Fortsæt til indhold

3. Eskadre søger en Chef til DIANA-klassen i division 31.


3. Eskadre søger en Chef til DIANA-klassen i division 31

Er du erfaren vagtchef, en begavet navigatør og en dygtig sømand samt besidder solide lederevner? Er du klar til et job, hvor det især er dine lederevner, der kommer i fokus?

Så har du nu muligheden for en stilling, som med garanti vil udvikle din officersprofil og, samtidig, byde på sejlende tjeneste i en fast skemalagt tørn.
Om os
DIANA-Klassen er en del af Søværnets 3. Eskadre, der udfører opgaver i de nationale farvande. Opgaverne er primært suverænitetshævdelse og deltagelse i Search and Rescue operationer.

DIANA-Klassen udgør således Søværnets maritime indsatsenheder, der indgår i Danmarks maritime beredskab og myndighedsudøvelse til søs, som styres fra National Maritime Operations Center (NMOC). Vi har altid tre enheder på beredskab, enten til søs eller i havn – 24/7/365.

Vi kan tilbyde en meget bred opgaveportefølje, der bl.a. omfatter suverænitetshævdelse, kontrol og opsyn med skibstrafikken, søredningstjeneste, deltagelse i forureningsbekæmpelse til søs, assistance til politi og skat og øvelser med andre søværnsenheder og myndigheder.

DIANA-klassen har basehavn i Korsør.
Om stillingen
Som skibschef er du direkte ansvarlig for enhedens opgaveløsning og besætningen på 11 mand.

Du repræsenterer chefen for 3. Eskadre i din besætning, i din opgaveløsning og overfor NMOC. I sidste ende repræsenterer du Søværnet og Forsvaret i din myndighedsudøvelse til søs.

Som chef, for et af Søværnets patruljefartøjer, forventes du at være nærværende og skal være indstillet på, at en arbejdsuge ikke altid kan afgrænses til 37 timer, specielt ikke under sejlende tjeneste.

Du skal, i samarbejde med din skibsledelse, træffe alle beslutninger og sikre, at de bliver ført ud i livet. Du bærer det administrative ansvar for, at enheden som en offentlig myndighed forvaltningsmæssigt overholder diverse bestemmelser fra overordnede myndigheder.

Da stillingen er styringsinteressant forventer vi, at du bliver i stillingen i 2-4 år.
Om dig
Du er officer af taktisk linje og er erfaren vagtchef. Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring fra sejlads med DIANA-Klassen som næstkommanderende, ligesom det kan være en fordel hvis du har erfaring fra JOC/NMOC. Derudover er det ønskeligt, men ikke et krav, at du har gennemgået TOK.

Gennem din sejlende tjeneste, har du en solid erfaring som vagtchef, og du navigerer og manøvrerer egenhændigt på sikker og forsvarlig vis.

Det kan være rutinepræget at indgå i et beredskab i længere perioder, men tingene kan gå stærkt, hvis det først brænder på. Derfor er det vigtigt, at skibet hele tiden opretholder et højt operativt niveau. Du skal derfor have gode samarbejdsevner og gode lederegenskaber, som du aktivt bruger til at motivere, skabe forståelse for opgaven og få alle til at trække i samme retning.

Da besætningen består af erfarne folk, der løser deres opgaver med en stor grad af selvstændighed og med frihed under ansvar, kræver det, at du har tillid til folk og gerne uddelegerer opgaver, men samtidigt har karisma til at sætte dig igennem og vise vejen når det gælder.

Såfremt du ikke har gjort tjeneste som chef i DIANA-kl., skal du desuden kunne forhåndsgodkendes af Chefen for Søværnskommandoen som skibschef i DIANA-klassen samt, efter et chefelev forløb, bestå en chefprøve for at kunne komme i stillingen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Fast tjenested vil være Flådestation Korsør.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til CH DIV-31 KL Mads Juul Jørgensen, 3E31-B3-CH, eller tlf.: 41 30 98 62.
Alternativt KL Bårdur Sandå, SCA-BEM10, tlf.: 72 85 75 51.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Camilla Asker Boye på tlf.: 32 66 54 52.

Ansøgningsfristen er den 20. maj 2021.

Ansættelsesdato 1. juli 2021, eller efter nærmere aftale.

Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

20.05.2021

Indrykningsdato

29.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent