Fortsæt til indhold

Quality manager part 145 til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Aalborg


Quality manager part 145 til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Aalborg

Vil du være med til at lede en af Danmarks største flytekniske organisationer? Og har du baggrund i flyindustrien eller Forsvaret som tekniker eller ingeniør med et godt kendskab til kvalitetsledelses- og styringssystemer? Så har Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste brug for dig.
Om os
Vedligeholdelsesafdeling Luft består af 654 faste medarbejdere samt op til ca. 100 elever. Afdelingen omfatter Forsvarets flymekanikeruddannelse i Karup, to vedligeholdelsesområder i hhv. Karup (VO KAR) og Nørresundby (VO AAL), et QA element samt en centralt placeret ledelse i Brabrand.

Vores styrke og vigtigste ressource er medarbejderne og den forskellighed, de bringer ind i på vores arbejdsplads. Vi har brug for alle, som bidrager fleksibelt og proaktivt til vores opgaveløsning. Medarbejderne i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er innovative, dedikerede og leverer opgaveløsninger af høj kvalitet. Samtidigt fokuserer vi på, gennem udvikling, trivsel og gensidig respekt, kontinuerligt at have et arbejdsklima på absolut højeste niveau.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
I stillingen vil du være den nominerede EASA Form 4 godkendte Quality Manager for Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes civile Part 145 certificeringer og indgår i den samlede kvalitetssektion for Vedligeholdelsesafdeling Luft. Som Quality Manager er du derfor Vedligeholdsafdeling Lufts garant for kvalitetsledelsessystemernes vedblivende overensstemmelse med gældende EASA og DKMAR standarder. Du har løbende kommunikation med eksterne myndigheder samt akkrediterende og certificerende organer. DKMAR er i sin helhed under implementering i forsvaret, og du vil derfor kunne påvirke udviklingen indenfor området.
Vedligeholdelsesområde Aalborg har stærke kompetencer indenfor særligt Non Destructive Inspection/Testing, overfladebehandling og transportable trykbærende anlæg.

Du er en central del af drift, udvikling og vedligeholdelse af procedurer for audit, inspektion, kompetenceafklaring og autorisation. Desuden bidrager du som QM PART 145 til den generelle drift, udvikling og vedligeholdelse af kvalitetsledelsessystemets procedurer og støtter Vedligeholdelsesafdeling Lufts koordination og behandling af afvigelser og reklamationer.
Om dig
Du har en åben dialog og er altid konstruktiv i din måde at arbejde på. Du har et imødekommende væsen, der kan skabe tillid og en åben dialog. Det er to vigtige egenskaber i dit arbejde som auditor. Du kan træffe nødvendige og effektive beslutninger og kan kommunikere klart i skrift og tale på dansk og engelsk.

Du arbejder selvstændigt og har stærke analytiske kompetencer, som du kan bringe i anvendelse, når du planlægger og forudser hvert trin i din opgaveløsning på et højt fagligt niveau.

Du har en uddannelsesbaggrund indenfor flyteknik eller en relevant ingeniørbaggrund med minimum fem års erfaring fra praktisk og administrativt arbejde i flyvedligeholdelse. Vi forventer, du har et indgående kendskab til EASA Part 145 og har et generelt kendskab til EASA Part M og 21 samt ICAO. Du skal have et civilt EASA PART 66 – AML, gerne kategori C. Desuden har du et indgående kendskab til kvalitetsledelses-, styrings- og sikringssystemer, samt uddannelse og auditerfaring som Lead Auditor. Det er en fordel, hvis du har erfaring inden for tilsvarende EASA Form 4 godkendte ledelsesfunktioner.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes i henhold til gældende relevant overenskomst/aftale.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos kaptajn Niels Schøning på telefonnr.: 51485342. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 11. april 2021, vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

11.04.2021

Indrykningsdato

19.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent