Fortsæt til indhold

Udviklingsorienteret kaptajn til Forsvarsministeriets Departement


Udviklingsorienteret kaptajn til Forsvarsministeriets Departement

Er du en engageret kaptajn med blik for planlægning, koordination på tværs af myndigheder og styringsniveauer, så kan Forsvarskommandoens Økonomidivision tilbyde dig et udfordrende job i vores udviklings, kompetence og data management-element. Du vil få et unikt indblik i Forsvarets samlede drift og du kommer til at arbejde i et dynamisk miljø, helt tæt på de helt centrale beslutningsprocesser i Forsvaret.
Om os
Forsvarskommandoens Økonomidivision understøtter den økonomiske styring i Forsvaret og divisionens medarbejdere rådgiver chefer på alle niveauer i Forsvaret lige fra Forsvarschefen til den lokale budgetansvarlige chef. Vi rådgiver på tværs af værn, stabe og kommandoer, og vi rådgiver nationalt og internationalt. Det er således et meget bredt og dybt ansvarsområde med mange forskelligartede opgaver, som varetages af både civile og militærfaglige medarbejdere med forskellige fagligheder. Vi har sammen ansvaret for at skabe grundlaget for en god økonomistyring i hele Forsvarskommandoen. Vi er organisatorisk forankret i Forsvarsministeriets Departement, men er geografisk placeret rundt omkring i landet ved Forsvarets enheder. Organisatorisk er vi inddelt i fire afdelinger bestående af tre afdelinger med primært fokus på business controlling og rådgivning rettet imod de tre værn, samt en Strategi- og udviklingsafdeling. Samlet er vi ca. 100 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen er placeret på Flyvestation Karup. Dit kommende arbejdssted er fysisk placeret på Flyvestation Karup.

Du vil i Karup blive en del af Udvikling, kompetence og data management elementet i Forsvarskommandoens Økonomidivision. Elementet består af både civilt og militært ansatte, der bl.a. har til opgave at udvikle tværgående forretningsgange i Økonomidivisionen, bl.a. i koordination med Departementet i København. Opgaverne er projektorienterede og spænder bredt indenfor områder som fx organisationsudvikling, kompetenceudvikling, procesudvikling og udvikling af økonomiske værktøjer.

Kernen i udvikling, kompetence og data management elementet er et godt fælleskab, præget af en uformel omgangstone, humor, optimisme – og et stort ønske om at gøre en forskel. Der er plads til alle ideer og inputs. Vi trækker på hinandens kompetencer og forskelligheder, og på den måde sikrer vi det bedste udgangspunkt for de projekter, vi påtager os i fællesskab.
Om stillingen
Vi mangler en kollega til sagsbehandling, herunder optimering af det tværgående samarbejde i Økonomidivisionen og det eksterne samarbejde med departementet, Forsvarskommandoen og de støttende styrelser. Du kommer til at indgå i Udvikling, kompetence og data management elementet, hvor du understøtter den spændende projekt-portefølje, som allerede er sat i søen. Projekterne vil variere i forhold til Økonomidivisionens fokusområder. I denne stilling er der derfor behov for en alsidig medarbejder, der kan arbejde med et bredt spektrum af opgaver, og som besidder stærke analytiske og kommunikative kompetencer – såvel skriftlige som mundtlige. Du vil få mulighed for at være med til at sætte dit eget præg på opgavesammensætningen.

En del af opgaveporteføljen vil dog omfatte:
- Varetagelse af BI ambassadør rolle på Økonomidivisionens vegne. Herigennem får du indflydelse direkte ind i den koncernfælles BI udviklingsafdeling i Forsvarsministeriet.
- Medvirke til udvikling af økonomiske analyse/rapporteringsværktøjer. Dette kunne eksempelvis være Excel løsninger, business intelligence-baserede standardrapporter eller dashboards.
- Medvirke til udvikling af diverse SAP / Excel integrerede værktøjer (SAP GUI / VBA kodning)
- Uddannelse af økonomi-medarbejdere indenfor eksempelvis business controlling, SAP, Excel og BI. Der vil være tale om planlægning, udvikling og gennemførelse af tværgående ERFA grupper, workshops, temadage, seminarer, evt. i samarbejde med specialister som undervisere etc.
- Projektledelse på såvel centralt- og lokalt forankrede forbedringstiltag i organisationen.
- Diverse ad hoc opgaver.

For at få succes i stillingen skal du kunne identificere, konkretisere, beskrive ideer samt implementere løsninger. Vi lægger vægt på dine stærke analytiske og kommunikative kompetencer. Du evner at forstå helheder, men samtidigt søger du at dykke ned i de mange vigtige detaljer, som ofte afgør et projekts succes. Du har en naturlig interesse i
økonomi-spørgsmål. Ligeledes er det vigtigt, at du er proaktiv og formår at bringe alle dine kompetencer i spil, når du understøtter ledelsen i opgaveløsningen.

Vi tilbyder et spændende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling – hvor du vil komme helt tæt på de centrale beslutningsprocesser i Forsvaret.
Der vil være rig mulighed for at supplere dine kompetencer gennem deltagelse i relevante kurser og uddannelser. Vi tilbyder ligeledes fleksible arbejdstider og prioriterer, at der er balance mellem arbejde og privatliv. Du kan forvente ca. 30 rejsedage i løbet af året, med periodiske spidsbelastninger.
Om dig
Du er uddannet kaptajn. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har et indgående kendskab til Forsvarsministeriets organisation, opgaver og Forsvarets opgaveløsning. Ligeledes kan det være en fordel, men ikke et krav, hvis du har beskæftiget dig med økonomi, DeMars eller BI i Forsvaret. Du vil dog også kunne opbygge de økonomifaglige kompetencer i stillingen, men det forudsætter analytiske evner og en naturlig nysgerrighed på økonomi.

Du bidrager med din militærfaglighed i en forretningsorienteret rolle, hvor forretningens opgaveløsning sættes i centrum. Du tilbydes et udfordrende job, hvor du vil få erfaring fra Departementet, samt stor indsigt i koncernens samlede økonomi og driftsstyring. Der opnås ligeledes dyb indsigt i Forsvarets styringsmekanismer. Dette vil give dig et godt fundament for dit videre virke i Forsvaret. Det økonomiske fagområde er ligeledes meget efterspurgt bredt i koncernen og vil kunne udvikle din karriere fremadrettet.
Det er vigtigt for os, at du kan sige ja til følgende:

Du ved, at samarbejde er den bedste strategi. Du kan begå dig på alle niveauer i organisationen, og du er vellidt for det. I løbet en arbejdsdag har du kontakt med både centrale dele af Departementet i København, myndigheder i hele landet og menige medarbejdere, civile såvel som militærfaglige. Du sætter en ære i at hjælpe disse personer og instanser bedst muligt. Du møder dem alle med et smil og en grundholdning om, at kollegaer spiller hinanden gode gennem gensidig sparring, udvikling og videndeling.

Du er en god formidler. Du kan formidle fagligt tungt stof, så dine modtagere er helt med på budskabet efter at have læst få linjer eller hørt dine indlæg. Uanset om du taler eller skriver, så kommunikerer du klart og empatisk med et udgangspunkt i modtagerens viden og behov. Du formår at skabe åbenhed og enkelthed i komplicerede emner.

Du løber efter bolden før de fleste andre. Du trives i et skiftende miljø med korte deadlines og selvstændigt ansvar. Du har et stort drive og bidrager proaktivt med nye ideer. Du tager ansvar for et udviklingsprojekt, forstår vigtigheden af forandringsledelse i implementering, samtidigt med at du dribler et projekt i mål indenfor deadline. Du omsætter dermed ideer, visioner og koncepter til konkrete brugbare løsninger for chefer og medarbejdere, så vi kan få mere Forsvar for pengene.

Du har en udpræget analytisk tilgang og evt. økonomiforståelse. Du er i stand til hurtigt at sætte dig ind i organisationens kerneopgaver og komplekse styringsmekanismer. Denne forståelse anvender du til at videreudvikle processer og styringsmodeller i Økonomidivisionen.

Din værktøjskasse er i orden. Vi forventer, at du er velbevandret i Office-pakken, herunder Excel. Hvis du har erfaring med SAP og/eller BI, kan det være en fordel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceres i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter eller løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Og stillingens indhold vil blive justeret efter kandidaten. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om Løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Dit daglige tjenestested er i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Hvis du allerede er udpeget til at deltage i en operation, skal du senest oplyse dette til en eventuel ansættelsessamtale.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder for Udviklingselementet Anna Krogsgaard på tlf. 41 38 58 25.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Toke Rasmussen på tlf.: 32 66 59 91.

Ansøgningsfristen er d. 14. marts 2020

Samtaler forventes afholdt i forlængelse heraf.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

14.03.2021

Indrykningsdato

23.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent