Fortsæt til indhold

Advanced Search Advisor (oversergent) til EOD- & Searchkompagniet ved Ingeniørregimentet


Advanced Search Advisor (oversergent) til EOD- & Searchkompagniet ved Ingeniørregimentet

Unikt for i år vil du som kommende Advanced Search Advisor (ASA) i EOD- & Searchkompagniet (ESKMP) allerede i efteråret deltage på dansk ASA-kursus!

Du vil komme ind i et lynforløb, hvor vi i ESKMP klæder dig på, så du kan indsættes skarpt til støtte for politi, ammunitionsryddere og andre myndigheder på opgaver i ind- og udland, samt indgå i ESKMP NRI-beredskab. De vigtigste forudsætninger er, at du har særdeles gode analytiske evner, talent for planlægning, tålmodighed og grundighed.
Om os
EOD- og Searchkompagniet ved Ingeniørregimentet i Skive består af en kommandodeling og tre EOD-delinger.
Vores enheder indsættes operativt skarpt både i ind- og udland, og vi har et stort netværk og koordinationsbehov med enheder og aktører på tværs af værn og myndigheder, militært såvel som civilt.
Vi varetager beredskabsopgaver nationalt og internationalt, herunder det nationale ammunitionsrydningsberedskab, som yder almindelig og særlig hjælp til politiet. Vores daglige opgaver spænder vidt, fra uddannelse og opstilling af bidrag til internationale operationer, til bl.a. støtte til politimyndigheder, og andre opgaver i såvel civilt som militært regi.
Kompagniets enheder gennemgår lange og højt specialiserede uddannelser med fokus på udvikling af såvel personellets håndværk, som evnen til indsættelse i højtrusselsmiljøer, både nationalt og internationalt. Vi udviser stor tillid til hinanden, og vi er afhængige af at hver funktion udfylder sin rolle. Kompagniets medarbejdere har en stor professionel stolthed og ansvarsfølelse, og der hersker en udpræget flad struktur, hvor der er meget kort fra yngste mand til ældste erfarne specialist.

Om Advanced Search:
Det uofficielle motto for advanced search er: ”Hvis det er der, så finder vi det.”
Opgaverne indbefatter bl.a. søgning efter improviserede sprængladninger, bevismaterialer, våben og efterretninger. Dette sker gennem militære searchoperationer eller som støtte til EOD, andre militære enheder eller politiet.
Advanced Search-kapaciteten indsættes.
- Hvor der kræves den højst mulige sikkerhed, fx afsøgning af områder, veje, personer, bebyggelse, køretøjer, skibe, fly, m.m.
- Steder med den højeste trussel fra improviserede sprængladninger (IED)
- Hvor miljøet eller omgivelserne udgør en risiko.
- Hvor afsøgningen kræver specialistmateriel for at lokalisere objektet.

Dagligdagen byder i vid udstrækning på fornyelse af viden og færdigheder inden for afsøgningsprocedurer, i en vedvarende ambition om at forbedre os indenfor faget Advanced Search. Dette gøres dels ud fra egne erfaringer samt med støtte fra England.
Dine kollegaer er højt specialiserede og yderst motiverede for at arbejde som searchspecialister, og lægger et stort arbejde i at forbedre sig selv inden for afsøgningsprocedurerne.
Hvis du vil vide mere om advanced search så find os på Facebook.com/advsearch
Om stillingen
Som Advanced Search Advisor (ASA) vil du blive prioriteret til et dansk ASA-kursus som er planlagt afholdt allerede i efteråret 2021. Når dette er gennemgået, vil det blive suppleret med et videregående uddannelsesforløb, hvorefter du er du klar til at indgå operativt i både national og international ramme.
Som search advisor er dine primære arbejdsopgaver:

- Støtte uddannelse og træning af de øvrige Advisors og searchteams i kompagniet.
- Støtte kompagniet/delingen som faglærer/instruktør i et eller flere GMU (grundlæggende militær uddannelse) fag.
- Rådgivning af militære og civile enheder inden for alle niveauer af search. Denne rådgivning kan spænde fra enkeltmand til brigadeniveau.
- Analyse og udarbejdelse af detaljerede trusselsvurderinger samt planlægning af searchopgaver og operationer.
- Taktisk indsættelse af et eller flere Advanced Search Teams (AST).
Dine arbejdsopgaver vil variere mellem kontorarbejde, træning i felten og operativ tjeneste.
Den daglige arbejdstid er mandag til torsdag 0730-1515 og fredag 0730-1330 med et antal øvelser samt skyde- og sprængningsperioder fordelt over året.
Om dig
Du er oversergent eller erfaren sergent der kan indgå på uddannelsesaftale, og har lyst til at specialisere dig inden for searchområdet. Du har gode engelsk kundskaber, skriftligt såvel som mundtligt.
Du er omstillingsparat, har gode kommunikationsevner og sans for detaljen, samt stærke analytiske og planlægningsmæssige egenskaber.
Da du vil komme til at arbejde med andre enheder på tværs af grad, tjenestegren og nationalitet, kræver stillingen også, at du har gode samarbejdsegenskaber. Det er en fordel hvis du tidligere har arbejdet med search og C-IED men absolut ikke et krav. Til den rette kandidat kan vi sammensætte et uddannelsesforløb, til bibringelse af de rette kvalifikationer.

Har du nedenstående kompetencer er det en fordel. Hvis ikke, så søg alligevel da det vigtigste er dine personlige kompetencer. I stedet lægger vi blot en plan for senere erhvervelse af disse:

- IGR 201, Føringsuddannelse I for ML ved IGR.
- TRR 1451, Køreassistentuddannelse.
- FAGLÆ, Faglærerkursus alment Hæren.
- SKYLE-II, Skydelederkursus 2.
- IGR 204, Føringsuddannelse II for ML ved IGR.

Du er i besiddelse af kørekort B, gerne C, C/E.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichef Premierløjtnant Bjørn Nor Christiansen på telefon 28 29 64 10 eller kompagnibefalingsmand Søren Mørup Asp Feddern 728 28505

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jan Werge ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 32 66 50 53 eller mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 20. maj 2021.

Stillingen er til besættelse 1. august 2021 eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner. Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

20.05.2021

Indrykningsdato

20.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent