Fortsæt til indhold

Reaktionsstyrkekontrakt - Sygeplejerske


Reaktionsstyrkestillinger - Forsvaret søger sygeplejersker til reserven

Har du lyst til at være en del af den sundhedsfaglige støtte til soldater i Forsvaret ved siden af din civile karriere? – Så har du nu muligheden.

Forsvarets Sanitetskommando søger sygeplejersker til ansættelse på en reaktionsstyrkekontrakt i Forsvarets Reserve.
Om os
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitet og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi hygiejneinspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav.

Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vore udsendte i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.
Om stillingen
Som reaktionsstyrkesygeplejerske vil du blive ansat under Forsvarets Sanitetskommando, hvor din primære opgave vil være at støtte Forsvaret i internationale operationer.

Du vil i forbindelse med ansættelsen skulle gennemgå en basisuddannelse, der ruster dig til de særlige sundhedsfaglige udfordringer i Forsvaret. Basisuddannelsen tager fem uger, som afvikles den 9. august -10. september 2021 på Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelser i Åbyhøj. Uddannelsen består bl.a. af:
• Forsvarets opbygning og organisation, herunder sygeplejerskens rolle
• Basisteori, herunder tjenestekundskab, humanitær folkeret og krigens love
• Grundlæggende militære færdigheder, herunder eksercits
• Militær fysisk træning
• Introduktion til skytte- og felttjeneste, herunder pistolskydning
• Førstehjælp
• Den militære behandlingskæde og evakueringsvej af syge og sårede
• Sanitetsmateriel
• Skudsår og andre krigsskader på levende væv
• Trivsel og mulige psykiske reaktioner på udsendelser

Basisuddannelsen indeholder desuden øvelser, hvor du i praksis bl.a. vil lære om feltkundskab, der foregår i terræn med udendørs overnatning.

Derudover skal du i løbet af efteråret 2021 eller foråret 2022 deltage i Grundlæggende uddannelse i kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare krigsskader (tre dage) og praktikbesøg hos Forsvarets sanitetsfaglige samarbejdspartnere (to dage)
Du kan læse mere på: www.fsk-css.dk
Om dig
Du er dansk statsborger og har en dansk autorisation som sygeplejerske med mindst 3 - 5 års relevant hospitalserfaring. Det er en fordel, hvis du har en specialuddannelse indenfor anæstesi og/eller intensiv, behandleruddannelse eller flere års erfaring med operations- eller akutsygepleje. Du har gode sprogkundskaber i dansk og engelsk i både skrift og tale og har kendskab til IT, herunder elektronisk dokumentation (Elektronisk Patient Journal (EPJ), COSMIC, Sundhedsplatformen eller lign.), samt er villig til at blive udsendt i internationale operationer.

Som person er du ansvarsbevist, struktureret og kan arbejde selvstændigt. Du kan bevare ro og overblik i pressede og uforudsete situationer. Udover dette er du fleksibel, pragmatisk og har gode samarbejdsevner, som kommer til udtryk i dine kommunikative evner både internt og med vores samarbejdspartnere.

Desuden forventes, at du vedligeholder dine sygeplejefaglige kompetencer indenfor dit speciale/arbejdsområde i det civile eller private sundhedsvæsen sideløbende med din kontraktansættelse i Forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse som sygeplejerske i reserven sker på en 4-årig reaktionsstyrkekontrakt, og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriet og Dansk Sygeplejeråd.

Som sygeplejerske ansat på reaktionsstyrkekontrakt bliver du aflønnet pr. indkommanderingsdag. Der optjenes ferie jf. ferieloven og der indbetales et pensionsbidrag på 18 % af de pensionsgivende løndele.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer. Du er forpligtiget til at stå til rådighed i to udsendelsesperioder af op til 3 måneders varighed. Udsendelsesperioderne aftales forud for ansættelsen. Du skal desuden være indstillet på at kunne afsætte op til 20 uger til deltagelse i diverse aktiviteter så som kurser, uddannelser og øvelser fordelt på kontraktperioden på fire år.

I forbindelse med ansættelsen skal du gennemføre en basisuddannelse for sundhedsfagligt personale. Basisuddannelsen foregår på Uddannelsescenter, Forsvarets Sanitetskommando i Aabyhøj ved Aarhus.

Kontakt og ansøgningsfrist:
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos oversygeplejerske Jytte Halborg. Mail: FSK-U-MMU02@mil.dk eller på telefon 7281 8055.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-sagsbehandler Bjarne Johansen, telefon 7281 9185, eller via mail: fps-ba-bss05@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 15. marts 2021.

Der afholdes ansættelsessamtale i uge 12. Derefter skal du svare elektronisk på spørgsmål om helbred og psyke, og du skal til afprøvning en dag i april/maj 2021.

Du vil til afprøvningen skulle igennem følgende program:
• Forsvarets Fysiske Basistest (skal bestås for at kunne ansættes i Reserven)
• Skriftlig psykologtest og evt. interview med psykolog
• En helbredsundersøgelse.

Løbesko og træningstøj medbringes på dagen. Der findes bade- og omklædningsfaciliteter på stedet.

Du kan læse mere om Forsvarets basistest (styrke-/løbetest) på følgende link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/optagelsesprove---officer/fysisk-test-niveau-1/

Senest 7. maj 2021 vil du få besked på, om du tilbydes ansættelse på reaktionsstyrkekontrakt med Forsvaret.

Stillingerne er til besættelse pr. 9. august 2021.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal tilføjes som pdf-filer. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på: www.Forsvaret.dk
Læs mere om Sygeplejerske i Forsvaret på: https://forsvaret.dk/da/organisation/vaernsfalles/FSK/karriere/sygeplejerske/
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Brabrand, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

15.03.2021

Indrykningsdato

26.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent