Fortsæt til indhold

Chef for Stabskompagni ved 1. Føringsstøttebataljon/1. brigade


Chef for Stabskompagni ved 1. Føringsstøttebataljon/1. brigade


Har du et godt overblik, og kan du holde flere bolde i luften? Har du evner og modet til at være chef for en professionel enhed, og evner du at hæve dets faglighed?

Vi søger til føringsstøttetropperne en uddannet kaptajn med kendskab til våbnets organisation, doktrin og uddannelse. En kaptajn med helhedsforståelse, fleksibilitet og gode lederevner samt et godt kendskab til det føringsstøttemæssige miljø.
Om os
Stabskompagniet ved 1. Brigade hører under 1. Føringsstøttebataljon og er beliggende i Fredericia. Kompagniet opstiller de feltmæssige føringsinstallationer til støtte for staben i 1. Brigade og leverer stabshjælpere til stabens forskellige sektioner.
Stabskompagniet 1. Brigade blev oprettet JAN 2019, men på trods af at være en relativ ny enhed har kompagniet en lang og traditionsrig historie. Stabskompagniet/1. Brigade eksisterede således tidligere som selvstændig underafdeling under 1. Brigade, men skiftede i 2009 navn til Hovedkvarterskompagniet og overgik til 1. Hovedkvartersbataljon. Grundstammen i det nye stabskompagni er derfor erfarne soldater og førere fra både Hovedkvarterskompagniet og det gamle Stabskompagni /1. Brigade, og vi lægger stor vægt på at videreføre traditionerne og den gamle ånd.
Vi er pt. 35 soldater i stabskompagniet; syv i Holstebro og resten i Fredericia. I løbet af 2022 og 2023 vokser vi med yderligere soldater, og i 2023 er vi fuldtallige med ca. 70 soldater.

I stabskompagniet lægger vi vægt på at løse opgaverne ordentligt og til tiden, og samtidig få en god dag ud af det. Vi tilbyder en arbejdsplads med gode og yderst professionelle kollegaer, hvoraf en del har været her længe. Netop vores omgangstone, samarbejde, stemning og miljø, samt den pragmatiske tilgang til løsningen af vores opgaver, er kendetegnende for vores kompagni.
Om stillingen
Du bliver chef i et stående kompagni med professionelle og engagerede soldater, der stiller krav til såvel dig som hinanden. Til dagligt vil du være ansvarlig for kompagniets samlede opgaveløsning, og du er garant for, at dette sker inden for tildelte rammer og ressourcer. Du vil være ansvarlig for, at der gennemføres en spændende og udfordrende uddannelse, der i sidste ende medfører, at dine soldater kan løse opgaver i rammen af 1. Føringsstøttebataljon og 1. Brigade.
Du vil opleve, at din dagligdag vil give dig rig mulighed for at udøve ledelse, og du får tid til at udvikle og fastholde soldaterne i kompagniet gennem dit chefvirke.

Du vil få direkte ansvar for alle soldater og førere i kompagniet og bliver samtaleleder for din næstkommanderende, dine delingsførere og sektionsfører.

Du vil indgå i bataljonens chefgruppe, hvor det forventes, at du udviser en høj grad af helhedsforståelse, tager ansvar og bidrager aktivt til bataljonens samlede opgaveløsning.

Kompagniet skal i de kommende år have fokus på modtagelsen af nye pansrede platforme og den fortsatte udvikling af procedurer og uddannelse i indsættelse med de feltmæssige føringsinstallationer til støtte for staben ved 1. Brigade og ved FØSTBTN. I den forbindelse skal du evne at sætte rammer for uddannelsen, således den passer til soldaternes forskelligartede niveau og det ønskede mål. Du skal favne alle - lige fra den yngre konstabel til den ældre befalingsmand med udsendelseserfaring og fra den ældre overkonstabel til den yngre befalingsmand.


Om dig
Du er uddannet kaptajn ved føringsstøttetropperne med både bataljons- og brigadekursus eller føringskursus, og det er en fordel, hvis du har haft erfaring som både delingsfører og næstkommanderende.

Du har kendskab til føringsstøttetroppernes organisation, doktrin og uddannelse, samt en god helhedsforståelse.

Du skal være en udpræget fører, der evner at få soldaterne til at følge dig. Du skal være et godt eksempel for dine soldater og have gode evner til at motivere dem, også når der er udfordringer. Du skal forstå den ramme som dit kompagni indgår i, for derved at anvende ressourcerne bedst muligt.

Du skal evne at kunne håndtere et bredt spænd af kapaciteter og uddannelser, således at kompagniet er forberedt på kommende opgaver.

Du skal ligeledes kunne lide at holde rigtigt mange bolde i luften og være tryg ved en omskiftelig hverdag. Som person er du empatisk og formår at samarbejde på tværs af organisationen, både vertikalt og horisontalt. Det forventes at du har evner til at rekruttere og fastholde soldaterne ved at gøre dit kompagni til en attraktiv enhed at gøre tjeneste i.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvars-ministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlæge-vurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Dit faste tjenestested vil være Fredericia.
Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle et tillæg.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stillingsindehaveren kaptajn Jacob Vinther på 41 90 45 11 eller ringe til fg. chefen for 1. Føringsstøttebataljon oberstløjtnant Peter Nielsen på telefon 41 38 53 00 eller via mail på FSR-1B-CHA@FIIN.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Glen Rasmussen på telefon 72 81 91 35.

Ansøgningsfristen er den 18. april 2021, hvorefter ansættelsessamtaler forventes afholdt. Stillingen er til besættelse 01. august 2021.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Karup,
Haderslev, Fredericia og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af Hovedkvarters- og Communication Information
System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO. Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

18.04.2021

Indrykningsdato

02.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent