Fortsæt til indhold

Chef for Electronic Warfare Coordination Cell ved Electronic Warfare Kompagniet


Chef for Electronic Warfare Coordination Cell ved Electronic Warfare Kompagniet

Ønsker du en fremtrædende rolle i et spændende og komplekst kompagni?
Kan du se dig selv arbejde med engagerede specialister og Electronic Warfare i en operativ ramme?

Så opfordres du til at søge stillingen som næstkommanderende ved Electronic Warfare Kompagniet .

Om os
1. ISRBTN er en operativ bataljon i 1. Brigade, der er særligt uddannet, organiseret og udrustet til at indhente og bearbejde information om operationsmiljøet samt planlægge og gennemføre kampen i det elektromagnetiske spektrum. Bataljonen tilvejebringer efterretninger af væsentlig betydning for brigadens planlægning og evne til rettidigt at træffe beslutning i operationer.
Bataljonen er en del af Efterretningsregimentet og placeret i Varde, idet EWKMP er garnisoneret i Fredericia.

EWKMP opgave er grundlæggende efterretningsindhentning i det elektromagnetiske spektrum. Kompagniet er en alsidig arbejdsplads med flere forskellige specialer og specialiserede medarbejdere. Kompagniet er karakteriseret af en omskiftelig hverdag og et højt arbejdstempo. Vi er en kampstøtteenhed og løser opgaver i Hærens almindelige regi, men støtter også andre værn og myndigheder.
EWKMP er meget ofte indsat i et eller flere af Forsvarets missionsområder og er generelt en efterspurgt kapacitet.

EWKMP er præget af en åben og uformel tone, hvor kvalifikationer og kompetencer vægtes frem for rang og funktioner. Mange områder af kompagniets arbejde og hverdag er meget specialiseret og kræver stor indsigt, hvilket betyder, at meget viden og ansvar er forankret hos specialisterne. Det fordrer derfor en åben dialog og tillid på tværs af alle niveauer, således opgaver løses på det bedst mulige grundlag.

Medarbejderen ved EWKMP er generelt karakteriseret ved teknisk sindelag, analytisk flair, ansvarlighed og ikke mindst selvstændighed. Derudover forstår medarbejderen ved kompagniet den fortrolighed, som arbejdsområdet og vore samarbejdspartnere naturligt pålægger os.

Om stillingen
Som chef for Electronic Warfare Coordination Cell (EWCC) vil du indgå i den daglige opgaveløsning, og være involveret i definering af kerneopgaven fra foranstående myndighed. Dette vil ske i sammenråd med kompagniets O-gruppe, hvor dine operative og uddannelsesmæssige tiltag, vil være forudsætningsskabende for igangværende og fremtidige opgaveløsninger.

Du vil stå i spidsen for kompagniets uddannelsesplanlægning. Ud over en chef, består sektionen af en PL, en SSG, to OS og en STHJ. Størrelsen af sektionen indikerer den komplekse opgave det er at planlægge uddannelsen og indsættelsen for et kompagni, der er meget fragmenteret, specialiseret og ofte er meget teknisk.

Som chef er det din opgave, at lede og fordele arbejdet i sektionen. Det er dit ansvar at kompagniets uddannelsesplanlægning fungerer og uddannelsen møder de opstillede mål fra fortsatte myndighed. Derfor er det meget vigtigt, at du besidder en helhedsorientering, som ikke kun rækker sig over KMP niveau.

Under operativ indsættelse vil du være en meget væsentlig bidragsyder i at tilsikre, at EWKMP indhenter den information, der er behov for, til at svare på et efterretningsbehov.

Der forventes en årlig rejseaktivitet på 2-4 uger til kurser og møder, samt 3-5 ugers øvelsesaktivitet i stillingen.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført Føringskursus eller Videreuddannelseskursus Bataljon og Brigade.
Alternativt er du en erfaren premierløjtnant, der er vurderet egnet til at indgå på Føringskursus. Der vil således være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Det er en fordel, at du har erfaring fra stillinger med fokus på uddannelsesplanlægning for specialister. Det er særlig vigtigt at du har haft et tjenesteforløb, hvor du som minimum har haft sektionsværdi underlagt dig, da din ledelseserfaring vil have betydning for din positive håndtering af sektionen, kompagniet og eksterne samarbejdspartnere.

Du skal være omstillingsparat, da hverdagen ved EWKMP ofte er meget omskiftelig, grundet de korte varsler som følge af de operative opgaver.

Du er god til at indgå i relationer med andre og er god til at udnytte andres kompetencer i fælles opgaveløsninger.
Du skal kunne arbejde selvstændigt og være initiativrig, uden frygt for at udfordre gældende praksis og gængse antagelser.

Da EWKMP er en kampstøtteenhed, forventes det at du er taktisk velfunderet og samtidig har god forståelse for efterretningstjeneste. Det er ikke noget krav, men en fordel, hvis du har gennemført E-kurser, som f.eks. EFR-12 eller lignende.

Det er vigtigt at du har gode skriftlige og mundtlige kundskaber i engelsk, da EWKMP ofte indgår i samarbejde med andre nationaliteter og at koordination, samarbejde og rapportering som følge deraf oftest vil foregå på engelsk.

Du skal kunne opnå godkendelse til Y-HEM.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested vil være Ryes Kaserne i Fredericia.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere informationer om stillingen kan kompagnichefen for EWKMP kontaktes på telefon 72 82 95 00 eller EFR-1B-200A@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Glen Rasmussen på telefon 72 81 91 35.

Ansøgningsfristen er den 30. april 2021. Samtaler afholdes umiddelbart herefter.

Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen, men det er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

30.04.2021

Indrykningsdato

07.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent