Fortsæt til indhold

Automatikteknikere til våbenteknikerstillinger (konstabler) ved Kanonværkstedet i Korsør (genopslag)


Automatikteknikere til våbenteknikerstillinger (konstabler) ved Kanonværkstedet i Korsør (genopslag)

Har du svendebrev som elektro-/automatikmekaniker/-tekniker, og har du lyst til at blive en del af et teknisk team og arbejde sammen med gode kolleger, hvor du bliver fagligt udfordret, og hvor der er plads til at få udbygget de tekniske kompetencer? Så er det måske lige dig, vi har brug for i Kanonværkstedet i Korsør.
Om os
Kanonværkstedet hører under Vedligeholdelsesområde Frederikshavn og er geografisk placeret på Flådestation Korsør. Vi varetager alt elektrisk og mekanisk vedligeholdelse, eftersyn, og modifikation af Søværnets våbensystemer. Vi installerer, opligning og assisterer ved installationsskydning af våbensystemer på Søværnets enheder. Derudover assisterer vi ved transport og flytning af våben og våbensystemer. Yderligere varetager vi alt hydraulisk vedligeholdelse, eftersyn, og modifikation i Søværnets enheder.

Kanonværkstedet består af 1 værkstedsleder og 7 automatikteknikere, der alle er militært ansatte. Værkstedet er ISO certificeret både inden for kvalitetsledelse og arbejdsmiljø.
Om stillingen
Som våbentekniker vil du indgå i et team, som håndterer alle opgaver indenfor reparation, vedligeholdelse samt fejlfinding af alle våbentekniske opgaver, herunder kanoner, torpedo og håndvåben. Opgaverne løses primært på de sejlende enheder og sekundært på landinstallationer samt på værkstedet. Der vil være opgaver, hvor du arbejder selvstændigt, og opgaver hvor du arbejder i teams med kolleger fra hele værkstedet.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, inden for de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver. Vi tilstræber et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone, med respekt for den enkelte kollega.

Alt i alt kan vi tilbyde dig et alsidigt job med mangeartede opgaver og udfordringer og med gode muligheder for både faglig- og personlig udvikling.
Om dig
Vi forventer, at du har gennemført Søværnets Basisuddannelse. Hvis du ikke har gennemført Søværnets Basisuddannelse, skal du til afprøvning ved Forsvarets Rekruttering i Jonstrup, hvor du skal igennem en fysisk test, lægeundersøgelse samt en psykologsamtale. Afprøvningen skal du bestå, før du kan tilbydes en ansættelse, hvor du vil blive ansat på uddannelsesaftale med henblik på at gennemføre Søværnets Basisuddannelse.
Har du gennemført en basisuddannelse i enten Hæren eller Flyvevåbnet, skal du gennemføre et omskolingsforløb af kort varighed.

Vi forestiller os, at du har en relevant håndværksmæssig uddannelse med svendebrev/uddannelsesbevis som automatiktekniker, automatikmekaniker eller elektromekaniker.

Du har erfaring og forståelse for elinstallationer og er teknisk godt velfunderet.

Vi forventer, at du møder i stillingen med åbent sind, er energisk, effektiv, fleksibel og parat til at tage et ansvar. Du besidder evnen til at have gang i mange opgaver på samme tid, og du er i stand til at træffe beslutninger om arbejdets tilrettelæggelse, således at opgaverne løses indenfor aftalte terminer.

Som person er du glad og tillidsskabende, og du trives med en til tider hektisk hverdag, hvor du formår at bevare overblikket, når det går stærkt.

Du er kvalitetsbevidst, omhyggelig og systematisk i det daglige arbejde, og det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og levere kvalitet i arbejdet. Du skal have gode samarbejdsevner og være omstillingsparat.

Du vil indgå i en organisation, hvor vi arbejder på tværs af alle faggrænser og hjælper hinanden, hvor der er behov for dette. Du skal være typen, som ønsker at løse problemer frem for at omgå dem.

Det er en fordel, hvis du har forrettet sejlende tjeneste i Søværnets enheder, men ikke et krav.

Det er ønskeligt, at du er funktionsuddannet indenfor M/85 og 35 MM (CIWS) og har kørekort kategori B.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til seniorsergent Michael Ø. Jørgensen, Værkstedsleder for Kanonværkstedet i Korsør, mail: FVT-V-MFKK01@mil.dk, telefon 40 48 70 15.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 28. april 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Ansættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

28.04.2021

Indrykningsdato

08.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent