Fortsæt til indhold

Logistikhjælper til Forsvarets Sanitetskommando i Brabrand


Logistikhjælper til Forsvarets Sanitetskommando i Brabrand

Er du skrap til kontortjeneste og er du klar på nye udfordringer inden for logistik?
Så skal du søge dette job!
Om os
Program og Driftsafdelingen er en del af Produktionsdivisionen, der indgår i staben ved Forsvarets Sanitetskommando. Afdelingen består af 10 medarbejdere på forskellige funktionsniveauer.

Program- og Driftsafdelingen varetager en række opgaver inden for logistikområdet for hele Forsvarets Sanitetskommando som kommando på styringsniveau II. Vi vedligeholder Forsvarets Sanitetskommando normering gennem MDG, sørger for vedligeholdelse af materiel på vores infirmerier gennem vedligeholdelsesordrer og har ansvaret for tværgående koordination og efterlevelse af bestemmelser inden for logistikområdet. Derudover har vi en opgave i at oprette indkøbsrekvisitioner for staben ved Forsvarets Sanitetskommando i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser, hvilket er et område, der er fokus på i hele Forsvaret.

Afdelingen varetager derudover Forsvarets Sanitetskommando samlede ressourcestyring, herunder udarbejdelse af handlingsprogram/årsbefaling, produktionsmål, mv. Vi har desuden en koordinerende rolle i forbindelse med udbuddet af Forsvarets Sanitetskommando uddannelser. Afdelingen varetager også en række områder inden for IT og GDPR samt den overordnede sikkerhedstjeneste for hele Forsvarets Sanitetskommando.

Afdelingen er kendetegnet ved en fri og uformel tone, og der er gode muligheder for, at du kan planlægge din dag i forhold til work-life balance, der passer til dig.
Om stillingen
Du er logistikhjælper for hele myndigheden, men primært for staben, hvor du kommer til at arbejde i logistikelementet i Program- og Driftsafdelingen, som du skal bistå med blandt andet at vedligeholde og forvalte myndighedsbeholdning og normering af underlagte enheder. Du kommer også til at assistere i forhold til forvaltningen af udrustning til vores reservepersonel, der primært består af læger og sygeplejersker.
Du vil desuden komme til at få en væsentlig opgave med at bidrage til implementering af anvendelse af indkøbsrekvisitioner ved Forsvarets Sanitetskommando, der er kommet i fokus i den senere tid.
Begge funktioner sker i samarbejde med andre i Program- og driftsafdelingen.

Stillingen er nyoprettet, og du vil derfor have stor mulighed for at påvirke det konkrete stillingsindhold. Du vil endvidere have god mulighed for at sætte et personligt præg på metodevalget indenfor dit område.

Du bidrager til den interne logistik og daglige materieladministration ved staben med både praktiske og driftsrelaterede logistiske opgaver.
Du bidrager desuden til løsning af generelle opgaver inden for administration, herunder praktisk stabshjælperstøtte for hele staben, men primært inden for Produktionsdivisionen.
Om dig
Vi søger en selvstændig og engageret kollega, der har forståelse for den helhed som Forsvarets Sanitetskommando indgår i.

Vi forventer, at du som logistikhjælper har sans for detaljer og kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet, så du bidrager professionelt til både divisionens og afdelingens samlede opgaveløsning.
Du kan arbejde målrettet, selvstændigt og løsningsorienteret på baggrund af udstukne retningslinjer og bestemmelser. Du har lyst til og flair for arbejdet med forsyningstjenesten.

Vi forventer, at du har erfaring med virket som logistik- eller forsyningshjælper - og forhåbentlig er du allerede fuldt uddannet.

Det er et krav, at du har et godt kendskab til DeMars, og meget gerne inden for myndighedsbeholdning. Du skal desuden være fortrolig med Microsoft Word, Excel og PowerPoint.

Vi lægger stor vægt på din faglige og personlige udvikling.
Stillingen vil give dig mulighed for at udvikle dine kompetencer i forhold til at agere på niveau II i Forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Er du fra Hæren: Er løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenested vil være Aarhus, Sødalsparken.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef; orlogskaptajn Morten Bitsch Madsen på telefon: 72 81 82 60, mobil: 51 85 09 06 eller mail fsk-p-chpda@mil.dk
Du kan også kontakte chefsergent Allan Berenthz Andersen, der vil fungere som din daglige leder, på telefon: 72 81 83 20, mobil: 50 86 57 40 eller mail fsk-p-pda05@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er den 18. marts 2021. Samtaler afholdes løbende. Stillingen er til besættelse snarest, men senest 1. maj 2021.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS SANITETSKOMMANDO
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhedstjeneste, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi sundheds- og sanitetsfaglige inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores soldater i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Brabrand, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

18.03.2021

Indrykningsdato

22.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent