Fortsæt til indhold

Forsyningsekspedient (konstabel) til Garnisonsværksted Aalborg


Forsyningsekspedient (konstabel) til Garnisonsværksted Aalborg

Brænder du for at arbejde med reservedele, og er du i besiddelse af et fantastisk overblik med evnen til at holde styr på dimser og dutter samt større genstande?
Har du en faglig uddannelse som forsyningsekspedient, lager - & logistikassistent eller lignende? Så skal du læse videre her, da din fremtid måske er hos os.
Om os
Garnisonsværkstedet på Aalborg Kaserner udfører reparations- & eftersynsarbejde på lastvogne, påhængsvogne, specialkøretøjer (MOWAG), container, elektronik, våben & intendanturmateriel.
Vi stiller desuden forsyningsekspedienter til daglig tjeneste ved Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse, Supply Chain Divisionen (Forsyningscenter Aalborg).

Vi råder over moderne fuldt udstyrede værkstedsfaciliteter.
Vi vægter høj faglig kvalitet, godt arbejdsmiljø og effektive arbejdsgange. Overholdelse af aftaler med vores kunder er en selvfølge.
Vi arbejder målrettet på løbende, at udvikle vore medarbejdere gennem kompetenceudvikling.
Om stillingen
Din primære opgave vil være at levere reservedele til værkstederne på Aalborg Kaserner.
Du skal på reservedelslageret indgå i et team, hvor lagerstyring, monitering af varebevægelser, rettidig genbestilling samt løbende justering af beholdninger er daglige opgaver.
Der bruges SAP R3 til lagerstyring.

Du kommer til at indgå i et team af erfarne og dygtige håndværkere, hvor det er en selvfølge, at man hjælper og støtter hinanden, og hvor vi bl.a. måler vores indsats på kundetilfredshed.

Reservedelslageret har en høj grad af kundekontakt og er derfor i mange henseender Forsyningscenter Aalborgs ansigt udadtil.
Stillingen stiller således store krav til din personlighed og dine evner til aktivt at indgå i planlægningen af teamets opgaver og at kunne holde hovedet koldt i pressede situationer.

Vi lægger stor vægt på sparring og høj faglighed, og vi er altid gode til at hjælpe hinanden. Desuden har vi et rigtigt godt kollegialt miljø med plads til forskelligheder.

Den daglige tjeneste foregår på Forsyningscenter Aalborgs nylig moderniserede lager på Aalborg Kaserner.

Du skal forvente at deltage i øvelsesvirksomhed og anden feltmæssig uddannelse med henblik på at kunne indgå i beredskabsenheder i rammen af 3. Vedligeholdelseskompagni ved 1. Logistikbataljon som en naturlig del af tjenesten.
Om dig
Du skal være uddannet forsyningsekspedient, lager - & logistikassistent eller lign. Gerne med erfaring fra reservedelsbranchen og/eller fra den operative depotstruktur.

Vi forestiller os, at du har gennemført Hærens Basisuddannelse (HBU - værnepligt) og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU).
Er du civil ansøger til denne militære stilling, skal du være indstillet på at gennemføre en afprøvning ved Forsvarets Rekruttering i Jonstrup. Afprøvningen består af en fysisk test, helbredsundersøgelse og psykologsamtale, som du skal bestå. Et evt. tilbud om ansættelse vil blive på en uddannelsesaftale, hvor du skal forpligtiger dig at gennemføre HBU og HRU.
Har du gennemført basisuddannelse i enten Søværnet (SBU) eller Flyvevåbnet (FBU), forpligter du dig til at gennemføre HRU ved en evt. ansættelse.

Du er et udpræget ordensmenneske, som er meget detaljeorienteret. Du har overblik og trives med et stort arbejdspres. Desuden er du udpræget teamplayer og er i besiddelse af gode samarbejdsevner.
Du skal kunne arbejde selvstændigt og effektiv, så du kan bidrage aktivt til temaets samlede opgaveløsning.

Kendskab til SAP DeMars og LEAN er en fordel, men ikke et krav.

Den rette indstilling og motivation er vigtigt for at få succes i stillingen.

Det er ønskeligt, at du har kørekort til kategori B-C-E.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Dit faste tjenestested er Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte værkstedsleder; seniorsergent Jan Nyborg på telefon: 41 32 29 15.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er den 14. marts 2021. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og svendebrev.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i sin ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

14.03.2021

Indrykningsdato

19.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent