Fortsæt til indhold

Rådighedsstillinger - Stabsofficer ved Jydske Dragonregiment (Genopslag)


Rådighedsstillinger - Stabsofficer ved Jydske Dragonregiment (Genopslag)

Vil du fastholde din kontakt til Forsvaret og dine militærfaglige kompetencer, så har Jydske Dragonregiment måske en stilling til dig.
Om os
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.

Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.

Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.

Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen er også tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.

Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.

Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.

Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.

Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Jydske Dragonregiments reserve består af 25 mand med en oberstløjtnant i spidsen.
Reserven indgår i regimentets krigs- og krisestab, der fortsat er under opbygning. Krigs- og krisestaben er organiseret i en ”S struktur” med sektioner indenfor områderne S1-S8. Fuld enkadreret er krigs- og krisestaben på ca. 80 mand.
Om stillingen
Der er tale om et antal stillinger som kaptajn (M321) fordelt på henholdsvis S2 (MIL sikkerhed), S3 (planlægning og drift), S4 (Logistik) og S5 (Planlægning og udvikling). Alle stillinger er med fokus på de stabsarbejder, regimentet løser i fred, krise og krig.

Du bliver indkommanderet til tjeneste i forbindelse med uddannelse og træning, der er forbundet til din designeringsfunktion. Det forventes, at du i videst mulig udstrækning deltager i stabens interne øvelses- og uddannelsesvirksomhed i relation til din funktion, det årlige seminar for personel af reserven ved Jydske Dragonregiment, samt anden mødevirksomhed m.v.

Der må forventes omkring 5-8 indkommanderingsdage årligt. Tjenesten tager udgangspunkt hos JDR i Holstebro.
Om dig
Du er kaptajn af reserven og har en baggrund som enten linje- eller reserveofficer i Hæren. Er du premierløjtnant skal du være bedømt egnet til udnævnelse til kaptajn og være rede til at gennemføre Føringskursus (Bataljon) for officerer af reserven.

Du har erfaring med stabsarbejde på bataljons- eller højere niveau erhvervet gennem tjeneste som enten linje- eller reserveofficer i Hæren, og er således i stand til at varetage og gennemføre de operative og administrative planlægningsarbejder, der er omfattet af dit kommende ansvarsområde.

Du har gode kommunikative evner – både i skrift og tale, samt besidder gode IT-færdigheder og analytiske evner.

Vi forventer, at du har kendskab til kamptroppernes doktrin, teknologi og organisation. Derudover er du velbedømt indenfor FOKUS kompetencerne faglighed, samarbejde og fleksibilitet og har en i øvrigt generel positiv tilgang til andre mennesker og arbejdet.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes HEM og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om indholdet i stillingerne, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Jens Jørgen Hansen på telefon 24 68 34 68 eller på mail: jdr-g-res01@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 1. maj 2021, idet der gennemføres samtaler og ansættelser løbende i perioden. Husk at anføre i din ansøgning, hvilket af de anførte stabsområder du søger.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingerne, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal uploades som pdf.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.05.2021

Indrykningsdato

25.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent