Fortsæt til indhold

Adjudanter fra søværnet til Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab


Adjudanter fra søværnet til Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab

Vil du være med til at assistere Hendes Majestæt Dronningen og arbejde med samspillet mellem Kongehuset og Forsvarsministeriets område? Så er denne stilling måske noget for dig.
Om os
Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab er en myndighed direkte under Forsvarsministeriet, som samtidig indgår i Hendes Majestæt Dronningens Hofstat. Vi varetager relationerne mellem Kongehuset og Forsvarsministeriets område. Vi er overordnet ansvarlige for vagttjenesten ved de kongelige slotte og palæer og det militære ceremoniel omkring Kongehuset. Endelig stiller vi adjudanter til rådighed for Hendes Majestæt Dronningen og den øvrige del af den kongelige familie.

Vi er otte i Adjudantstaben. En oberst som chef, seks adjudanter med to majorer fra hæren, to orlogskaptajner fra søværnet, to majorer fra flyvevåbnet samt en overkonstabel af første grad som kontorhjælper.
Om stillingen
Din overordnede opgave bliver at yde velkvalificeret assistance til Hendes Majestæt Dronningen, idet du er til tjeneste på døgnbasis én uge ad gangen ca. hver fjerde eller femte uge. Derudover er du Hendes Majestæt Dronningen og den øvrige kongelige familie behjælpelig ved officielle begivenheder, hvor der er behov for ledsagelse af adjudant. Du deltager i gennemførelsen af offentlige audienser og andre begivenheder i Kongehuset.

Ud over tjenesten for Hendes Majestæt Dronningen vil du 8 til 9 gange om året i perioder på to uger gøre tjeneste hos Deres Kongelige Højheder Kronprinsparret på Amalienborg primært i daglig arbejdstid, men også ved officielle arrangementer om aftenen og i weekender.

Når du ikke er til tjeneste ved den kongelige familie eller Adjudantstaben, gør du tjeneste på dit sekundære tjenestested, hvor du har en stilling ud over norm. Det kunne være på dit nuværende tjenestested eller et andet relevant tjenestested. Du skal påregne i gennemsnit at være på dit sekundære tjenestested ca. 5 dage om måneden, men det kan variere meget.
Om dig
Du er orlogskaptajn og har gennemført MMS, VUT II/L eller anden ækvivalerende uddannelse. Er du erfaren kaptajnløjtnant og igang med førnævnte, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling. Du har en baggrund som operativ eller teknisk officer i søværnet, og har haft en varieret tjeneste både i sejlende operative enheder og i højere stabe, hvor du har vist meget gode samarbejdsevner og stor imødekommenhed.

Vi forventer, at du er præsentabel med en udviklet social tilgang til andre mennesker, som mødes med en høflig, imødekommende og udadvendt tilgang, men også diskret når det fordres. Du skal være fleksibel, da hverdagen ofte er omskiftelig, og nye opgaver kan opstå og skal løses med kort varsel. Du har politisk tæft, overblik og en veludviklet struktureret sans, der samtidigt betyder, at du har et godt overblik i pressede situationer. Du trives med et engageret og tæt samarbejde med kolleger.

Du kommunikerer ubesværet på engelsk. Har du kendskab til fransk vil det være en fordel, men er ikke påkrævet. Du følger med og ved naturligvis, hvad der rører sig i Forsvaret, men du har også en bred viden om samfundsmæssige forhold. Du interesserer dig for historie, kunst og kultur. Du besidder meget gerne tillidsposter uden for Forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Der er tale om to faste stillinger ved Adjudantstaben med fast tjenestested i København. Den ene stilling ønskes besat snarest og den anden stilling ønskes besat 1. juni 2022.

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du yderligere oplysninger vedrørende tjenesten som adjudant er du velkommen til at kontakte chefen for Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab, oberst Lasse Harkjær på telefon 40 36 40 48 eller adjudant, orlogskaptajn Ole Bent Pedersen på telefon 50 97 21 65.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19141.

Ansøgningsfristen er den 19. april 2021 for begge stillinger. Samtaler for begge stillinger planlægges afholdt i uge 18 og 19 i København. Anfør gerne i ansøgningen hvornår du har mulighed for og ønsker at starte. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser og andre dokumenter, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

19.04.2021

Indrykningsdato

24.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent