Fortsæt til indhold

Vil du være en del af Danmarks største center for arktiske sikkerhedsstudier?


Vil du være en del af Danmarks største center for arktiske sikkerhedsstudier?

Arktis står højt på den sikkerhedspolitiske dagsorden, hvorfor Forsvarsakademiet i 2020 oprettede Center for Arktiske Sikkerhedsstudier (CAS). Nye sikkerhedspolitiske og militære dynamikker presser sig på i Arktis og udfordrer Rigsfællesskabet og Forsvaret. Hvordan kan Rigsfællesskabets medlemmer påvirke den regionale udvikling, så ambitionen om arktisk lavspænding kan fortsættes? Hvordan udspiller nye arktiske forsvars- og sikkerhedspolitiske dynamikker sig – og hvordan påvirker det den militære udvikling?

Vil du være en del af CAS og brænder du for at starte CAS’s stilling i Grønland op? Så har du nu en enestående mulighed for en stilling placeret på Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet), hvor du skal du indgå i universitetets hverdag, forske, formidle og rådgive for CAS samt støtte Arktisk Kommando og ikke mindst etablere det nødvendige netværk i Grønland.
Om os
CAS er en del af Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet. CAS består af tre forskere og to militæranalytikere, samt to forskere på deltid. CAS’s opgave er forskning, undervisning, formidling og rådgivning om forsvars- og sikkerhedspolitiske problemstillinger i Arktis. CAS’ forskning er primært anvendelsesorienteret med fokus på forskning der kan bruges på Forsvarsakademiets uddannelser eller skaber grundlag for rådgivning af offentlige myndigheder. Tonen og omgangsformen er uformel og du har stor mulighed for at sætte retning på din forskning.

CAS samarbejder tæt med Ilisimatusarfik om arktisk sikkerhed, forsvar og beredskab. Dit arbejde skal bidrage til en stærk og velinformeret dialog i Rigsfællesskabet om sikkerhed- og forsvarspolitiske problemstillinger samt beredskabsmæssige udfordringer samt styrke videns- og kompetencebasen i Danmark, Færøerne og Grønland.
Om stillingen
Du er ansat af Forsvarsakademiet, men har fast tjenestested på Ilisimatusarfik i Nuuk i forhold til samarbejdsaftalen mellem CAS og Ilisimatusarfik. Du får mulighed for at forske i arktisk forsvars- og sikkerhedspolitik i tæt samarbejde med CAS’ forskere og militæranalytikere. Stillingen indebærer undervisning, vejledning, evt. inkl. ph.d.-vejledning samt forskning og forskningsbaseret myndighedsbetjening. Som en del af stillingen får du mulighed for at gennemføre adjunkt-pædagogikum.
Du er CAS’ repræsentant i Grønland og skal som sådan varetage Forsvarskademiets interesser i tæt samarbejde med Ilisimatusarfik. Du vil på ad hoc-basis skulle deltage i arbejdsgrupper i ind- og udland, som fagperson eller rådgiver, og du skal være indstillet på at formidle din forskning i form af foredrag og medieoptrædender, særligt i Grønland. Du vil ligeledes skulle støtte Arktisk Kommando i Nuuk og andre offentlige myndigheder i forskellige sammenhænge. Du skal være indstillet på rejseaktivitet og perioder med høj intensitet. Du skal flere gang årligt arbejde på Svanemøllens Kaserne i København mhp. virke i centret. Stillingen er tidsbegrænset til indledningvist 3 år med mulighed for forlængelse.
Du skal være indstillet på, at du er den eneste ansat af Forsvarsakademiet, med dagligt arbejde på IIisimatusarfik, hvorfor du skal kunne håndtere forskelligheden mellem Danmark og Grønland.
At flytte til Grønland kan være en stor oplevelse, særligt hvis familien flytter med. Vi kan derfor tilbyde en enestående oplevelse ved at komme til Grønland med mange minder for livet.

Der er rig mulighed for store naturoplevelser med fjeldvandring, ski, snescooter, jagt og fiskeri. Derudover rummer Nuuk en større bys muligheder med caféer, restauranter, fitnesscentre, biograf og butikker.
Du skal sikkerhedscleares til hemmeligt for at kunne bestride stillingen.
Om dig
Du skal være interesseret i at bidrage med anvendelsesorienteret forskning, der retter sig mod at finde nye løsninger på de udfordringer, som Danmark, Grønland, Færøerne og Forsvaret står overfor i et Arktis i forandring. Du skal ligeledes være interesseret i at undervise i arktiske spørgsmål, og du skal motiveres af muligheden for at bidrage til at udvikle morgendagens militære ledere samt grønlandske studerende.
Du har færdiggjort eller er ved at færdiggøre en ph.d. inden for et relevant samfundsvidenskabeligt område, gerne inden for udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik. Kendskab til arktiske forhold er en fordel, men ikke et krav. Du skal dog være interesseret i at forske i arktiske forhold fremadrettet. Du er i stand til at udvikle nye forskningsprojekter inden for dette område og har mod på at søge eksterne forskningsmidler. Du er en stærk netværker og har gode kontakter internationalt og nationalt, herunder gerne i den arktiske region. Du er i stand til at udgive peer-reviewede publikationer.
Du skal have dokumenterede pædagogiske og formidlingsmæssige evner og gerne erfaring med undervisning på kandidatniveau. Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med medieoptræden og forskningsbaseret myndighedsbetjening.
Stillingen forudsætter at du kan mestre mindst et skandinavisk sprog (herunder dansk) såvel mundtligt som skriftligt. Da en stor del af CAS’s arbejde fokuserer på udfordringerne for Rigsfællesskabet og Forsvaret, vil kendskab til færøsk og/eller grønlandsk være en fordel, men ikke et krav.
Som person er du fleksibel og tænker i løsninger, fremfor begrænsninger.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst for akademikere i Grønland. Basislønnen er afhængig af din anciennitet. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer samt kompetencer indenfor forskning, være mulighed for at forhandle tillæg.

Der anvises bolig efter de til enhver tid på stedet gældende regler.

Stillingen er tidsbegrænset – indledningsvist i 3 år, med mulighed for forlængelse. Arbejdstiden er 40 timer om ugen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for CAS, major Henrik Gram Pedersen på telefon 4171 0486. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 7. marts 2021. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt snarest muligt derefter.

Ansøgningen skal indeholde:
• Motiveret ansøgning.
• Detaljeret CV med angivelse af ansøgers sprogkundskaber, særligt med kendskab til nordiske sprog.
• Komplet publikationsliste med tydelig angivelse af hvilke publikationer der har gennemgået peer review samt relevante medforfattererklæringer.
• Digitale versioner af de vigtigste publikationer (maksimalt 5 stk.).
• Undervisningsportfolio (dokumentation for nuværende undervisningserfaring og -kompetencer, evt. dokumentation af gennemført pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling).
• En uddybet forskningsplan (maks. 3 sider) for de næste 3 år, der beskriver potentialet for at fremme forskningen i arktisk forsvars- og sikkerhedspolitik.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgningen og CV. Øvrige bilag jf. ovenstående skal fremsendes pr. mail til FAKjob@fak.dk. Ansøgninger som ikke opfylder ovennævnte krav, vil ikke komme i betragtning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.
FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.
FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Nuuk, Grønland

Lokation

Grønland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

07.03.2021

Indrykningsdato

10.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent