Fortsæt til indhold

Kaptajn som leder og taktiklærer ved Løjtnantsuddannelsen.


Kaptajn som leder og taktiklærer ved Løjtnantsuddannelsen

Har du mod på et stort ledelsesansvar?

Har kombinationen af taktik, ledelse, uddannelse, lederudvikling samt udfordringerne ved føring af militære operationer på delings- og underafdelingsniveau din interesse?

Ønsker du et job der er centreret om menneskelig udvikling, læring og høj faglighed?

Kan du stille skarpt på en krævende og dialogbaseret opgave, der har til formål at udvikle hærens kommende ledere?
Om os
Ved Løjtnantsuddannelsen uddanner vi Hærens kommende delingsførere. Vi uddanner officerer fra civil til at indtræde direkte i geleddet eller fortsætte uddannelsen på Hærens Officersskole.
Uddannelsen er en taktisk uddannelse, idet mere end 50 % af uddannelsen består af føringsuddannelse. På den baggrund vil eleven, i løbet af uddannelsens varighed, kunne varetage føringen af en afsiddet infanterideling i forudsætningsskabende, defensive og offensive taktiske aktiviteter.
Som noget nyt gennemføres Løjtnantsuddannelsen i Slagelse fra start til slut og har en varighed på 11 måneder.

Målet er en officer, der kan varetage alle opgaver han eller hun pålægges som delingsfører ved Hærens Basisuddannelse eller som kadet på Hærens Officersskole.

Løjtnantsuddannelsen består af en leder, en næstkommanderende, flere uddannelsesbefalingsmænd samt en række lærerkadrer, der ledes af dig! Derudover er der tilknyttet et lille forsynings- og vedligeholdelseselement.
Om stillingen
Fremadrettet vil lederen og taktiklæreren få et udvidet ledelses- og uddannelsesansvar for uddannelsen af to delinger, der omfatter en personalegruppe på respektivt to premierløjtnanter, to-tre seniorsergenter samt seks oversergenter og ca. 60 løjtnantselever.

Du får ansvaret for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af uddannelsesvirksomheden. Du bliver én primær drivkraft i den taktiske del af uddannelsen og skal være i tæt kontakt med eleverne, så du kan støtte deres personlige og faglige udvikling. Din hverdag vil bestå i facilitering af praktiske læringssituationer, der skal sætte løjtnantsuddannelsens elever i stand til at beherske det operative lederskab af infanteridelingen. Stillingen indebærer ikke mindst et ledelsesmæssigt ansvar for dele af kadren samt virke som en del af ledelsen i Løjtnantsuddannelsen.
Om dig
Du er en officer med erfaring med føring og enhedsuddannelse fra det operative miljø i kamptropperne. Du er kaptajn med erfaring fra en underafdeling i kamptropperne og/eller skoletjeneste eller en erfaren premierløjtnant med potentiale til videreuddannelse og senere udnævnelse. Alternativt er du fra beslægtede tjenestegrene og eventuel erfaring fra kamptropperne fra tidligere.

Vi lægger stor vægt på at du har en åben og pragmatisk tilgang til hovedopgavens løsning i hverdagen - og at du er meget reflekteret over den militære leders mind-set og opgaveløsning. Du skal både favne taktik, doktrin, ledelse og læring og kunne anvende og formidle dette i læringsrummet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested er Slagelse.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte lederen af løjtnantsuddannelsen, major Kristian Jørgensen på telefon 24 44 84 19.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Glen Rasmussen på telefon 72 81 91 35.

Ansøgningsfristen er 28. april 2021. Ansættelsessamtaler forventes gennemført løbende.

Stillingen er til besættelse den 1. juni 2021 eller efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

28.04.2021

Indrykningsdato

29.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent