Fortsæt til indhold

Signal- og operationsofficer i 2. Brigade (Genopslag)


Signal- og operationsofficer i 2. Brigade (Genopslag)

Ønsker du et job med frihed under ansvar, spændende og afvekslende opgaver, så vil vi glæde os til at byde dig velkommen i stillingen som signal- og operationsofficer i 2. Brigades operationssektion.

Om os
2. Brigades enheder består af opklaringsbataljonen på Bornholm, den lette infanteribataljon i Haderslev, panserbataljonen og uddannelsesbataljonen i Holstebro samt uddannelsesbataljonen i Slagelse. Derved har vi opgaver indenfor rammerne af både Hærens Basisuddannelse, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og Stående Reaktionsstyrke, og er samtidig ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: Opklaring, kampvogne og let infanteri.

Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i internationale operationer eller nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende.

Brigadechefen varetager funktionen som tjenestegrensansvarlig chef for kamptropperne, hvilket bl.a. indebærer, at brigaden er ansvarlig for styrkeudvikling og uddannelsesudvikling af kamptropperne på tværs af begge brigader. Vi er endvidere overordnet ansvarlige for uddannelse af enheder til nationale og internationale operationer. Det betyder bl.a., at brigaden er ansvarlig for den indsættelsesspecifikke uddannelse, der gennemføres under Mission Rehearsal Training, Mission Rehearsal Exercise og Live Firing Exercise.

Operationssektionen har mange forskellige opgaver i en dynamisk hverdag med aktiviteter i både ind- og udland. Men til trods for en meget alsidig hverdag er det afgørende for os, at vi formår at skabe balance i arbejdsliv og privatliv. Vi tror på, at tillid og frihed er centrale elementer i medarbejderens udvikling og jobtilfredshed og derfor vil der naturligvis også blive stillet fjernarbejdsplads til rådighed med mulighed for at arbejde hjemmefra. Desuden er vi overbevist om, at vi ved at investere i den enkelte medarbejder - gennem kurser og anden udvikling - gavner både medarbejderen, sektionen og forsvaret som helhed.

Operationssektionen (G3) består af sektionschefen (M331), fem kaptajner, en militærjurist, en seniorsergent og en oversergent. G3 er det udførende led i hovedparten af brigadens øvelses- og uddannelsesaktiviteter. På baggrund af direktiver og planer udarbejdet af brigadens operationsplanlægningssektion (G5) og uddannelsessektion (G7), omsætter G3 disse planer til udfordrende øvelsesaktiviteter for brigadens enheder. Disse aktiviteter omfatter stabs- og signaløvelser, studieperioder, skydeperioder og feltøvelser i ind- og udland.
Sektionens opgaver falder hovedsageligt indenfor to områder: Drift af brigadens operationscenter og øvelses- og uddannelsesplanlægning. Operationscenteret kan bestå af op til ca. 20 medarbejdere, herfra repræsentanter fra fx flyvevåbnet og forbindelsespersonel fra naboenheder og foresatte myndigheder. Fra operationscenteret føres brigadens indsatte enheder.
Om stillingen
Der er tale om en fast stilling med fast tjenestested på Gardehusarkasernen i Slagelse.

Som signal- og operationsofficer vil du få en bred portefølje af opgaver.
Som signalofficer er du brigadestabens daglige rådgiver vedrørende kommunikations- og føringssystemer. I den forbindelse er du det daglige bindeled mellem brigaden og føringsstøtteregimentet (FSR), samt tilknyttede CIS- og føringsstøtteenheder. Du er brigadens ekspert på Hærens Taktiske Kommunikationssystem (HTK) og forventes at deltage i møder og seminarer i rammen af Hærens projektkontor HTK (PHTK).

Du vil primært varetage funktionen som signalofficer i brigadens plancenter, men vil også skulle kunne støtte med udførelsen af operationer i brigadens operationscenter.

Du vil blive projektansvarlig for en eller flere af brigadens uddannelsesaktiviteter for vore dispositionsenheder. Denne opgave omfatter al planlægning, koordination, gennemførelse og opfølgning. Du vil ligeledes få en central rolle i et eller flere af brigadens Mission Planning Teams og herigennem støtte uddannelsen af enheder til internationale operationer.

Du vil varetage relevante delopgaver i forbindelse med brigadens bidrag til hærens doktrinudvikling. Dette omfatter projektarbejde med bidrag til reglementsskrivning og studievirksomhed.

Der er rig mulighed for at boltre sig indenfor doktrin, taktik og operationer i funktionen. Dette omfatter specielt integrationen af signaltjenesten i brigadens samlede plan og udførelse af operationer. For den rette kandidat er der mulighed for at læse føringskursus, OFU og/eller MMS ved siden af havende tjeneste, og løbende bringe egen viden i spil.
Om dig
Vi ser gerne, at du er kaptajn, med en baggrund inden for kommunikation og føringsstøtte evt. med en fortid fra Føringsstøtteregimentet. Men vigtigst af alt er at du har flair for praktiske CIS-løsninger og anvendelse af HTK. Hvis du er premierløjtnant og i gang med eller erklæret egnet til VUK, og i øvrigt har den rette profil, hører vi også gerne fra dig. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og vil bestride stillingen med funktion i højere stilling.

Du er analytisk stærk, initiativrig, nytænkende og visionær, har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed og ansvar. Du besidder en høj grad af faglighed og har sans for detaljen. Du er velfunderet i taktik og operative overvejelser, og du er indstillet på at arbejde målrettet med komplekse opgaver i takt med brigadens rytme.

Vi forventer, at du har missionserfaring.

Du skal kunne formulere dig korrekt på militært engelsk, såvel mundtligt som skriftligt, ligesom du er præsentations- og undervisningsvant.

Øvrige forhold
2. Brigade bidrager med enkeltpersoner og til opgaver hvor brigaden er opstillende myndighed, ligesom der afgives til enkeltmandsudsendelser. Du skal derfor være forberedt på at kunne blive udsendt inden for gældende varsler. Du skal forvente deltagelse i øvelsesaktiviteter og studieperioder m.m. af ikke under 20 døgn årligt.


Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for operationssektionen, major Gustav Schytz Juul, på telefon 23 49 96 52.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Glen Rasmussen på telefon 72 81 91 35.

Ansøgningsfristen er den 20. april 2021.

Ansættelsessamtaler afholdes herefter mhp. besættelse af stillingen med startdato efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Forsvaret på www.forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.04.2021

Indrykningsdato

24.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent