Fortsæt til indhold

Stabschef til Command Support Battalion


Stabschef til Command Support Battalion

Vi søger en ny stabschef, der gerne vil arbejde i et operativt og professionelt miljø i en multinational ramme under fremmede himmelstrøg. En oplevelse, som du kan dele med familien, og hvor dine børn får en unik mulighed for en international skolegang, der ruster dem for livet.

Om os
Command Support Battalion (CSBn) har ansvaret for føringsstøtte, sikkerhed og alle logistiske støttefunktioner omkring Multinational Division North (MND N) permanente hovedkvarterer samt divisionens operative opgaver og øvelsesvirksomhed.

MND N er et operativt divisionshovedkvarter i Natos styrkestruktur med ansvar for afskrækkelse og forsvar i Estland og Letland.
Divisionens hovedkvarter er opdelt og ligger i henholdsvis Adazi nær Riga i Letland og i Slagelse i Danmark. En mindre del af bataljonen ligger i Fredericia.

Divisionshovedkvarteret er fokuseret på den operative opgave og vil være på højt beredskab, når hovedkvarteret er fuldt opbygget. Opgaven omfatter en lang række øvelsesaktiviteter og et tæt samarbejde med såvel nationer som Nato.

CSBn er en trinational bataljon med tre kompagnier, der tager sig af henholdsvis stabsstøtte, sikkerhed og logistik. Enheden rummer ligeledes en stor stab, der varetager ledelses-, planlægnings- og rapporteringsmæssige opgaver. Bataljonen bemandes af danske, estiske og lettiske soldater og udgør samlet mere end 300 soldater. Bataljonen er organiseret og bliver uddannet til sin krigsopgave, der omfatter sikring og nærforsvar af divisionens hovedkvarter, taktisk indsættelse af divisionens fremskudte kommandostation, logistik understøttelse samt drift af hovedkvarteret og dets systemer.

Divisionen og bataljonen er under opbygning, hvilket dels giver en lang række opgaver af udviklingsmæssig karakter – også i bataljonen, dels giver det en ny stabschef i bataljonen en enestående mulighed for at påvirke fremtidens løsninger.

Du vil som stabschef arbejde i rammen af et multinationalt hovedkvarter, hvor den generelle omgangstone altid skal være professionel, og hvor alle er klar til at yde deres bedste for at nå gode resultater.
Om stillingen
Når bataljonsstaben er fuldt bemandet vil den omfatte 16 personer. Det forventes, at dette nås i løbet af 2021. Staben er fordelt mellem Danmark og Letland.

Som stabschef vil du have ansvaret for at planlægge og lede stabens arbejde, hvor der dels vil være fokus på den afsluttende udvikling af bataljonens organisation, materielinddækning og uddannelse. Dels vil du have ansvaret for at lede bataljonens planlægningsarbejde i forhold til hovedkvarterets øvelser og operative indsættelse. Stabschefen forventes tillige at sikre, at kompagnicheferne løser de daglige driftsopgaver selvstændigt og serviceorienteret.

Stabens multinationale sammensætning og geografiske opdeling stiller krav om tydelig ledelse, evnen til at bevare sammenhæng i arbejdet og en struktureret opgaveledelse. Staben arbejder efter den operative overvejelsesmodel, hvorfor stabschefen vil styrke sin generelle operative profil i stillingen.

Stillingen som stabschef er ikke rettet mod tekniske opgaver i relation til stabsstøtte, men mod evnen til at arbejde tæt sammen med divisionsstaben, de mange andre aktører i Danmark, Estland og Letland og sikre effektive løsninger i forhold til bataljonens uddannelse samt operative og øvelsesmæssige virke.

Som stabschef vil du dagligt være i tæt kontakt med divisionens ledelse, Føringsstøtteregimentet, den estiske Guards Battalion og Latvian 3rd Logistic Command samt divisionens underlagte og affilierede brigader og korpsets Føringsstøttebrigade. Du vil indgå i bataljonens ledelse som udover dig omfatter chefen, næstkommanderende og bataljonsbefalingsmanden og vil have en tæt daglig koordination med bataljonens tre kompagnichefer.

Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe din familie, i en periode på 3 til 4 år. Under udstationeringen vil både du og familien få en masse spændende oplevelser, som er forbundet med det at bo i Letland.

For dig vil arbejdsdagen blive fyldt med udfordrende opgaver, som bibringer dig nye kompetencer og erfaringer og som giver dig et solidt grundlag til dit videre karriereforløb i Forsvaret og indsigt i operativ opgaveløsning på brigade,- divisions- og korpsniveau.

Det forventes, at du som stabschef er i stand til at analysere stillede og udledte opgaver og ordrer fra foresatte, at du omsætter opgaver til stabsarbejder og omsætter opgaverne til brugbare befalinger for bataljonens kompagnier. Det er herunder væsentligt, at du formår at skabe og indgå i samarbejde på tværs af nationaliteter og funktionsområder og sikrer den nødvendige koordination.
Om dig
Du er en officer, der drives af lysten til arbejde med udviklingsorienterede opgaver, identificerer og tager fat på opgaverne af egen drift og arbejder struktureret og systematisk med opgaverne. Du forstår at udnytte stabsarbejdets metodik til effektiv opgaveløsning og forstår at skabe handlingsrum og selvstændig opgaveløsning hos underlagte kompagnier.

Du har gennemført videreuddannelsestrin II for ledere eller har anden relevant masteruddannelse. Er du i gang med gennemførelse af Master i Militære Studier ansættes du på en uddannelsesaftale. Udnævnelse til major af linjen finder tidligst sted når uddannelseskravet er opfyldt.

Som stabschef forventes du at have forståelse for og fokus på at enhver opgaveløsning skal ske i rammen af krigsopgaven, herunder opretholdelse af soldatermæssige færdigheder.

Du besidder gode engelskfærdigheder, er empatisk og udøver inddragende ledelse, der kan samle på tværs af kulturer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollatet af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om
officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner. Hvis du allerede er
ansat som tjenestemand i Forsvaret, kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da
fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Hovedorganisationen af Officerer i Danmark og
Forsvarsministeriets Personalestyrelse om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i
Forsvaret.
Stillingen besættes som udgangspunkt pr. 01. maj 2021, for en periode på 3 til 4 år. Under
udstationeringen vil du oppebære udetillæg efter den nye udetillægsordning. Via Forsvarets HR-portal
på FIIN kan du finde informationer om forhold under udstationering. Her kan du ligeledes få et overblik
over det forventede udetillæg.
Derudover skal ansøgere gennemføre Conduct after Capture uddannelse (CAC A), og kunne bestå
sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet. Stillingen er omfattet af sundhedstriaden.
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det
omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at
forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
Kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte Chefen for Command Support Battalion
oberstløjtnant Jørgen Hadberg Hansen på telefon 41 77 33 16, e-mail: mndn-cb-com@mil.dk / Fiin: mndn-cb-com.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent i Forsvarsministeriets
Personalestyrelse, kaptajn Palle Hougaard Hvirvelkær på tlf. +45 3266 5575.
Ansøgning:
Ansøgningsfristen er den 14. marts 2021. Ansøgningen sendes elektronisk via linket i højre
side.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 12.
Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Lokation

Udlandet

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

14.03.2021

Indrykningsdato

18.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent