Fortsæt til indhold

Movement Planner til Planlægningssektionen ved Joint Movement & Transportation Organization, Kaptajn


Movement Planner til Planlægningssektionen ved Joint Movement & Transportation Organization

Er du en handlekraftig og initiativrig officer, der kan bevare overblikket i en til tider hektisk værnsfælles hverdag - så er jobbet som ’Movement Planner’ og sagsbehandler ved Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) lige noget for dig.
Om os
I planlægningssektionen gennemfører vi den samlede planlægning og drift af Forsvarets strategiske transporter til understøttelse af øvelser i udlandet, internationale operationer (INTOPS), samt større transportopgaver i Danmark.

Vi er en sektion bestående af 8 officerer, 5 fra sergentgruppen og en civil speditør, der arbejder tæt sammen på tværs af organisationen for at løse de mange opgaver.

Vi har soldater fra alle tre værn repræsenteret i vores sektion, hvilket for os, opgaven og hele JMTO er en styrke.

Hos JMTO sætter vi trivslen højt på dagsordenen. Vi gennemfører jævnligt forskellige aktiviteter, der styrker samarbejdet og korpsånden.
Om stillingen
Du vil blive ansvarlig for, at planlægge og tilrettelægge deployeringer, genforsyning og redeployering af danske enheder. Udarbejdelsen sker i et tæt samarbejde med den enhed eller myndighed, der har anmodet om støtte. Hovedparten af arbejdet gennemføres i projektgrupper, som du er ansvarlig for at lede.

Opgaverne er forskelligartede, men du ville bl.a. kunne blive udpeget som mission manager, og dermed få ansvaret for de transportmæssige rammer for din mission. Det gør du blandt andet ved, at opbygge et detaljeret kendskab til rammer, vilkår og kapaciteter i det pågældende værn, område og mission.

Endvidere vil du kunne blive udpeget som forbindelsesofficerer til én af de mange myndigheder under Forsvarsministeriet. Du skal sikre et opdateret billede af eksisterende og kommende indsættelser, både øvelser og missioner ved den pågældende myndighed.

På sigt vil du kunne blive udpeget til, at skulle deltage i forskellige nationale og internationale arbejds- og planlægningsgrupper i relation til ’Movement and Transportation’ området.
Om dig
Først og fremmest søger vi en dedikeret, fleksibel og helhedsorienteret kollega, som har mod på udfordringer i en enhed, der løser mange forskellige opgaver i en dynamisk hverdag. Effekten af din planlægning vil blive målt hver gang ved de enheder vi støtter.

Forudgående kendskab til logistik er ikke et krav - har du viljen og lysten, så skal vi nok lære dig det.

Du vil få tildelt en mentor, og herigennem blive oplært som ’Movement Planner’. Vi gør meget ud af et introforløb, der hurtigt sætter dig i stand til at løse opgaverne.

Du er udnævnt kaptajn/kaptajnløjtnant, eller er en erfaren premierløjtnant egnet til videreuddannelse og efterfølgende udnævnelse.

Vi prioriterer medarbejderen højt, hvor vi gennem gensidigt kendskab og respekt, konstant har fokus på udvikling af den enkelte medarbejders kompetencer.

Det er essentielt, at du har evne og lyst til at arbejde selvstændigt med et meget bredt sagsområde.

Du skal som person have gode analytiske evner, være struktureret, samt have gode kommunikationsevner, herunder være velformuleret i skrift og tale på dansk og engelsk.

Du har høj grad af ansvarsfølelse, og du bliver ved indtil opgaven er løst tilfredsstillende. Desuden skal du have gode samarbejdsevner, herunder kunne samarbejde med civile og militære specialister og arbejdsgrupper på tværs af værn og landegrænser.

Du er indstillet på, at deltage i rejse- og mødeaktiviteter i op til ca. 30 dage om året, afhængig af sagsområde.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har stabserfaring fra Niveau III eller højere stabe, samt et godt kendskab til eget værns kernekapaciteter og en generel forståelse for det værnsfælles område.

Det er en fordel med international erfaring, men ikke et ubetinget krav.

JMTO bemander for nærværende ikke fast en stilling i INTOPS, men vi bidrager til enkeltmandsudsendelser. Her kan der blive mulighed for en udsendelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Fast tjenested vil være Flyvestation Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Arno Tage på tlf.: 41 73 25 46 eller på mail JMTO-P-CH@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Camilla Asker Boye på tlf.: 32 66 54 52.

Ansøgningsfristen er den 18. april 2021.

Ansættelsesdato 1. juni 2021 eller efter nærmere aftale.

Samtaler forventes afholdt i uge 16/17.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte -transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.
JMTO består af en stabsdel med ARK, en kapacitetssektion, en planlægningssektion og en operationssektion samt en movement control (MOVCON) dispositionsenhed med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter indenfor alle transportformer.
JMTO er geografisk placeret på Flyvestation Karup og er en værnsfælles enhed sammensat af medarbejdere, som tidligere har arbejdet i mange forskellige enheder i hele Forsvaret.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

18.04.2021

Indrykningsdato

18.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent