Fortsæt til indhold

Logistik specialist (oversergent) til Fighter Wing Skrydstrup


Logistik specialist (oversergent) til Fighter Wing Skrydstrup

Har du lyst til et spændende job i dynamiske omgivelser. Vi tilbyder en udfordrende stilling som oversergent og specialist indenfor transportplanlægning og sikkerhedsrådgivning (farligt Gods) ved vores Logistics Operational Support (LOGOPS) ved Fighter Wing Skrydstrup.
Om os
Fighter Wing Skrydstrup (FWSKP) udgør basen for de danske kampfly. FWSKP hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver, med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer.

For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FWSKP desuden løbende i en lang række internationale øvelser. FWSKP er derfor afhængig af, at det er muligt at flytte personel, materiel og reservedele, rundt omkring i verdenen, og det er bl.a. her, at LOGOPS har en aktiv rolle i gennemførelsen.

LOGOPS hører organisatorisk til under Aircraft Logistics Squrdron (ALS), og det er LOGOPS opgave at støtte og muliggøre transporter. LOGOPS er bl.a. ansvarlige for at planlægge og klargøre gods til transport, modtage og koordinere distributionen af godset samt sikre at bl.a. toldregler overholdes.
Desuden varetager LOGOPS funktionen som sikkerhedsrådgiver i forbindelse med transport af farlig gods.
Om stillingen
Du skal fungere som logistik specialist indenfor transport og deployeringer. En stor del af din opgaveportefølje vil du komme til at dele med lederen af LOGOPS (seniorsergent), således at I kan dække ind og sparre med hinanden.

Du vil i stillingen primært skulle beskæftige dig med øvelser og INTOPS, hvor du vil komme til at skulle planlægge transporter, lave ansøgninger til andre myndigheder og sørge for afsendelse, genforsyninger samt hjemtagelse af gods. I forbindelse med disse deployeringer forventes det, at du løbende holder overblik og status på de transporter, der foregår til og fra deployeringsområderne.

FWSKP deltager i ca. 4-6 udenlandske aktiviteter om året, og du vil på skift skulle indgå på SiteSurvey, deployerings- og redeployeringsteams.
Du skal derfor være villig til at deltage i både øvelser og INTOPS. Når du ikke er ude, må du derudover være indstillet på, at der til tider kan være skiftende arbejdstider.
Om dig
Du er oversergent eller alternativt er du erfaren sergent med udviklingspotentiale, og med de rette faglige kvalifikationer. Yderligere skal du være villig til at indgå udviklingsaftale og gennemgå de strukturbestemte krav til inden for en kortere periode, at kunne udnævnes til oversergent.

På det faglige område er det ønskeligt, at du er uddannet i og har erfaring med at håndtere og rådgive om transport af farligt gods. Herudover er det ønskeligt at du have gennemgået samt bestået det nødvendige sikkerhedsrådgiverkursus.

Da du skal arbejde sammen med mange forskellige aktører og afdelinger forventes det tillige, at du er god til at samarbejde, er serviceminded, proaktiv og forudseende i forbindelse med nuværende samt fremtidige opgaver.

Det forventes det at du som logistisk specialist og sikkerhedsrådgiver har den nødvendige faglige overhøjde. Derfor skal du være boglig stærk og have gode analytiske evner.

Vi tilbyder et spændende og alsidigt job med store faglige og personlige udfordringer, hvor du får mulighed for en såvel faglig og som personlig udvikling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m. v. er reguleret ved fællesoverenskomsten og organisationsaftalen for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Seniorsergent Jan Burglin Arentoft, Leder LOGOPS ved Fighter Wing Skrydstrup på telefon nr. +45 72 84 90 33 Alternativt major Søren Christensen, CH ALS på telefon +45 20182360.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent Camilla Lindholm Elling ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS250@mil.dk.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og ved¬hæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er d. 1. juni 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse d. 1 september 2021 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

03.05.2021

Indrykningsdato

09.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent