Fortsæt til indhold

Operationsofficer med fokus på operative løsninger søges til S5 ved staben i 2. Føringsstøttebataljon ved Føringsstøtteregimentet (Genopslag)


Operationsofficer med fokus på operative løsninger søges til S5 ved staben i 2. Føringsstøttebataljon ved Føringsstøtteregimentet (Genopslag)

Lyst til at gøre tjeneste i en operativ stab med kontaktflade til både Flyvevåbnet, Specialoperationskommandoen samt Hærens 2. Brigade?

Så kan du være på vej mod en spændende tjeneste som leder af operationssektionen i 2. Føringsstøttebataljon ved Føringsstøtteregimentet.
Om os
2. Føringsstøttebataljon er en ny bataljon, der består af et NATO kompagni, Deployable Communication and Information System Module Echo(DCM E), der leverer CIS løsninger i NATO, 2 CISKMP der leverer CIS løsninger til Flyvevåbnet, Specialoperationskommandoen samt 2. Brigade. Sidst men ikke mindst 3. Uddannelseskompagni, der består af 5 delinger, hvis primære opgave er at uddanne soldater i rammen af Hærens Basisuddannelse (HBU) og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) til enten Totalforsvaret eller stående enheder i Hæren.

Bataljonen er ansvarlig for planlægning og gennemførelse af styrkeproduktion og indsættelse af CIS enheder ved SOKOM og FLV samt dele af Hærens internationale operationer.

Bataljonen gennemfører egen funktions- og føringsuddannelse samt bidrager til konceptudvikling inden for CIS området i relation til Specialoperationskommandoen, Flyvevåbnet og 2. Brigade. Bataljonen har fokus på den operative støtte, hvor opgaverne hos ”kunderne” er skarpe, operative opgaver.

Tilgangen til samarbejdet er lyttende og åben, med en synlig og nærværende ledelse, hvor personlige kompetencer bringes i spil. Samarbejdet hviler på et kompetencebaseret samspil mellem førere og specialister samt fokus på økonomi med kræfterne. Bataljonen har et moderne og bredt accepteret ledelses- kultur- og traditionsbærende grundlag, der bidrager til et godt arbejdsmiljø.
Om stillingen
Stillingen som leder for operationssektionen (S5) er kendetegnet ved en bred opgaveportefølje og høj grad af autonomi, hvor intern og ekstern kommunikation og koordination er i højsædet.

Sektionen udgør et af elementerne i den samlede stab, hvor S5 ofte vil være den initierende i forhold til stabsarbejdet, mens øvrige sektioner leverer de understøttende input.

Sektionens opgave består i høj grad af at understøtte underafdelingerne med rammer, vilkår og retning i forhold til deres operative indsættelser. Her er evnen til at samarbejde og kommunikere væsentlige forudsætninger for at lykkes i en CIS teknisk tung BTN, hvor samarbejdspartnerne til dagligt løser skarpe operative opgaver.

Ovenstående vil ske i et spændende spændingsfelt mellem en teknisk våbenart og et operativt mindset. Du skal sammen med dit team levere løsninger som understøtter underafdelinger, som består af en række dedikerede og fagligt dygtige medarbejdere.

Specifikt består opgaven i at afklare rammer og vilkår for styrkeindsættelse samt deltagelse i øvelsesaktivitet. Størstedelen af medarbejderne har adskillige års erfaringer med levering af CIS-løsninger i såvel ind- og udland.

Du kommer til at få et solidt kendskab til en række opgaver, der går fra national uddannelse til operative indsættelser både nationalt som internationalt, med fokus på operative CIS behov i missionsområderne.
Om dig
Du forventes at kunne opbygge gode relationer til vores mange samarbejdspartnere både internt i regimentet, men i høj grad også udenfor regimentet. Denne kompetence er afgørende både for dine egne resultater, men også for hele bataljonens virke.

Du er analytisk velfunderet og kan holde overblik over en bred opgaveportefølje, og du har en god forståelse for doktrin, føring og stabsarbejde. Du arbejder målrettet og struktureret, men kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer og er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig. Du forstår at uddelegere opgaver internt i sektionen med korte og præcise direktiver samt er god til at følge op, vejlede og skabe resultater i samarbejde med dit team.

Du har erfaring fra tjeneste enten Flyvevåbnets operative kapaciteter, Hærens operative indsættelser og / eller ved Specialoperationskommandoen, og dermed en god forståelse for indsættelse af operative kapaciteter gerne på tværs af værn og kommandoer.

Du har gennemført videreuddannelsestrin I for militære ledere i Flyvevåbnet (VUT-I/L FLV) eller Hæren (VUT-I/L HRN), gerne suppleret med erfaring som operativ eller teknisk sagsbehandler ved ANSV 4 eller højere.

En teknisk baggrund, gerne relateret til CIS specifikt eller føringsstøtte generelt er en fordel, men ikke et krav, da du kan se frem til at få dygtige og samarbejdsorienterede kollegaer som hjælper dig rigtig godt på vej. Du forventes at have såvel interesse som flair for at engagere dig i de tekniske opgaveløsninger hvorfor erfaring med kommunikations- og informationssystemer selvsagt er en fordel, men ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Ryes kaserne, Fredericia.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte stabschefen for 2. Føringsstøttebataljon KN Henrik Wandall Lykke på mail: FSR-2B-STCH@mil.dk eller telefon 728 26 701 / mobil +45 2541 5435.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er 25. april 2021.

Ansættelsesdato 1. juni 2021.

Samtaler til stillingen forventes gennemført løbende.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.
Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.
En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

25.04.2021

Indrykningsdato

31.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent