Fortsæt til indhold

Souschef til J6 i Specialoperationskommandoen


Souschef til J6 i Specialoperationskommandoen

Vi har brug for en major/orlogskaptajn som souschef til J6. Souschefvirket bliver i en dynamisk og alsidig sektion der favner SOF-områdets CIS-løsninger. Herunder udvikling af CIS koncepter, klassificerede netværk, radiokommunikation, krypto og IT-sikkerhed.
Om os
Specialoperationskommandoen er en nyere organisation, som består af en Kommandostab, Jægerkorpset og Frømandskorpset. Specialoperationskommandoen blev etableret med henblik på at styrke og øge Danmarks specialoperationskapaciteter. Danske specialoperationskapaciteter bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser, nationens sikkerhed og borgernes tryghed.

Specialoperationskommandoen opstiller specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber både nationalt og internationalt.

Om stillingen
Specialoperationskommandoens J6 er en ud af tre sektioner i Operationsstøtteafdelingen og består af fire faste medarbejdere; to major/orlogskaptajn, en kaptajn/kaptajnløjtnant og en seniorsergent.

J6 er bl.a. ansvarlig for Specialoperationskommandoens CIS-virksomhed herunder planlægning, koordinering og kvalitetskontrol. Sektionen gennemfører uddannelses-og udviklingsstyring og er ansvarlig for CIS-spørgsmål i forbindelse med uddannelse, øvelser, beredskaber og internationale operationer. Sektionen besidder en betydelig evne til udvikling og operationalisering af CIS koncepter på Component niveau med bred værnsfælles støtte. Du vil i fremtidig kontekst skulle videreføre og udvikle dette.

Sektionens hverdag er præget af dedikerede og dygtige kollegaer, teamwork, høje kvalitetskrav og et stort netværk. Sektionens sagsbehandlere har en stor kontaktflade både nationalt og internationalt

Internt arbejder J6 i to søjler: radiokommunikation samt netværk. Du vil blive den koordinerende instans for begge områder. Derudover vil du i kortere og længere perioder skulle fungere som chefens stedfortræder.

I det længere perspektiv vil du får en central rolle i opstillingen af NRF SOCC 2026, hvori du også vil få en central designering i enhedens J6. Ligeledes vil du skulle arbejde med et nationalt styrkemål omkring opstilling af en SOCC. Derudover skal opgaverne balanceres i forhold til at være koordinerede led for J6 bidrag til SOKOM NIV II myndighedsopgaver. Og endelig vil du blive ansvarlig for udvikling af sektionens personel.

CIS viden og kompetence er ønskelige, men ikke et krav. J6 sørger for uddannelse og sidemandsoplæring, der ruster dig fagligt. Det forventes, at du besidder; stabserfaring samt struktur og orden, hvilket skal give ballast i operationalisering og styring af sektionens opgaver.

Du skal forvente 30-60 dages årligt rejseaktivitet nationalt og internationalt, herunder støtte og deltagelse i certificeringsaktiviteter.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn med relevante akademiske og operative forudsætninger herunder erfaring fra stabstjeneste ved en niveau II/III myndighed eller en operativ stab. Det er ikke et krav, at du har arbejdet med specialoperationer tidligere. Alternativt er du en erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant i gang med at gennemføre MMS eller kan dokumentere optagelse på MMS.

Du har helhedsforståelse i forhold til opgaveløsningen i rammen af Forsvarets mission og vision. Du er ansvarsbevidst samt løsningsorienteret. Du fremmer et godt samarbejde og har et højt fagligt niveau, som du anvender proaktivt i opgaveløsningen. Du har gode anlæg for kommunikation, herunder skriftlig og mundtlig engelsk. Du er struktureret og holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen, planlægning og styring, og du bidrager til effektive beslutninger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre MMS eller er optaget på MMS, så kan du ansættes i stillingen på en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i såfald i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major/orlogskaptajn sker når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelse under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste udenfor landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Afhængig af kvalifikationer og erfaring, er der mulighed for forhandling af tillæg, ligesom det vil være muligt at gå i dialog om kompensation i forhold til eventuelle geografiske udfordringer, såfremt SOKOM vurderer, at du er den helt rigtige medarbejder.

Kontakt og ansøgning
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte orlogskaptajn Jens Grønkjær på tlf.: +45 72 85 71 91.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på tlf.: +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 30. maj 2021.

Ansættelsesdato 1. august 2021.

Samtaler til stillingen forventes afholdt umiddelbart efter udløb af ansøgningsfristen.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

30.05.2021

Indrykningsdato

28.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent