Fortsæt til indhold

Næstkommanderende kampvognsdeling til Niels Kjeldsens Eskadronen ved Jydske Dragonregiment


Næstkommanderende kampvognsdeling til Niels Kjeldsens Eskadronen ved Jydske Dragonregiment

Er du den erfarne befalingsmand, der har flair for det taktiske såvel som den faglige del, og kan du støtte delingsføreren i drift og uddannelsen af en kampvognsdeling? Så er det måske dig vi søger.
Om os
Niels Kjeldsens Eskadronen er en underafdeling i Jydske Dragonregiments Panserbataljon. Eskadronen er i januar 2020 kommet hjem fra en udsendelse som Movement Force Protection Team i RESOLUTE SUPPORT missionen i Kabul, Afghanistan. En del af eskadronens personel har været udsendt til både Balkan, Irak og Afghanistan, og der er derfor en stor og bred erfaring samlet i enheden.

I eskadronen hersker en fri og uformel omgangstone. Hos os er det professionalisme og faglig dygtighed, der skaber respekten. Ligeledes er det en klar forventning, at eskadronens personel går til opgaverne med stort engagement og initiativ.

Vi har modtaget de første opgraderede Leopard 2 A7 kampvogne. Eskadronen startede uddannelsen på Kampvognen medio juni 2020. Ud over kampvognsuddannelse byder efteråret 2021 på GEFION uddannelse og indsættelse ved Grænsen til støtte for politiet i november 2021 – januar 2022.

Vi prioriterer kompetenceudvikling af vores medarbejdere meget højt, og det er en naturlig del af udviklingen af eskadronens befalingsmænd, at de uddannes og dygtiggøres i både medarbejderens og forsvarets interesse.
Om stillingen
Du vil som næstkommanderende i en af eskadronens kampvognsdelinger få ansvaret for den praktiske logistiske tjeneste i samarbejde og koordination med eskadronens forsyningsbefalingsmand og eskadronens næstkommanderende.

Du vil endvidere, som kampvognskommandør, med din egen kampvogn have en afgørende rolle i forbindelse med operativ indsættelse, hvor du er delingsførerens stedfortræder og skal kunne føre delingen i hans fravær.

Du kommer til at støtte delingsføreren med planlægningen og gennemførelsen af den daglige tjeneste og uddannelse under hjemlige forhold såvel som under operative indsættelser. Du vil desuden, i samarbejde og koordination med eskadronens næstkommanderende, indgå som faglærer i et eller flere funktionsfag.

Den daglige tjenestetid er 0700 – 1430. Der vil dog forekomme skydeperioder og øvelser med længere arbejdstid i løbet af året. Du kan forvente at være væk mere 10 uger om året.
Om dig
Du er udnævnt oversergent eller er sergent og klar til at indtræde på faglærer og skydeleder 2 uddannelsen, og har minimum to års erfaring som kampvognskommandør.

Det er en fordel, hvis du har udsendelseserfaring som befalingsmand.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ESKBM SSG N. Ståhl på telefon 72 82 32 42 eller via mail: JDR- 1b-101a@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 11. april 2021. Samtaler forventes gennemført i uge 15. Stillingen ønskes besat den 1. august 2021 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

11.04.2021

Indrykningsdato

25.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent