Fortsæt til indhold

Chefsergent til C4-værkstedet i Korsør ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste


Chefsergent til C4-værkstedet i Korsør ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

C4-værstedet ved Vedligeholdelsesområde Korsør søger en Værkstedsleder, så er du Chefsergent med en stor portion ledelseserfaring og som trives ved at arbejde i et dynamisk miljø, så læs videre her
Om os
C4 værkstedet består af rutinerede og engageret medarbejdere der hovedsageligt er uddannet elektronikfag- og datateknikere, og består at både civile og militære medarbejdere. Værkstedet varetager reparation og vedligehold samt modifikation og nybygninger på en stor del af Forsvarets kommunikations- og operative IT- materiel. Området dækker opgaveløsninger indenfor alle tre værns materielområder.

Til C4-værkstedet i Korsør hører også et satellitværksted på Flådestation Frederikshavn. Værkstedet varetager ligeledes Søværnets VTS teknikervagt på området kommunikation og data.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (FVT) er ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket stiller krav til, at du er kvalitetsbevidst og sætter arbejdsmiljø i højsædet.

Vi kan tilbyde et godt løsningsorienteret arbejdsmiljø med en god og uformel omgangstone. Vi lægger stor vægt på, at du tilfører en positiv energi, bidrager med godt humør. På arbejdspladsen praktiserer vi en høj grad af frihed under ansvar, hvilket vi forventer, at du vil honorere. Som en del af tjenesten hos os vil du skulle vedligeholde dine militære færdigheder.
Om stillingen
Du vil som Værkstedsleder på C4-værkstedet i Korsør få ansvaret for den samlede drift af værkstedet, herunder planlægning, tilrettelæggelse og kontrol af pålagte opgaver og i samarbejde med et ledelsesteam bestående af 3 Assisterende Værkstedsledere har I til opgave, at lede og fordele arbejdsopgaverne samt sørge for et tværgående samarbejde på værkstedet i Korsør og satellitværkstedet i Frederikshavn. Til værkstedet er tillige tilknyttet en driftsassistent.

Du har ansvaret for gennemførelse af FOKUS samtaler, lønsamtaler og sygesamtaler i samarbejde med dit ledelsesteam på værkstedet.
Forestå sagsbehandling inden for værkstedets virkeområde.
Den faglige udvikling af underlagt personel.
Samt under hensyntagen til værkstedets opgaver – at forestå planlægningen af frihedsafviklingen for dine medarbejdere.

Bidrage til kalkulationer af arbejdsopgaver indenfor værkstedets virkeområde, således at det udføres i et helhedsorienteret perspektiv og med økonomisk bevidsthed for opgaven – igennem udarbejdelse af kompetence- og driftsbudget.

I samarbejde med det øvrige ledelsesteam at forestå LEAN-arbejdet i eget værksted, herunder gennemføre løbende værdistrømsanalyser af interne arbejdsprocesser med henblik på procesoptimering.
Sørge for at værkstedets ressourcer til enhver tid anvendes hensigtsmæssigt.

FVT er forpligtet overfor den operative struktur, at kunne stille med militært personel ved behov. Der kan derfor være mulighed for udlån til FRONTEX og sejlende enheder i perioder.
Om dig
Du er Chefsergent eller Seniorsergent egnet til udnævnelse. Du har en erhvervsuddannelse med svendebrev og gerne inden for svagstrømsområdet. Du har suppleret din uddannelse med en akademiuddannelsen i ledelse eller tilsvarende, dette er et krav til stillingen. Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke kan opfylde kravet, skal du være indforstået med at tage de pågældende fag.

Du har et indgående kendskab til CCIS og kommunikationsområdet i Forsvaret og gerne fra sejlende enheder eller anden tjeneste i den operative struktur. Du har ledelseserfaring også gerne med distance ledelse, godt kendskab til IT og gerne rutineret bruger af SAP systemet.
Du har en anerkendende tilgang til ledelse således at medarbejdernes uddannelse og kompetencer bruges konstruktivt til at holde et højt fagligt niveau.

Du skal være kvalitetsbevidst, omhyggelig og systematisk i det daglige arbejde. Det forventes at du kan arbejde selvstændigt og levere kvalitet i arbejdet i rette tid og mængde. Du er som person omstillingsparat, udadvendt, proaktiv og har gode samarbejdsevner med respekt for kollegaers forskelligheder.
Du har gode kommunikative evner på dansk og engelsk i såvel skrift som tale.

Det er et krav, at du har et gyldigt kørekort til kat. B.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Orlogskaptajn Ole Flemming Sørensen på telefon 7282 2501

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 20. marts 2021 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 1. maj 2021 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

20.03.2021

Indrykningsdato

16.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent