Fortsæt til indhold

Operations Specialist til Danmarks kampflyenhed


Operations Specialist til Danmarks kampflyenhed

Er du motiveret til, at arbejde i et udfordrende, spændende og dynamisk miljø med planlægning og tilrettelæggelse af kampfly operationer?

Fighter Wing Skrydstrup gennemfører kampfly operationer med F-16, og snart F-35, hvor Current Operations har brug for dig som operations specialist og sagsbehandler i en oversergent stilling.
Om os
På Danmarks base for de nuværende kampfly F16 er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementering af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte indenfor moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer på den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring i F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

På Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen; også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter højt en ordentlig omgangstone og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens
Om stillingen
Som operations specialist indgår du i et team på seks medarbejdere med ansvar for planlægning og tilrettelæggelse af operative forhold for kampfly operationer ved Fighter Wing Skrydstrup. Dette foregår i tæt koordination med egne enheder samt øvrige danske og udenlandske myndigheder, som støtter Fighter Wing Skrydstrup kampfly operationer i Danmark og i udlandet.

Du vil foretage selvstændig sagsbehandling af afgrænsede sagsområder, og du bliver projektansvarlig på mindre opgaver.

Der stilles krav til omstillingsparathed, særligt under udførelsesfasen af kampfly operationer. Dette vil skærpe dine kompetencer herfor og samtidigt give dig de bedste forudsætninger for transitionen til Danmarks nye F-35 kampfly.

Jobbet løses primært inden for normal arbejdstid og du kan forvente rejseaktivitet i et mindre omfang, særligt i forbindelse med forberedelserne til deployering af kampfly til udlandet under øvelser og internationale operationer.
Om dig
Du er en udadvendt og energisk oversergent, eller sergent med udnævnelsespotentiale eller som er vurderet klar til udnævnelse, med gode sproglige og skriftlige kompetencer på dansk og engelsk.

Du besidder gode samarbejdsevner, der gør, at du hurtigt opbygger og vedligeholder relationer internt i organisationen, men også i forhold til danske og udenlandske samarbejdspartnere. Samtidigt besidder du også en god orden/analytisk sans og trives i en hverdag, der kan være foranderlig og dynamisk.

Du er fortrolig med Forsvarets forvaltningsgrundlag samt med anvendelsen af Forsvarets IT systemer med kompetencer indenfor SAP, DeMars og KESDH.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt, med henblik på gennemgang af nødvendig uddannelse og tilegnelse af kompetencer.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skrydstrup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Chef for Current Operations, FW-COS-001@mil.dk (Tlf: 728 48501) eller
ledende sagsbehandler, FW-COS-004@mil.dk (Tlf: 728 48502).

Har du spørgsmål til løn og ansættelse kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Johnsen ved FPS, FPS-BA-BS250@ MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er den 31. maj 2021. Jobsamtaler forventes afholdt herefter med henblik på besættelse af stillingen den 1. august 2021 eller snarest mulig.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

16.05.2021

Indrykningsdato

26.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent