Fortsæt til indhold

Næstkommanderende til planlægningssektionen


Næstkommanderende til planlægningssektionen

Synes du at virksomhedsledelse er spændende? Trives du i et miljø hvor fakta- og databaserede analyser rent faktisk bliver prøvet og anvendt? Så mangler planlægningssektionen en ny NK og edderkop.
Om os
Vedligeholdelsesafdeling Land består af special- og garnisonsværksteder med fagligt personel i en konsolideret værkstedsstruktur. Vedligeholdelsesafdeling Land varetager den faglige støtte til Forsvarets landbaserede enheder.

Udover at modificere, reparere og vedligeholde Forsvarets materiel gennem operativ, faglig og effektiv værkstedsdrift, støtter vi Forsvarets styrkeproduktion, indsættelser og beredskaber med veluddannet militærfagligt personel, der udlånes til og indgår i de operative enheder ved 3. Vedligeholdelseskompagni og i internationale operationer.

Vedligeholdelsesafdeling Land består af en Planlægningssektion, Forsvarets Hærtekniske Uddannelsescenter og to Vedligeholdelsesområder og spænder geografisk over hele Danmark.

Planlægningssektionen består af 19 medarbejdere og har til opgave at planlægge, koordinere, justere og kontrollere arbejdet på alle landværksteder i Vedligeholdelsesafdeling Land.
Sektionen består af et planlægningselement, et operationselement, et projektkontor, et logistikelement og et koordinationselement med medarbejdere i Brabrand og i Aalborg.
Sektionens primære samarbejdspartnere er Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse og Hæren, men vi samarbejder også med øvrige værn og kommandoer i Forsvarskommandoen samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Vi er en effektiv sektion, som skaber gode, konsoliderede løsninger for værksteder og de brugende enheder. Vi sætter professionalisme højt og har en uformel omgangstone, hvor faglighed og argumenterede løsningsforslag præger dagligdagen.

Der er mulighed for fjernarbejde, og nogen rejseaktivitet af enkeltdage må påregnes.
Om stillingen
Du bliver ansvarlig for den daglige drift af sektionen og stedfortræder for sektionschefen, der tillige er stabschef. Det indebærer bl.a. koordination af sektionens elementer, styring af driftsopgaver, håndtering af kapacitetsplanlægning såvel som inputs til Forsvarets businesscases.

Du bliver garant for kvalitetsledelse (ISO 9001) og den militærfaglige håndtering, og skal tilsikre et mindset, der leverer gode resultater flere år ud i tiden.

Du får kontaktflade med logistikere bredt under Forsvarsministeriet, og rig mulighed for at påvirke beslutninger og løsninger.

Sektionen er velkørende og består af erfarent personel, fordelt i funktionelle elementer så du har gode muligheder for at forme og udvikle din rolle yderligere.
Om dig
Du er erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant med erfaring fra stabsarbejder og/eller projektledelse, og gerne fra private virksomheder, da vi ofte taler civilt forretningssprog med FMI og departementets økonomidivision.
Du forventes at være udadvendt, positiv og løsningsorienteret og du er god til at være en del af et større team og bidrage til de fælles mål.
Du arbejder struktureret og er god til at håndtere specialister og så kan du se store helheder.
Du ved, at relationer skaber resultater og du trives med en stor kontaktflade og varierende arbejdsopgaver hvor fleksibilitet, fornyelse og kvalitet til tiden er i centrum.

Du har erfaring fra den operative struktur og ved, at vedligeholdelse af materiel og køretøjer er en grundforudsætning for enheders indsættelsesevne.

Du har godt kendskab til Forsvarets organisation, forvaltningslove og Forsvarets forvaltningspraksis.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende Chef for Vedligeholdelsesafdeling Land major Søren Becher på telefon 4072 1491.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent premierløjtnant Jesper Tang Sørensen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9149.

Ansøgningsfristen er den 29. april 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Den endelige tiltrædelsesdato vil blive endeligt koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aarhus, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

29.04.2021

Indrykningsdato

08.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent