Fortsæt til indhold

Oversergenter til UASKMP, 1 ISRBTN ved Efterretningsregimentet i Varde


Oversergenter til UASKMP, 1 ISRBTN ved Efterretningsregimentet i Varde

Ønsker du at blive en del af et stærkt team, hvor faglighed og professionalisme er i centrum for din hverdag?
Vil du have stor indflydelse på opgaveløsningen og være en del af en enhed med gode kolleger, solidt sammenhold og et unikt speciale? Så er det måske dig, vi søger som NK eller Gruppefører ved Unmanned Aerial System (UAS) til Efterretningsregimentet (EFR) i Varde.
Om os
UAS-kompagniet udgør en væsentlig indhentningskapacitet i Intelligence, Surveillance og Rekognoscerings bataljonen, der hører under Efterretningsregimentet. Kompagniet er en professionel enhed som opstiller og uddanner professionelle soldater til Hærens internationale og nationale beredskaber og opgaver.

Kernevirket for UAS er taktisk efterretningsindhentning. Med udgangspunkt i operativ planlægning, gennemføres prioriteret indhentning af informationer fra luften. Herefter bearbejdes og formidles relevante efterretninger rettidigt til foresatte.

Det er med til at sikre den operative chef et beslutningsgrundlag, som kan blive afgørende for den efterfølgende operationsplanlægning samt være afgørende for at redde liv på kamppladsen.

Kompagniet fremstår for nuværende med to delinger, der er specialiseret i at flyve med mini-UAS, samt en kommandodeling.
Om stillingen
Du bliver fører for en UAS let-gruppe på samlet seks mand fordelt på to lette køretøjer. Din primære opgave er, at føre gruppen under indsættelser ind bag fjendens linjer.

Det indebærer at vejlede delingsføreren og ved taktisk støtte være med til at gennemføre påkaldelse af ild, men også at bistå med infiltration, ophold på stedet herunder finde optimale og skjulte launch og landings zoner samt eksfiltration. Du skal tilsikre at UAS gruppen kontinuerligt kan indhente og leverer efterretninger af høj kvalitet og i overensstemmelse med foresattes behov.

Du vil i samarbejde med UAS-gruppens efterretningsbefalingsmand være ansvarlig for at omsætte foresattes indhentningsplan til faktiske opgaver og flyvninger for UAS gruppen. Du er ansvarlig for at føre kontrol med gruppens personel, materiel og kvaliteten af efterretningsrapporterne.

Du vil på linje med resten af gruppens medlemmer blive uddannet til at flyve forsvarets mini-UAS. Under flyvning arbejder du direkte sammen med gruppens operatører for at tilsikre kontinuitet i opgaveløsningen. Hvilket også er en væsentlig del af arbejdet. Dertil vil du være med til at klargøre gruppen til, at gennemføre samvirke på tværs af første brigade og eventuelt med øvrige enheder for eksempel udenlandske beredskabsenheder. Under garnisonsforhold vil du indgå i og få medansvar for gennemførelse af funktions- og enhedsuddannelse.

En naturlig opgave for UAS kompagniet er at bidrage til nuværende og fremtidige internationale operationer. I perioder, hvor UAS kompagniet ikke er indsat i beredskaber og internationale missioner, vil opgaverne bære præg af funktions- og enhedsuddannelse.

Du vil opleve, at omgangstonen generelt er uformel, og at der lægges op til selvstændighed i opgaveløsningen uanset grad. Vi vægter en positiv indstilling til opgaverne gennem et ærligt og uformelt arbejdsmiljø. Kompagniets personel er kendetegnet ved høj faglig viden indenfor UAS flyvning og efterretningsvirket, og mange har erfaring fra flere missioner.
Om dig
Du er uddannet oversergent eller du er erfaren sergent, som er vurderet egnet til næste funktionsniveau.

Du skal have erfaring med uddannelse og føring af gruppeværdi ved en uddannelsesenhed eller en stående reaktionsstyrke. Vi ser gerne, at du har erfaring fra kamptropperne og/eller med taktisk efterretningstjeneste, men dette er ikke et krav. Bare du har viljen og evnen til at ville lære og uddanne dig samt lære fra dig.

Vi forventer, at du er fleksibel og omstillingsparat, da tempoet er højt og opgaverne alsidige. Du skal kunne håndtere frihed under ansvar og være selvstændig i dine opgaveløsninger. I UAS kompagniet arbejder vi meget på tværs af indhentningsspecialerne, hvorfor du skal være villig til at bruge dine kompetencer til gavn for alle. Stabilitet og troværdighed er ligeledes kendetegn som du kan identificere dig med.

Vigtigste er, at du har en professionel indstilling til tjenesten og er fysisk robust. Du skal have gode militære færdigheder, og så skal du være en god kammerat og kollega. Du skal være topmotiveret til arbejdet med UAS, og du skal have lyst til at dyrke kompagniets positive sociale og faglige rammer.

Det er ønskeligt, at du:
- Har Faglæreruddannelsen.
- Har Skydeleder II.
- Har kendskab til arbejdet med militære og/eller civile droner.
- Har efterretningsbaggrund, f.eks. EFR-11 grundlæggende efterretningstjeneste eller tilsvarende.
- Har Kamptropserfaring.
- Har gode feltkundskaber og kan lide udelivet.
- Har CBRN-kursus for befalingsmænd.
- Har MATKEND niveau II.
- Har lastvognskørekort og hænger (KAT C og CE).
- Har arbejdet med stående styrkeenheder.
- Har kendskab til signaltjeneste og HTK.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen på telefon 72 82 93 71 eller på mail; EFR-1B-300A@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 25. april 2021. Vi forventer at gennemføre samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristen i Varde eller på VTC.
Stillingen er til besættelse herefter med henblik på at indgå i kompagniets uddannelse samt eventuel uddannelse til UAS operatør i maj 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.


OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste.
Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon.
Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.

Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

25.04.2021

Indrykningsdato

07.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent