Fortsæt til indhold

Værkmester til Planlægningselementet i Aalborg


Værkmester til Planlægningselementet i Aalborg

Har du lyst til at blive en del af et professionelt og engageret team? Er du en erfaren flymekaniker, med interesse i at specialisere dig yderligere? Så har vi brug for dig, til vores Planlægningselement ved Vedligeholdelsesområde Aalborg.
Om os
Vedligeholdelsesområde Aalborg omfatter ca. 330 medarbejdere fordelt på 7 specialværksteder, et logistikelement og en planlægningssektion. Vores primære opgave er at vedligeholde og modificere Forsvarets F-16 kampfly, EH-101 og Seahawk helikoptere samt tilhørende mekaniske og elektroniske systemer og komponenter.

Den ledige stilling er placeret i Planlægningselementet, som er en del af Vedligeholdelsesområde Aalborg. Sektionen består af i alt 20 medarbejdere, der er fordelt i tre teams.
Om stillingen
Stillingen er en del af team Kampfly, hvis primære opgave er at udføre produktionsplanlægning for F-16 og yde produktionsteknisk støtte til vores værksteder,

Som værkmester er dine primære opgaver at udføre produktionsteknisk sagsbehandling relateret til flykomponenter og -struktur. En væsentlig del af funktionen består i at udarbejde arbejdsanvisninger til brug i produktionen.

Du kan forvente at få en central rolle i færdiggørelsen af det aktuelle SLSP modifikationsprogram og i den kommende udfasning af F-16 flyene. Du vil primært blive beskæftiget med opgaver relateret til F16, men du skal også være parat til at støtte med opgaver relateret til helikoptertyperne EH-101 og MH-60.

Du vil komme til at fungere som faglig sparringspartner og specialist inden for det flytekniske område. Du skal desuden medvirke til løbende ressourceoptimering, hvor Lean vil indgå som et naturligt redskab inden for dit område.

Rejseaktivitet i forbindelse med kurser og møder vil forekomme.
Om dig
Du er uddannet flymekaniker og har adskillige års erfaring med flyvedligeholdelse. Det vil være en fordel, at du har tidligere erfaring med F-16 vedligehold, og at du har et godt kendskab til produktionsplanlægning i SAP PM.
Du har gode sproglige evner i dansk og engelsk, både i skrift og tale, og på et højt teknisk niveau.

Du skal være kvalitetsbevidst, omhyggelig og systematisk i det daglige arbejde, og det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og levere kvalitet i arbejdet i rette tid og mængde.

Du har evnen og viljen til at arbejde med komplekse opgaver inden for et smalt og højt specialiseret fagområde, hvor vi også vil give dig mulighed for løbende uddannelse relateret til dine arbejdsopgaver.

Du får en travl hverdag, hvor du i høj grad har en koordinerende og instruerende rolle i at skabe sammenhæng mellem kundens behov og arbejdet på værkstederne. Du skal arbejde systematisk og være bevidst om de ressourcer du har til rådighed, så de nyttiggøres optimalt. Det er desuden vigtigt at du kan motivere og skabe positive rammer for samarbejde.

Du har sandsynligvis gennemført akademiuddannelsen eller har anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau. Såfremt du ikke allerede har uddannelsen, skal du være indstillet på at gennemføre denne inden for en periode på 3 år.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes som værkmester på tjenestemandslignende vilkår i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralorganisationen af 2010 og Centralforeningen for Stampersonel om nye lønsystemer for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under Forsvarsministeriets myndighedsområde inden for Centralforeningen for Stampersonels forhandlingsområde. Basislønnen udgør kr. 29.494,43 kr. pr. måned. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos overværkmester Henning Batsberg, fvt-v-aapk01@mil.dk 25552790, eller Planlægningschef Major Torben Madsen, fvt-v-chaap@mil.dk 41161834. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er den 15. marts 2021, og samtaler afholdes løbende.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

15.03.2021

Indrykningsdato

17.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent