Fortsæt til indhold

Elektronik- og Våbengast til Esbern Snare


Elektronik- og Våbengast til Esbern Snare

Fregatten Esbern Snare søger en ny medarbejder til stillingen som elektronik-og våbengast i Våben- og Elektronikdivisionen. Der stilles ingen krav til erfaring fra Søværnet eller Forsvaret.
Om os
ESBERN SNARE er en af Søværnets største kampenheder med et deplacement på 6.300 tons og en besætning på godt 100 mand.
Vi har i de seneste år blandt andet deltaget i fjernelsen af kemiske stoffer fra Syrien, patruljer ved Afrikas Horn, samt øvelser i danske og grønlandske farvande. Som krigsskib har vi fokus på faglig dygtighed, sømandsskab og militære kompetencer.

Besætningen er aldersmæssigt spredt, og vores baggrunde er meget forskellige. Det giver et dynamisk og spændende miljø, hvor du er meget velkommen til at byde ind med erfaringer, der ikke nødvendigvis kommer fra forsvaret.

Vi har basehavn i Frederikshavn, men vores besætning bor over hele landet. Vi er typisk på havet 130 dage om året.

Kig gerne ind på vores facebook side, hvor du kan få et indtryk af, hvad der er vi laver på ESBERN SNARE. www.facebook.com/hdmsesbernsnare
Om stillingen
Som elektronik- og våbengast i elektronikdivisionen vil du indgå i et team sammen med syv menige kolleger, to sergenter og en officer. Alle sammen i alderen fra 20-56 år.

Du vil til dagligt deltage i drift og vedligeholdelse af skibets elektroniske systemer - lige fra kommunikationsudstyr og sensorsystemer til netværk og computersystemer. Ud over forefaldende arbejdsopgaver, vil du også få selvstændige ansvarsområder. Desuden vil dine arbejdsdag typisk omfatte både vagttjeneste, sømandsopgaver og skibsvedligeholdelse.

Vi kan derfor tilbyde et alsidigt job med garanti for faglig såvel som personlig udvikling, herunder et forløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og skibets behov.
Om dig
Du er selvstændig, struktureret, initiativrig og har overblik. Du har en grundlæggende teknisk interesse og er nysgerrig på systemernes sammenhæng.

Der er tale om en ufaglært stilling, hvor der ikke stilles krav om svendebrev , men hvor dine personlige egenskaber er vigtige.

Du skal kunne fungere sammen med mange mennesker på lidt plads gennem lang tid, og du skal kunne gøre dig fortjent til dine kollegaers og overordnedes tillid. Vi stiller derfor høje krav til fleksibilitet og engagement, samt til din evne til at arbejde i et team såvel som selvstændigt.

Der er flere mulige indgangsvinkler til dette job. Du har eventuelt allerede erfaring med elektronik, computersystemer, netværk, fiberteknologi, telefoni, IT-support, eller anden relevant baggrund.
Du kan også komme med en ungdomsuddannelse f.eks. STX, HTX, der sætter dig i stand til selvstændigt at sætte dig ind i et emne.

Formelle kvalifikationer:
Krav:
• Skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.

Ønskelige krav:
• Søværnets basisuddannelse.

Helbredskrav:
• Godkendt helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
• Kan bestå Forsvarets Fysiske Test.
• Egnet til røgdykning.

Er du i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer lever op til kravene, er du velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.

Der stilles ikke krav til en baggrund fra Søværnet da vi er fuldt indstillet på at vente på dig til du er færdig med Søværnets Basisuddannelse (SBU), som i populær omtale kaldes ”værnepligten”.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Elektronikofficer, Premierløjtnant Claus Nilsson på +45 3016 9480./ + 45 72 85 44 77

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 14. maj 2021 og samtaler forventes afholdt uge 22-23 online. Stillingen er til besættelse 1. juli 2021, men vi venter også gerne på den rette.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

14.05.2021

Indrykningsdato

26.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent