Fortsæt til indhold

Helicopter Wing forsyningstjeneste søger en Oversergent


Helicopter Wing forsyningstjeneste søger en Oversergent

Forsyningssektionen ved Helicopter Wing på Flyvestation Karup søger en forsyningsspecialist på oversergentniveau, til et job ved vores Lager Danmark team. Er du stærk i logistik og brænder du for godt samarbejde, så er du måske den rette til stillingen.
Om os
Helicopter Wing (HW) Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og træningsfly.
Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.
Helicopter Wing Karup støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til Forsvaret.

Forsyningssektionen er en spændende og travl arbejdsplads med 34 medarbejdere og 6 elever, der dagligt har til ansvar at levere den nødvendige logistiske støtte til Forsvarets helikoptere. Vi lægger vægt på at yde en høj service og sikre organisationens udvikling, i trin med nye krav og opgaver. Deraf kommer vores fokus på at bidrage til et udfordrende, effektivt og åbent arbejdsmiljø for os selv og vores kunder.
Om stillingen
Du vil indgå i vores Lager Danmark team og dagligt fungere som NK i teamet, der består af et antal dygtige og alsidige medarbejdere indenfor Lager Danmark området. Det vil være din primære opgave at støtte enhedens driftsopgaver, og under ledelse af teamleder bidrage til fortsat udvikling, såvel fagligt som på personelområdet.

Vores Lager Danmark funktionen er spredt over 3 fysiske lokationer på HW Karup, og du vil i samarbejde med teamleder forestå den daglige ledelse på tværs af lokationer, ligesom du med din erfaring indenfor forsyningsområdet, vil være en faglig støtte til teamets øvrige medarbejdere.

Du vil ydermere skulle deltage i strategisk udvikling af forsyningsområdet, herunder indgå i arbejdsgrupper på det forsyningsfaglige område.
Om dig
Det forventes, at du er udnævnt oversergent og har gennemført Forsvarets Flytekniske Forsyningsuddannelse. Har du ikke allerede gennemført denne, er det muligt at tage den som et led i din ansættelse.

Du er en engageret, struktureret og samarbejdsorienteret medarbejder med gode kommunikative evner i såvel skrift som tale. Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt med dine opgaver, og at du er i stand til at opsøge informationer efter behov med henblik på at sikre kvalitet i dit arbejde. Du er punktlig og serviceminded.

Du har stor erfaring inden for forsyningsområdet og har under dit virke varetaget dit ansvar professionelt.
Samt, har følgende certifikater/uddannelser:
- Gaffeltruck
- ADR grund og klasse 1
- IATA
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved CO1O fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte chefen for Forsyningssektionen i Helicopter Wing, major Morten Henriksen på mail HW-FSY-001@mil.dk eller på telefon 7184 2601 på hverdage mellem kl. 0800 og 1500.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Elling ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS250@mil.dk.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 23. april 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 17, med henblik på besættelse af stillingen den 1. juni 2021 eller hurtigst muligt herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

23.04.2021

Indrykningsdato

12.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent