Fortsæt til indhold

Assisterende leder Driftskontor for C-130J Hercules ved Air Transport Wing på Flyvestation Aalborg - genopslag


Assisterende leder Driftskontor for C-130J Hercules ved Air Transport Wing

Har du mod på et spændende job i dynamiske omgivelser? Så tilbyder vi en interessant stilling som assisterende leder af Driftskontoret for C-130J i Continuing Aircraft Management Organisation (CAMO) Air Transport Wing (ATW) på Flyvestation Aalborg.
Om os
Air Transport Wing er hjemsted for forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver. En mission CAMO bl.a. supporterer med driftsplanlægning af ATW flyvedligeholdelse samt bidrager med fagligt kvalificeret personel i forbindelse med udsendelser.

Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig – over alt” mening for Wingens medarbejdere.

Vores vigtigste ressource er vores medarbejdere, og den professionalisme og faglighed de tilfører ATW. Vi ligger vægt på, at vores medarbejdere trives og, at der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling. Du bliver en del af et godt hold med gode og engagerede kolleger.
Om stillingen
Vi tilbyder et alsidigt, interessant og spændende job med store faglige og personlige udfordringer, hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling.

Du bliver assisterende leder for et velfungerende team, hvor du, i samarbejde med Leder C-130J Drift, skal være med til at sikre en høj kvalitet i det daglige arbejde med fastholdelse af Hercules kapacitetens vedvarende luftdygtighed, særligt med fokus på kapacitetens data i DeMars. Stillingen er en del af vedligeholdelsesorganisationen, der gradvist implementerer DKMAR M. Du vil komme til at medvirke til udarbejdelse og opdatering af procedurer i forbindelse hermed.

Du skal, i samarbejde med Leder C-130J Drift, og sammen med jeres kollegaer, 3 MA (på sigt 5) blandt andet udføre konfigurationsstyring i DeMars og kvalitetssikring af samme samt klargøring af dokumentation i forbindelse med eftersynsarbejde. Ligeledes arbejdes med udvikling af vedligeholdelseskonceptet og dokumentation i forbindelse hermed.

Derudover kommer du og Leder C-130J Drift til, i samarbejde Hercules Driftsofficer, teknisk koordinator m.fl., at koordinere flyve- og kalendertidseftersyn i relation til afflyvningsprogrammet.

I forbindelse med ekstern vedligeholdelse af Hercules kapaciteten, pt. i England, vil du i enkeltstående uger skulle forestå driftsarbejde og koordination med ATW samt FMI ved den eksterne leverandør.

Du vil i dagligdagen ude og hjemme blive udfordret på nytænkning og effektivisering samt at få dette tænkt ind i dagligdagens processer. Der vil blive lagt vægt på, at processer forenkles, samt at de gøres målbare Dette med henblik på at skabe forudsætningerne for, at der kan leveres klarmeldte, operative fly til ATW opgaveløsning, effektivt og fleksibelt.

Du skal være med til at styre hverdagen, hvor du vil indgå i AMS mellemleder vagtroste med ledelsesbeføjelser for alle fly-dokke. Henset til AMS vagtroste, skal du være indstillet på uger med skæve arbejdstider, hvor weekendarbejde må påregnes.
Om dig
Vi forventer at du er uddannet flymekaniker og udnævnt oversergent, eller er en erfaren sergent vurderet egnet til udnævnelse. Du er en loyal og selvstændig og trives i et arbejdsmiljø med omskiftelige arbejdsopgaver og prioriteter.

Du skal være god til at have mange bolde i luften, kunne ændre prioriteringen af dine opgaver, når forudsætningerne ændrer sig - og ikke mindst kunne motivere dine kollegaer.

Udover, at du har flyteknisk baggrund, forventes det, at du har gode kompetencer inden for planlægning og kommunikation og kan kommunikere i både skrift og tale på såvel dansk som på engelsk. Indgående kendskab til DeMars og Hercules flytypen vægtes ligeledes højt.

Det vil være en fordel, hvis du i forvejen har kendskab til DKMAR M/145.

Personlige- og faglige kvalifikationer samt erfaring vil blive vægtet højt i forbindelse med stillingsbesættelse.

Du skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til HEM, ligesom du skal være parat til og vurderet egnet til udsendelse i INTOPS.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende.

Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.
 
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Leder C130J Drift, OS Per Bang Larsen, 7284 7464, bedst i tidsrummet 8.00-15.00. Mail: ATW-LC-HE004@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Elling ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS250@mil.dk.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 7.marts 2021. Samtaler vil blive afholdt umiddelbart efter fristens udløb med hanblik på besættelse af stillingen 1. april 2021 eller snarest her efter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

07.03.2021

Indrykningsdato

18.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent