Fortsæt til indhold

Kontorhjælper ved Garnisonsstøtteelementet, Føringsstøtteregimentet


Kontorhjælper ved Garnisonsstøtteelementet, Føringsstøtteregimentet

Vil du være en del af teamet i personeladministrationselementet? Så er du måske den kollega vi står og mangler.
Om os
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup, Aalborg, Skrydstrup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet (FSR) leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapaciteter til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Føringsstøtteregimentet er en højteknologisk og moderne arbejdsplads, som udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.

Garnisons støttelementet ved FSR består af Ledelsessekretariatet, Personelforvaltningselementet, Personeladministrationselementet, Sikkerhedsofficer, Sikkerhedsrådgiver, Arbejdsmiljørådgiver samt Driftselementet (UMAK).

Personeladministrationen gennemføreres for samtlige af regimentets enheder og enheder fra andre dele af Hæren placeret i Fredericia.
Personeladministrationselementet består af 12 medarbejdere, en chefsergent som daglig leder, en seniorsergent som sagsbehandler samt ti kontorhjælpere. Elementet er opdelt i teams med 4 korporaler som teamledere, 4 konstabler og 2 civile medarbejdere.
Om stillingen
Som kontorhjælper i elementet vil dine primære arbejdsopgaver omfatte gennemførelse af den generelle administration, herunder selvstændigt:

- foretager, på vegne af myndigheden, ekstern korrespondance indenfor eget ansvarsområde,
- registrerer og vedligeholder arbejdstid i arbejdstidsstyring (NY TID),
- registrerer og vedligeholder rejser i rejsestyring,
- registrerer deltagere til kurser og uddannelser i arrangementsstyring,
- registrerer og vedligeholder data i personale stamdata,
- registrerer og vedligeholder aktivitetsdata for personel før og efter udsendelse i internationale operationer samt arbejdshold.
- udfører øvrigt relevant administrativt arbejde for enhedernes personel.
- Yde støtte på tværs af elementer i GSE omkring praktiske og administrative opgaver.
Om dig
Du er uddannet konstabel og trives godt i et til tider meget hektisk miljø. Du har gode samarbejdsevner og udviser en høj grad af selvstændighed. Desuden har du gode administrative kompetencer, herunder erfaring med Microsoft Office.
Endvidere sætter du en ære i høj kvalitet i arbejdet og at aftalte tidsfrister overholdes, samtidig med at du er fleksibel og serviceminded.

Du har gerne kendskab til SAP, herunder rejsestyring samt arbejdstidsstyring. Hvis ikke du har erfaring med SAP, skal du være indstillet på, at gennemføre internt kursusforløb jf. den udviklingskontrakt - vi sammen indgår.
Ydermere skal du gennemføre en uddannelse via Uddannelsescenter Syd i offentlig administration, såfremt du ikke har erhvervet den faglige uddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personligt tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefsergent Mogens Frederiksen på telefon: 72 82 61 29 eller mail FSR-G-ADM01@fiin.dk (@mil.dk)
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfrist er den 14. marts 2021, og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter. Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Såfremt du er udpeget til at deltage i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Stillingen er til besættelse pr. 1. april 2021.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.
Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.

En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

14.03.2021

Indrykningsdato

17.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent