Fortsæt til indhold

Næstkommanderende/ deling til Uddannelseskompagniet ved Føringsstøtteregimentet (genopslag)


Næstkommanderende/ deling til Uddannelseskompagniet ved Føringsstøtteregimentet (genopslag)

Uddannelseskompagniet søger oversergent, som kan være rollemodel og bidrage til at give vores soldater ved Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) i Uddannelseskompagniet de bedste forudsætninger for at blive fremtidige kolleger og gode ambassadører for Forsvaret.
Om os
Uddannelseskompagniet består af 6 delinger, hvis primære opgave er at uddanne soldater i rammen af Hærens Basisuddannelse (HBU) og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) til enten Totalforsvaret eller stående enheder i Hæren. Kompagniet tæller op mod 180 soldater, når vi er flest, heraf 30 befalingsmænd og 7 officerer. Det er med andre ord et stort og alsidigt kompagni, du kommer til at forrette tjeneste i og hvor vi har et stort fokus på trivsel og støtte på tværs af delinger.

I kompagniet hersker der en ærlig og direkte dialog mellem medarbejderne og ledere. Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere trives, og hvor der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.
HRUDEL består udover dig af delingsføreren (DF) og tre gruppeførere (GF). I har ansvaret for at uddanne op imod 30 soldater.
Til at støtte både basis- og reaktionsstyrkeuddannelsen råder kompagniet over en uddannelsessektion bestående af en uddannelsesstøtteofficer (kaptajn), en uddannelsesbefalingsmand (seniorsergent), fem instruktører (sergenter) og én uddannelseshjælper.

Vi tilbyder en arbejdsplads med gode og yderst professionelle kollegaer, hvoraf mange ofte er nye i kompagniet, men vores omgangstone, samarbejde, stemning og miljø i kompagniet tilskrives ofte som årsag, til at personel ønsker at forblive i Uddannelseskompagniet.

Såfremt du ønsker at vide mere om kompagniets opgaver og hverdag kan vores facebookside anbefales. Den finder du ved at søge på ”Uddannelseskompagniet/Føringsstøtteregimentet”.
Om stillingen
Du vil som næstkommanderende/deling skulle løse mange forskellige opgaver, og det må derfor forventes at du er i stand til at holde mange bolde i luften på samme tid. Du er ansvarlig for logistikvirksomheden i delingen, herunder planlægning og gennemførsel af vedligeholdelsestjenesten samt BSO tjenesten på øvelsesaktiviteter. Ydermere er du sammen med delingsføreren ansvarlig for den personlige og faglige udvikling af gruppeførerene i delingen i tæt samråd med kompagnibefalingsmanden. Logistikvirksomheden varetages i samarbejde med både Næstkommanderende/kompagni og forsyningsbefalingsmanden.

Du skal forvente, at der bliver stillet høje krav fra kompagnichefen. Din erfaring med personaleledelse, uddannelse og felttjeneste er essentiel for at soldaterne får en uddannelse af særdeles høj kvalitet.
Der må forventes en stor mængde øvelsesaktivitet, hvorfor du skal være afklaret med at have mange dage væk fra hjemmet. I alt har HRU omkring 20 øvelsesdøgn inkl. SKYPER pr. halvår.

Dine tre væsentligste opgaver som næstkommanderende/ deling er:
• I samarbejde med delingsføreren (DF) planlægge og gennemføre HRU for op til 30 konstabelelever.
• Skabe rammer og forudsætninger for gruppeførerens (GF) virke og uddannelse.
• Være ansvarlig for delingens materiel, herunder vedligeholdelsestjenesten.

Du skal arbejde i et miljø med meget unge mennesker, for hvem militæret er en ny udfordring, og du skal samarbejde med unge befalingsmænd, der er afhængig af dine råd, vejledning og erfaring.
Om dig
Du er oversergent, alternativt erfaren sergent, med et ønske om mere ansvar. Du er selvstændig, fleksibel og initiativrig. Sammen med din høje faglighed samt høje soldatermæssige niveau, sætter det dig i stand til at kunne justere og tilpasse planer, og dermed at arbejde i et dynamisk miljø hvor præmisserne og forudsætningerne hurtigt kan ændre sig.

Det forventes at du kan planlægge og gennemføre relevante og spændende uddannelsesaktiviteter, da du kommer til at arbejde med unge mennesker, der forventer, at du leverer en motiverende og inspirerende uddannelse. Herudover forventes det, at du tør og vil, påtage dig ansvaret for udviklingen af dit undergivne personel.

Udgangspunktet er, at alle HRU soldater er potentielle fremtidige kolleger. Det er din opgave at give dem den bedst mulige reaktionsstyrkeuddannelse, en uddannelse hvor du får det bedste frem i dem. Du skal konstant søge at afdække deres specifikke kompetencer, styrker og svagheder og effektivt støtte den enkelte soldat med at forbedre svaghederne og understøtte styrkerne.

Du har med din fremtoning, opførsel og væremåde en utrolig stor indflydelse på, hvorvidt den unge HBU og HRU soldat bliver en kollega, vi kan være stolte af eller det modsatte. Det forventes, at du er dit ansvar bevidst og handler i forhold til dette. Korrekt påklædning, ordentlig mandskabsbehandling, professionel optræden og dedikation til opgaven er de absolutte minimumskrav til dig.

Det vil være ønskeligt, hvis du har kendskab til læringsplaner og uddannelsesforløbet under Hærens Basisuddannelse samt at du tidligere har været gruppefører i HBU eller HRU ved én af Hærens enheder, men er ikke noget krav. Ydermere er det en fordel hvis du er uddannet skydelærer og køreinstruktør.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Stillingen kan evt. besættes af en egnet medarbejder med graden sergent. Der vil i givet fald blive lavet en udviklingskontrakt med henblik på gennemførelse af Faglærerkursus.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen i Uddannelseskompagniet; kaptajn Michael Laursen på tlf.: 41 38 71 00 eller via mail på fsr-2b-300a@mil.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 63.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Stillingen er til besættelse hurtigst muligt. Ansøgningsfristen er 25. april 2021 og samtaler forventes afholdt ugen herefter.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.
Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.

En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

25.04.2021

Indrykningsdato

24.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent