Fortsæt til indhold

Fregatten IVER HUITFELDT søger en premierløjtnant til besættelse af stillingen som sikrings- og boardingofficer (Genopslag)


Fregatten IVER HUITFELDT søger en premierløjtnant til besættelse af stillingen som sikrings- og boardingofficer (SBO)

Er du en ambitiøs taktisk officer, der brænder for det operative miljø og ønsker at presse udviklingen af Forsvarets skarpeste maritime kampenheder? Har du navigatorisk snilde og de rette ledelsesmæssige værktøjer og visioner til at være en drivende kraft i en division bestående af skarpe ledere og fagligt højt kvalificerede specialister samt evnen til at lede på tværs af divisioner?
Om os
Sammen med sine to søsterskibe er fregatten IVER HUITFELDT blandt Danmarks mest avancerede arbejdspladser, når det drejer sig om mangfoldighed af moderne teknologi og operativ opgaveløsning. Fregatterne løser en bred vifte af sømilitære opgaver – såvel nationalt som internationalt

Fregatten IVER HUITFELDT har et varieret sejladsmønster. Fregatten gennemgik i første kvartal 2019 Danish Operational SeaTraining (DOST) hos Flag Officer SeaTraining (FOST) i England.

Fregatten IVER HUITFELDT indgår for tiden i NATO NRF beredskabet. IVER HUITFELDT går et spændende år i møde med en del øvelsesaktivitet.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder kurser, efteruddannselse og mulighed for udlån til øvelsessejlads og INTOPS.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar inden for de muligheder, som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.

Vi tilstræber et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone om bord. Samarbejde, professionalisme, udvikling og målrettethed er nøgleord i vores hverdag, hvor der også er plads til et smil på læben.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med særdeles gode muligheder for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund. Der må derfor påregnes rejseaktivitet udover sejlende tjeneste.
Om stillingen
Stillingen som SBO er todelt. Dels vil du indgå i tørnen som vagtchef sammen med skibets tre øvrige vagtchefer og dels vil du være leder af skibets boardinghold og være ansvarlig for træning af dette samt stå for skibets Force Protection i havn.

Du vil indgå i operationsdivisionen og vil blive direkte underlagt skibets navigationsofficer.

Hverdagen om bord varierer meget efter skibets sejladser, der som oftest består af øvelsessejlads. Du vil stifte bekendtskab med både ”almindelig” sejlads, samt en hel del taktiske sejlads, hvor skibet til tider sejler tæt sammen med andre enheder, der befinder sig både i luften, over og under overfladen.

I klart skib vil du varetage funktionen som vagtchef, hvor du er ansvarlig for, i samråd med broens taktiske officer og bridge manager, at sejle skibet på en sikker og forsvarlig måde.

Under daglig tjeneste er din opgave at sagsbehandle og udvikle inden for dit speciale, som er boarding og Force Protection. Daglig tjeneste foregår i basehavnen i Korsør, men med mulighed for hjemarbejdsdage. Når skibet er i basehavn, indgår du i tørnen som vagthavende officer(VO), hvorfor vagtdage må forventes.

Vores operative evne afhænger af samspillet mellem avancerede våbensystemer, taktiske procedurer og mandskabet, der betjener systemerne. Derfor er det lige så vigtigt at have gode evner inden for mandskabsbehandling som inden for faglighed.
Om dig
Du er uddannet officer af taktisk linje i Søværnet.

Det er en fordel, men ikke en forudsætning, hvis du gennem din tidligere tjeneste har opnået erfaring fra øvelser og operationer. Ligesom det er en fordel, hvis du allerede har gennemgået boardinguddannelsen. IVER HUITFELDT vil tilsikre, at du over tid, får relevante efteruddannelse.

Du er professionel og har evnen til at have mange bolde i luften og kunne prioritere mellem stillede opgaver. Endvidere har du gode samarbejdsevner og gode lederegenskaber, som du aktivt bruger til at motivere, skabe forståelse for opgaven og få alle til at trække i samme retning. Du og din familie er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet - til tider med kort varsel.

Vi søger en energisk, effektiv og produktiv medarbejder, som er klar til at give en ekstra hånd med, når der er travlt, og som med et åbent sind kan indgå i et ungt og omskifteligt miljø, i en til tider hektisk hverdag.

Endeligt forventer vi, at du er i stand til, selvstændigt, at lokalisere problemstillinger og forholde dig løsningsorienteret uanset udfordringen. Men også, at du kan indgå i et team og bidrage til gruppedynamikken, der fremmer en fælles opgaveløsning. Du er en udpræget ’teamplayer’, der forstår at arbejde på tværs af divisioner og faggrænser i en ’Whole Ship Approach’.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Fast tjenested vil være Flådestation Korsør.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte fregattens operationsofficer, kaptajnløjtnant Jesper Høegh Hansen på telefon 30 16 94 13 eller via mail 2E-IVER-OPO@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 22. marts 2021.

Ansættelsesdato 1. maj 2021.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

22.03.2021

Indrykningsdato

17.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent