Fortsæt til indhold

Seniorsergent og sagsbehandler til Personeladministrationselementet ved Den Kongelige Livgarde


Seniorsergent og sagsbehandler til Personeladministrationselementet ved Den Kongelige Livgarde

Brænder du for personeladministration og har du lyst til at være en del af administrationen ved Den Kongelige Livgarde, så er det måske dig, som vi søger.
Om os
Det Personeladministrative Element ved Den Kongelige Livgarde, er beliggende på Garderkasernen i Høvelte, ved Birkerød i Nordsjælland.
Elementet består af en chefsergent, en seniorsergent, otte korporaler, syv konstabler, samt en civil ansat medarbejder.
Elementet varetager centralt alle administrative opgaver ved Den Kongelige Livgarde på Garderkasernen i Høvelte samt ved Vagtkompagniet i København.
Om stillingen
Som næstkommanderende og sagsbehandler ved administrationselementet, er du sammen med elements leder ansvarlig for, at den daglige personeladministration bliver udført efter gældende love og regler, herunder kontrol og evt. korrektion af interne procedure og arbejdsgange.
Du er ansvarlig for den administrative klargøring af enheder til NATOPS og INTOPS.
Du skal kunne sagsbehandle sager omkring arbejdstid- og rejseafregning, herunder henvendelser fra Hærkommandoen, Forsvarets Personalestyrelse samt de faglige organisationer, samt kunne rådgive og undervise enhederne på alle områder indenfor personaleadministration.
Du er stedfortræder for elements leder, herunder i diverse godkendelsesprocesser. Der vil i perioder forventeligt også være diverse mindre HR opgaver efter nærmere aftale med HR-elementet.

Arbejdstiden er som udgangspunkt indenfor normal tjenestetid, med fleksible komme/gå tider, samt mulighed for at arbejde hjemmefra. Der er dermed gode muligheder for at skabe en optimal balance mellem job og fritid.

Der er gode muligheder for efteruddannelse og kompetenceudvikling på de anførte områder.
Om dig
Du er seniorsergent, eller som minimum en erfaren oversergent, der er vurderet egnet til udnævnelse.

Du skal have et ønske om at være en del af administrationen og det er en fordel, hvis du har en baggrund fra andre administrative stillinger i Forsvaret, herunder har arbejdet i SAP og gerne været udsendt i internationale missioner.

Du er god til at samarbejde med alle, uanset grad og niveau. Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter at levere et godt resultat.
Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer du møder i et administrativt miljø.

Har du ikke administrativ erfaring, skal du være indstillet på, at du skal oplæres i funktionen, herunder at du skal på diverse administrative kurser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Høvelte i Allerød

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte lederen af Personeladministrationselementet, chefsergent Michael Larsen på mail LG-G-ADM01@MIL.DK eller telefon 41 86 04 00

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 16. maj 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. juni 2021 eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

16.05.2021

Indrykningsdato

12.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent