Fortsæt til indhold

Administrationsbefalingsmand og Sagsbehandler til Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelser


Administrationsbefalingsmand og Sagsbehandler til Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelser

Vi søger en Seniorsergent til et spændende og udfordrende job ved Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelser (CSS), som administrationsbefalingsmand og sagsbehandler.
Du får muligheden for at blive en del af en unik og særegen tjenestested med en opgaveportefølje, der ikke findes andre steder. CSS er et selvstændigt uddannelsescenter underlagt Forsvarets Sanitetskommando, hvis hovedopgave er et uddanne både militært og civilt personel til håndtering af det fulde spektrum indenfor sundheds- og sanitetstjenesten i Forsvaret.
Om os
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhedstjeneste, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi sundheds- og sanitetsfaglige inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores soldater i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelser er Forsvarets Sanitetskommandos uddannelsesinstitution, og er placeret på Sylbækvej i Aabyhøj ved Aarhus.

Centret er både et fagspecifikt kompetencecenter, en sanitetsskole, en reserveofficersskole og en sundhedsfaglig uddannelsesinstitution. Vi befinder os i krydsfeltet mellem universitetshospitaler i den civile sektor samt national og international militærmedicin.

Centret bidrager til, at uddannelserne er opdaterede i forhold til de seneste erfaringer og honorerer de aktuelle operative krav.

Vi er et team på 20 fastansatte medarbejdere, som er en blanding af militært og sundhedsfagligt personale. Vi har forskellige sundheds- og sanitetsfaglige erfaringer og uddannelser, herunder overlæge, sygeplejersker, fysioterapeuter, paramediciner, ambulancebehandler og personale med militærsanitets- og sundhedsfaglige uddannelser.

Vi gennemfører sanitets- og sundhedsfaglige uddannelser i Forsvaret, blandt andet militærlægeuddannelsen, MEDIC, arktisk sanitet for Sirius samt førstehjælpsinstruktørkurser.
Om stillingen
Du får en spændende stilling i et dynamisk miljø, med en uformel omgangstone, stort engagement, høj faglighed og meget motiverede kolleger.

Du indgår i et tæt samarbejde med centrets næstkommanderende/uddannelseschef og de uddannelsesansvarlige officerer og befalingsmænd.

Du får et betydeligt individuelt ansvar, med stor handlefrihed og en stor grad af indflydelse.
Du bliver ansvarlig for CSS kursuskontor, hvor du bl.a. får stor berøring med samarbejdspartnere, elever og klientel i og udenfor Forsvaret som bl.a. skal på kursus, uddannelse, undervise eller bruge CSS faciliteter, hvor du vil få til ansvar at støtte og vejlede elever og/eller eksterne bruger. Du vil ligeledes være primær ansvarlig for at give sikkerhedsbrief og regler for CSS til alle bruger og elever.

Du vil få rollen som TAM for hele CSS og ansvarlig for alle ETAB og ISS sager, samt støtte til udfærdigelse af budget samt kontrol af økonomi, arbejdstidsstyring og personeladministration.
Du vil ligeledes blive den primære kontakt til KFKA (koncernfælles kursusadministration), hvor det bliver dit ansvar i samarbejde med den ene uddannelsesleder (kaptajn) at lave kontrol af produkter bl.a. uddannelsesbeskriver og velkomstskrivelser ved KFKA er opdateret.

Du vil få en rolle i at støtte med styring af udviklingsprocesser ved CSS, herunder stå for eller støtte med sagsbehandling af samme.
Det vil derfor være en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring/kendskab til sagsbehandling i forsvaret herunder brug af Workzone.

Vi vægter kompetenceudvikling højt, så du får god mulighed for at dygtiggøre dig personligt og fagligt, både i og uden for Forsvaret.
Om dig
Du er seniorsergent, eller kan snarligt udnævnes. Du har en relevant baggrund indenfor administration og gerne med tidligere tjeneste som administrationsbefalingsmand, kommandobefalingsmand eller lign, idet dette dog ikke er et krav. Det er ligeledes ønskeligt at du er uddannet TAM, hvis ikke, vil du blive uddannet til dette.

Du har stærk faglig viden indenfor fagområdet, og du motiveres af at planlægge, udvikle og styre daglig drift, herunder økonomi, arbejdstid, ETAB sager, personeladministration mm.
Du er vant til at planlægge og tilrettelægge, og du kan argumentere sagligt for dine synspunkter og viden, også overfor sagsbehandlere og andre aktører op til stabsniveau.
Du skal være en person, der trives i at arbejde selvstændigt, men også er en holdspiller, der kan samarbejde med mennesker med forskellig baggrund fra det civile og/eller fra militæret.

Du kan indgå i den komplekse koordination af samtlige uddannelser og kurser herunder kontakten ind i CSS for eksterne samarbejdspartnere, undervisere og elever.

Du kan bevare overblikket i en travl og kompleks hverdag, hvor opgaverne spænder vidt mellem drift, administration, planlægning, udvikling, implementering, mødedeltagelse og reel sagsbehandling.
Du kan håndtere, at der ofte er mange parallelle opgaver, som kræver din opmærksomhed.

Du kommunikerer godt både skriftligt og mundtligt, du er idérig og initiativrig og kan motivere dine kollegaer og elever, du er empatisk og socialt kompetent, og du besidder gode samarbejdsevner.
Du trives endvidere med en hverdag og en arbejdsplads, hvor der er fokus på kompetencer og kvalifikationer, frem for rang, chef- eller ledelsesroller, og hvor en stor del af din daglige koordination foregår i et hybridfelt mellem det militære system og det civile sundhedsfaglige miljø.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Christian Everest-Møller på telefon: 72 81 83 30 eller mail fsk-cs-chudd@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aarhus, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

14.03.2021

Indrykningsdato

19.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent