Fortsæt til indhold

Sikkerhedsassistent til F-35 byggeplads


Sikkerhedsassistent til F-35 byggeplads

Har du lyst til at arbejde med et nyt og spændende projekt? Kan du holde hovedet koldt, være bestemt og alligevel serviceminded? Så er du måske en af vores sikkerhedsassistenter.
Om os
Fighter Wing Skrydstrup (FW) udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.

Om stillingen
Som sikkerhedsassistent er du, sammen med andre sikkerhedsassistenter, udførende led for sikkerhedsledelsen. Stillingen indebærer ansvar for udøvelse af den militære sikkerhed på byggepladsen på Flyvestation Skrydstrup, hvor faciliteter til det nye kampfly opføres.

Sammen med sikkerhedsledelsen skal du tilsikre, at den militære sikkerhed på byggepladsen er i top døgnet rundt. Byggepladsen vil være klassificeret. Dette stiller store krav til omhyggelighed, personlig integritet og myndighed.

Byggeriet skal overholde såvel danske som amerikanske sikkerhedsbestemmelser.

Der vil være et meget stort antal håndværkere og leverandører på byggepladsen, som konstant skal overholde sikkerhedsbestemmelserne, hvorfor stillingen kræver stort overblik og evnen til at bevare roen under pres.

Sikkerhedsledelsen består af CSSO (Construction Site Security Officer), 2 CSSOA (Construction Site Security Officer Assistant) og et antal sikkerhedsassistenter/administrativt personel. CSSO og CSSOA vil forestå den daglige ledelse af 14 sikkerhedsassistenterne som både er civilt og militært ansat.

Sikkerhedsassistenterne skal forestå en række administrative opgaver, som er vigtige for sikkerheden på byggepladsen, herunder betjening af personscannere, udfærdigelse af adgangskort, eskortering af personer som ikke er sikkerhedsgodkendte, betjening af port m.v.
Der er således ikke tale om en bevogtnings-/vagt stilling.

Stillingerne forventes nedlagt senest medio 2023. For militært ansatte vil forsvaret efter byggepladsens nedlukning forsøge at finde et andet job i forsvaret.

Civilt ansatte er velkomne til at søge andet job i forsvaret efter byggepladsens nedlukning.

Byggepladsen er åben 0600-1700 på hverdage. Sikkerhedsassistenterne skal tilsammen dække åbningstiden, herunder eventuelle perioder med døgnåben. Der er mulighed for, efter aftale, at opdele arbejdsugen i 12 timers vagter eller skiftevis mødetid 0530-1300 og 1000-1730.
Om dig
Vi søger en person med interesse for Militær Sikkerhed og administration heraf. Du forstår vigtigheden af, at sikkerhedsbestemmelserne overholdes.
Du er konstabel eller civil. Personer på flexordning kan ikke ansøge.

Du skal kunne godkendes til HEMMELIGT. Militært ansatte skal være egnet til udsendelse.

Du trives med en uforudsigelig og travl hverdag, som involverer et meget stort antal personer, som ikke er ansat i Forsvaret, og derfor skal støttes i overholdelse af den militære sikkerhed. Du er klar til at tage ansvar og levere en professionel service.

Du formulerer dig klart mundtligt og med autoritet. Dine engelskkundskaber er gode, i det personel på byggepladsen kan være udenlandske.

Du har gode kompetencer inden for administration og IT, i det jobbet både omfatter udøvelse af sikkerhed på byggepladsen samt administration og registrering af personel på byggepladsen. Nøjagtighed og omhyggelig er derfor nøgleord i den måde du arbejder på.

En baggrund indenfor Militær Politi, Militær Sikkerhed eller Bevogtning vil være en fordel, men er ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i en militær stilling er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte CSSO major A.B. Mikkelsen på tlf. 41 22 99 45.

Er du militær ansøger, og har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Elling ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS250@mil.dk.

Er du civil ansøger med spørgsmål til løn og ansættelse, kan HR-konsulent Lars Holte Sandgaard kontaktes via mail: FPS-BA-BSS25@mil.dk.

Ansøgningsfrist er 31. maj 2021. Samtaler vil blive afholdt umiddelbart efter fristens udløb med henblik på besættelse af stillingen 1. august 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. Kopi af faglært svendebrev medsendes hvis stillingen er faglært.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

31.05.2021

Indrykningsdato

22.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent