Fortsæt til indhold

Mekaniker (sergent) til 4. Transportkompagni ved Trænregimentet


Mekaniker (sergent) til 4. Transportkompagni ved Trænregimentet

Er du sergent med en faglig baggrund som mekaniker, og vil du indgå i en professionel enhed? Så er det dig vi søger, og som vi kan tilbyde en spændende hverdag ved os.
Om os
4. Transportkompagni er et operativt kompagni under 1. Logistikbataljon. Kompagniet er placeret på Aalborg kaserne - dog med to eksterne delinger i Holstebro og Kalbyris. Kompagniet består af 9 delinger, Kommandodeling, Let Transportdeling, Tung transportdeling (Kalbyris), 1 til 3 Forsynings – og transportdeling, Middeltung transportdeling, Svær transportdeling (Holstebro) og Bjærgningsdeling.

4. Transportkompagni er et professionelt og operativt kompagni, der leverer operativ logistik på kamppladsen. Kompagniet er kendetegnet ved dygtige og engagerede soldater, der altid løser deres opgaver, samt værende et kompagni, hvor det er attraktivt at gøre tjeneste. Kompagniets specialer og opgaver spænder bredt i den daglige tjeneste, samt under operativ indsættelse, men fælles for kompagniet er, at kompagniets kerneopgave er at flytte kampkraften.
Om stillingen
Som mekaniker og gruppefører MMEK vil du være ansvarlig for drift af værkstedet og planlægning af eftersyn og reparationer i samarbejde med Gruppeføreren.
Vedligeholdelsen af køretøjer er vital for kompagniets gennemførelse af uddannelse, hvorfor netop du vil være et naturligt omdrejningspunkt i dagligdagen.
Der vil i perioder af uddannelsen være et højt arbejdspres, men der vil tilsvarende være mulighed for afspadsering og personlig kompetenceudvikling, i de mindre belastende perioder.
Tjenesten vil primært være på kasernen og øvelsesområder.

Som mekaniker skal du kunne:
- Diagnosticere, reparerer og støtte i udformning af vedligeholdelsesmeddelelser.
- Støtte KMP enheder i forbindelse med vedligeholdelse i forhold til uddannelse, råd og vejledning
- Under øvelser at fungere som kører eller vognkommandør på vedligeholdelsessektionens køretøjer
- Diagnosticerer, reparerer og gennemfører eftersyn på forsvarets
køretøjer efter FØ anvisning, evt. som del af fremskudt reparationskapacitet.
- Foretager brugereftersyn på udleverede køretøjer, herunder optælling/mønstring af køretøj og materiel.
- Betjener endvidere evt. køretøjsmonteret udstyr i form af radiomateriel, kran m.m.
- Bemander og betjener endvidere evt. køretøjsmonteret våben.

Henset til kompagniets operative opgave vil du skulle løse ovenstående opgaver under både garnisons og feltforhold. De primære lastbiler i kompagniet er MAN HX/SX.


Om dig
Det er et krav, at du er udnævnt sergent eller er en erfaren OKS-I klar til GSU/STP. Endvidere er det et krav at du har en faglig uddannelse som mekaniker.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen, og kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang. Du er god til at samarbejde, og kan begå dig sammen med folk og medarbejdere fra alle dele af hierarkiet. Som menneske sætter du en ære i at opretholde en høj faglighed, og gå foran som det gode eksempel. Du er helhedsorienteret og forstår at motivere mennesker omkring dig. Du har en struktureret tilgang til opgaven og har flair for, at arbejde med tal. Du formår, at styre andres arbejdsprocesser, herunder at delegere og kontrollere dine mekanikeres opgaveløsninger. Du er forudseende, fleksibel og serviceminded overfor delingerne, mens du ligeledes formår at uddanne og kontrollere delingernes soldater i dagligdagen.
Du udviser holdning og selvdisciplin ved hele tiden at forsøge, at gøre dig bedre inden for egen funktion, samt søge viden og indsigt om opgaver, der vil kunne indvirke på dine egne, eller kompagniets kommende opgaver.

Det er ønskeligt at du har følgende kvalifikationer
Kørekort B+C+CE.
Truck certifikat.
ADR Bevis
SAP kursus, min Rekvirent dog er PM Planlægger ønskeligt.
Gode ledelses egenskaber da det er et meget blandet personel af militære, samt civile.
Gode planlægnings evner så problemer ikke når at opstå grundet forudseenhed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Stillingen kan besættes af en konstabel/overkonstabel/overkonstabel af 1. grad/korporal med et godt udviklingspotentiale. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, med henblik på at gennemføre og bestå grundlæggende sergentuddannelse. Ansættelsen sker i så fald på lønvilkår jf. overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren. Herudover vil du i denne sergentstilling modtage et befalingsmandstillæg. Udnævnelse til sergent finder sted når uddannelseskravet og du opfylder de almene krav for udnævnelse. Ved udnævnelse til sergent, vil du modtage en ny ansættelseskontrakt i henhold til LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Gruppefører Thomas Fogh Larsen på telefon 72 83 65 90 eller Peter Allengreen på telefon 72 83 65 02.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jan Werge ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon. 32 66 50 53 eller mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 14. marts 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. maj 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

14.03.2021

Indrykningsdato

02.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent