Fortsæt til indhold

Psykiatrikoordinator til Veterancentret


Psykiatrikoordinator til Veterancentret

Kender du til arbejdet med udsatte borgere i psykiatrien? Vil du kunne sætte din faglige viden og styringsmæssige kompetencer i spil i en kompleks organisation med mange interessenter og stor politisk bevågenhed? Så har vi en stilling til dig.
Om os
Veterancentret har det samlede ansvar for at forebygge, behandle, støtte og følge op på de soldater, der udsendes i internationale missioner. Vi koordinerer de mange offentlige og frivillige initiativer på veteranområdet og understøtter Forsvarsministeriets arbejde med afsæt i veteranpolitikken. Geografisk er vi fordelt på Forsvarets tjenestesteder rundt om i Danmark. Hovedsædet ligger på vores smukke gamle kaserne i Ringsted, som også vil være din faste arbejdsplads.

Stillingen er placeret hos de opsøgende rådgivere under Rådgivnings- & Rehabiliteringsafdelingen, der arbejder tæt sammen med Militærpsykologisk Afdeling, Videncentret og staben i Veterancentret.
Om stillingen
Samarbejdet med psykiatrien er et særligt fokusområde for Veterancentret. Det er afgørende, at veteraner identificeres tidligt i deres forløb og at psykiatrien har de bedste forudsætninger i mødet med veteranen. Som psykiatrikoordinator i Veterancentret får du samarbejdet med psykiatrien omkring udsatte veteraner som ansvarsområde. Du bliver videnskapaciteten på området og vil fungere som faglig rådgiver og sparringspartner for lederen af de opsøgende rådgivere, i tæt parløb med sektionens faglige koordinator.

Du får ansvar for projektledelse af pilotprojektet ’Veteraner i psykiatrien’, som skal knytte psykiatrien tættere til Veterancentret og de mange andre tilbud på veteranområdet. Målet er et forpligtende og synkroniseret samarbejde, så overgangene i veteranernes forløb bliver så smidige og sømløse som muligt. Pilotprojektet er endnu på et tidligt stadie, så du får mulighed for at bidrage til både udvikling af konceptet og styring af projektets fremdrift.

Du vil også spille en særlig rolle i udviklingen af en landsdækkende håndholdt indsats for veteraner efter endt behandling i psykiatrien. I tæt samarbejde med psykiatrien, de kommunale veterankoordinatorer og aktører på veteranområdet, vil du være med til at sikre veteraners overgange fra psykiatrien til en stabil hverdag i eget hjem.

Som psykiatrikoordinator får du højt til loftet og mulighed for at udfordre din faglighed i en alsidig hverdag. Dine opgaver vil blandt andet omfatte:
- Videreudvikling af samarbejdsflader og materiale til psykiatrien
- Projektstyring, herunder udarbejdelse af milepælsplaner og statusrapportering
- Faglig sparring og koordinering med eksterne veteranaktører
- Vidensdeling og metodeudvikling for de opsøgende rådgivere og det øvrige Veterancenter

Stillingen er en mulighed for at få foden indenfor i en spændende organisation, hvor du vil få en central position blandt engagerede tværfaglige kolleger. Du får en bred samarbejdsflade både indadtil og overfor vores mange samarbejdspartnere i veteranmiljøet.

Der er tale om en nyoprettet stilling, som er en del af en styrket faglig ambition på veteranområdet, så du vil få mulighed for selv at præge indholdet.
Om dig
Du har en akademisk uddannelse, fx Cand.scient.anth., Cand.mag. eller Cand.scient.pol., eller en mellemlang videregående uddannelse med passende efteruddannelse, og du har erfaring fra psykiatrien. Du må meget gerne have erfaring med tværfaglige arbejdsformer, samarbejde på tværs af sektorer og kendskab til opsøgende funktioner. Erfaring med projektledelse og styringsværktøjer vil være en stor fordel.

Du arbejder struktureret, orienterer dig mod dine aftageres behov og kan omsætte din faglighed til resultater i samarbejdet med andre. Du kan formidle komplicerede sammenhænge, oversætte mellem faglige sprog og brobygge mellem teori og praksis. Du kommunikerer korrekt og inspirerende i både skrift og tale.

Vi lægger vægt på, at dine faglige kompetencer er matchet af dine personlige og relationelle evner. Du er udadvendt, troværdig og formår at knytte eksterne aktører til Veterancentret og samle forskelligartede interesser i bæredygtige løsninger. Som person er du nysgerrig, idérig og går til dine opgaver med en ukuelig positiv tilgang. Du trives med at være på og brænder for at udtænke nye løsninger på kendte problemstillinger. Sidst, men ikke mindst, værdsætter og bidrager du positivt til et godt arbejdsmiljø med plads til smil og kollegialt fællesskab i Veterancentret.

For at få succes som psykiatrikoordinator skal du evne selvstændigt at fylde rammerne for stillingen ud og trives med at arbejde projektorienteret i en politisk organisation med prioriteringer, der udvikler sig over tid.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til relevant overenskomst eller på individuel kontrakt, hvor løn og pension forhandles individuelt. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer er der mulighed for forhandling af tillæg. Dertil kommer en fuld arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Stillingen er til ansættelse pr. 1. juni 2021. Stillingen er på fuld tid; 37 timer om ugen, og der er tale om en fastansættelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du opfordres til at kontakte fungerende projektleder Vibeke Nordholm Skytte på 7216 3264 eller chef for Rådgivnings- & Rehabiliteringsafdelingen Thomas Rosenlund Krohn på telefon 7216 3270 for mere information om stillingen.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Birgit Jepsen på telefon 728 19183.

Ansøgningsfristen er den 18. april 2021, og vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler i uge 16.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal uploades som pdf. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM VETERANCENTRET
Veterancentret er forankret i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og står for en systematisk indsats rettet mod alle veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Udover de forebyggende indsatser har alle veteraner og pårørende adgang til tværfaglig støtte fra socialrådgivere, beskæftigelsesrådgivere, opsøgende rådgivere, familierådgivere og psykologer, hvis behovet er relateret til udsendelse. Vi samarbejder med myndigheder, virksomheder og frivillige foreninger, der er i kontakt med vores veteraner. Opgaverne omfatter blandt andet forskning og formidling af viden om veteraner og deres forhold, socialområdet, rehabiliteringsområdet, det militærpsykologiske område, klinisk behandling og koordination af veteranområdets initiativer.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ringsted, København

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

18.04.2021

Indrykningsdato

31.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent