Fortsæt til indhold

Operationsbefalingsmand ved 2. Føringsstøttebataljon ved Føringsstøtteregimentet (genopslag)


Operationsbefalingsmand ved 2. Føringsstøttebataljon ved Føringsstøtteregimentet (genopslag)

Vil det tiltale dig at arbejde i en værnsfælles enhed, der støtter både Flyvevåbnet, Specialoperationskommandoen, Hæren og NATO med CIS kapaciteter? Så skal du søge jobbet som operationsbefalingsmand ved 2. Føringsstøttebataljon ved Føringsstøtteregimentet i Fredericia.
Om os
2. Føringsstøttebataljon (2 FØSTBTN) indgår i Føringsstøtteregimentet i Fredericia. Bataljonen er en operativ bataljon, der består af tre underafdelinger og en stab.
1. Kompagni - DCM-E, er placeret i Haderslev og yder CIS støtte til NATOs hovedkvarterer. 2. CIS kompagni består af tre delinger, hvor 1. deling, der yder CIS støtte til Flyvevåbnet, er placeret i Karup. 2. Deling er under opbygning og skal yde CIS støtte til Specialoperationskommandoen, og delingen kommer på NRF beredskab i hele 2021. 3. Deling skal forventelig yde CIS støtte til Hæren og underlagte myndigheder bl.a. som en del af det kommende Nationale Land Operativt Center (NLOC).
3 Uddannelseskompagni gennemfører styrkeproduktion i form af Hærens Basis- og Reaktionsstyrkeuddannelse og afgiver, efter HRU, soldater til GEFION i både 2020 og 2021.

2 FØSTBTN består derudover af chefen og bataljonsbefalingsmanden samt staben. Staben (ST) er organiseret i en S-struktur hvor du vil indgå i operationssektionen (S5) sammen med tre operationsofficerer og en stabshjælper.
Om stillingen
Som operationsbefalingsmand ved 2 FØSTBTN vil du indgå i operationssektionen (S5), hvor du vil få til opgave at understøtte BTN indsættelser i nationale og internationale opgaver samt bidrage til løsning af BTN driftsrelaterede opgaver.

Opgaver og ansvar vil blive tildelt stillingen dels efter ST øvrige opgavefordeling og dels efter ansøgers erfaring, kompetencer og interesser.

Stillingen som operationsbefalingsmand vil kunne indeholde følgende opgaver:
• Mission manager for OP GEFION, NSE bidrag eller anden mission.
• Sagsbehandling indenfor militær sikkerhed og kryptosikkerhed.
• Stabsarbejde i relation til NATOPS/INTOPS.
• Befalingsudarbejdelse i relation til BTN underafdelinger.

I denne stilling vil du blandt andet støtte operationsofficererne i udarbejdelse af SOP/SOI samt støtte til planlægning generelt.

Du vil som operationsbefalingsmand både skulle arbejde selvstændigt og deltage i arbejdsprocesser sammen med de øvrige medlemmer i staben i form af stabsarbejde, eksterne fora på BTN og REG niveau m.m.

Der er i stillingen mulighed for, at gennemføre kompetencegivende kurser.
Om dig
Du er seniorsergent eller oversergent, med minimum 6 års tilfredsstillende tjeneste som oversergent og vurderet egnet til udnævnelse til seniorsergent.

Ved indtræden i stillinger som oversergent, skal du i den Militær efteruddannelse gerne have påbegyndt eller gennemført et grundmodul og et føringsmodul i den militære akademiuddannelse (MAU).
Du har et godt generelt soldatermæssigt uddannelsesniveau, da du i forbindelse med stillingen skal kunne være klar til at indgå i NATOPS/INTOPS. Du skal derfor være egnet til udsendelse, samt kunne godkendes til hemmeligt.

Du er omstillingsparat og har en positiv tilgang til dagligdagen, er indstillet på at lære nyt, kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang. Du er god til at samarbejde og du kan formidle budskaber på en let forståelig måde. Du er serviceminded og er indforstået med, at tingene nogle gange går hurtigt og skal løses med kort varsel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret indgår forhandling om personligt tillæg som en del af ansøgnings-/ansættelsesproceduren.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte stabschef; kaptajn Henrik Lykke på telefon: 25 41 54 35 eller leder/S5 kaptajn Anders Steenberg Hansen på telefon: 41 27 92 34 eller via mail på FSR-2B-S5A
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er 11. april 2021 og ansættelsessamtaler forventes afholdt herefter. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.
Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.

En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

11.04.2021

Indrykningsdato

15.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent