Fortsæt til indhold

Continuing Airworthiness Manager ved Air Transport Wing (M331)


Continuing Airworthiness Manager ved Air Transport Wing, (M331)

Vil du være blandt de førende og banebrydende inden for Forsvarets nye luftdygtighedskoncept, og fremtidens efterspurgte ressourceperson? Du tilbydes den mulighed, hvis du både kan demonstrere den robuste faglige baggrund, de ledelsesmæssige og personlige kvaliteter som Continuing Airworthiness Manager. Du bliver chef for Continuing Airworthiness Management Organisation ved Air Transport Wing (ATW).
Om os
ATW er hjemsted for alle forsvarets efterspurgte transportfly. Vi træner og udsender bidrag til indsættelse i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver. Vores motto er ”Stærk og pålidelig – over alt”.

Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed, og ofte har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig – over alt” mening for enhedens medarbejdere.
Om stillingen
Som chef for ATW Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO) får du titlen som Continuing Airworthiness Manager (CAM), og dermed en central position i forhold til at levere klargjorte luftfartøjer til tiden. Du indgår i et erfarent team, hvor du som CAM pålægges det faglige og ledelsesmæssige ansvar for den vedvarende luftdygtighed for C-130J Hercules og CL-604 Challenger.

Forsvarets luftdygtighedskoncept er under implementering, så du skal løfte opgaven mellem nuværende praksis frem til fuldgyldig efterlevelse af DKMAR standarden i ATW CAMO.

Dit ansvar og relaterede opgaver omfatter:

- Ansvar for udarbejdelse og vedligeholdelse af en ATW Continuing Airworthiness Manage-ment Exposition (CAME).
- Ansvar for at forskriftsmæssige eftersyn og MATINS udføres rettidigt og passende ved ATW værksteder og eksterne leverandører.
- Ansvar for opretholdelse af gyldighed for udstedte Airworthiness Review Certificate.
- Ansvar for korrekt dokumentation af luftfartøjernes luftdygtighed.
- Ansvar for kontinuerlig efterlevelse af krav og betingelser givet ved DKMAR M.
- Tilsikre betids bidrag til optimering af luftfartøjernes vedligeholdelsesprogrammer.
- Ansvar for den forretningsmæssige optimering.
- Øvrige opgaver i henhold til godkendt CAME.

ATW samarbejder med Flyverkommandoen og Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), og indgår i en samlet CAMO i Flyvevåbnet. Opgaverne og ansvaret udmøntes derfor i et samspil særligt med FMI Kapacitetscenter Luft.

Du vil desuden deltage i planlægning og støtte til pålagte nationale og internationale operationer (INTOPS) såvel som øvelser, hvor du skal sikre det nødvendige materielberedskab.
Om dig
Du er uddannet teknisk officer, og kan dokumentere en erfaring fra relaterede positioner i vedligeholdelsesvirksomheden for luftfartøjer. Dine erfaringer og faglige kvalifikationer kan modsvare kravene anført i FMIBST 680-10 bilag 4, hvilket gør, at du formelt kan godkendes af FMI Technical Airworthiness Authority som CAM.

Du er som leder i stand til at optræde som handlekraftig, vedholdende og med passende autoritet. Du er samtidig lederen, der ved din empatiske og teamorienterede tilgang formår at skabe en sammenhængende CAMO. Det forventes, at du har en veludviklet evne til at koordinere med flere samtidige interessenter i et ofte dynamisk arbejdsmiljø.

Ud over de faglige krav vil det være en klar fordel, om du har evnen til at se de forretnings-mæssige og økonomisk udviklingspotentialer i driftsstyringen. Det er en fordel, hvis du har kendskab til ATW luftfartøjstyper og at du har relevant erfaring med Quality management
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Er du erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant og uden gennemført MMS, VUT II/L eller anden ækvivalerende uddannelse, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Aalborg.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for Logistikgroup, OL Henrik Schandorf Sørensen på telefon 728 46003 eller mobil 2551 1866.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19141.

Ansøgningsfristen er den 18. marts 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er ledig til besættelse snarets herefter. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Air Transport Wing:
ATW er hjemmehørende på flyvestation Aalborg. ATW er hjemsted for flyvevåbnets transport- og inspektionsfly: C130J Hercules og CL604 Challenger. ATW spænder over en bred vifte af opgaver såsom forsyningsflyvning til det nordatlantiske område, flystøtte til specialstyrker, indsættelse i nationale og internationale operationer, farvandsovervågning og suverænitetshævdelse.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

18.03.2021

Indrykningsdato

23.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent