STHJ (korporal) til 1 MIKMP 2 MIBTN ved Efterretningsregimentet i Varde (genopslag)


STHJ (korporal) til 1 MIKMP 2 MIBTN ved Efterretningsregimentet i Varde (genopslag)

Besidder du en stor grad af overblik, og kan du lide at have styr på tingene? Kan du lide at være serviceminded og at have med specialiseret mennesker at gøre?
Så har vi måske jobbet til dig, som stabshjælper ved Military Intelligence Kompagniet (MIKMP) i Varde.
Om os
Kernevirket for MIKMP er taktisk efterretningsvirksomhed, som udfører informationsindhentning ved menneskelig kontakt (HUMINT).

Ud fra en prioritering af de indhentede meldinger, bearbejdes denne information og formidles til chefen. Det skal hjælpe chefens opgaveløsning, så chefen hurtigt og præcist løser opgaven bedst muligt, hvad også er afgørende for at redde liv på kamppladsen.

MIKMP udgør dermed en væsentlig indhentningskapacitet, der indgår som en operativ brigadetrop under 1. Brigade. Det betyder, at kompagniet indgår som en aktiv og prioriteret del af de beredskaber og opgaver. Der er, som følge af det, en vedvarede opgave i at klargøre sig og gennemføre samvirke med brigadens øvrige enheder og udenlandske enheder.

Dertil indsættes MIKMP i både nuværende og fremtidige internationale missioner. Når kompagniet eller en af delingerne ikke selv er under opstilling til international mission, vil opgaverne i højere grad bære præg af enhedsuddannelse og støtte til det HUMINT bidrag, der klargør til de kommende missioner.

Kompagniets personel er kendetegnet ved høj faglighed og mange har erfaring fra flere forskelligartede missioner. Dog vægter vi i kompagniet en positiv og konstruktiv indstilling til opgaverne gennem et ærligt og uformelt arbejdsmiljø. Du vil hurtigt opleve, at omgangstonen generel er uformel, og at der lægges op til selvstændighed i opgaveløsningen uanset funktion og grad.

Du bliver en del af en enhed med gode kolleger, et godt sammenhold og et arbejde med et unikt speciale.
Om stillingen
Som stabshjælper indgår du i føring og planlægning, og dine primære opgaver er, at servicere kompagniledelsen samt deling i den daglige drift på både øvelser og på garnisonen.

Vi forventer, at du i din stilling skal kunne:
- bidrage til den daglige administration af alt personel ved kompagniet.
- bidrage til registrering af arbejdstid og rejser, inden fremsendelse til det administrative fællesskab.
- bidrage til underafdelingens stabsarbejde og processer.
- virke, under feltforhold, som kører og analytiker for HUMINT Control officer.
- varetage, under feltforhold, vedligeholdelse af signalforbindelser.
- varetage administration og vedligeholdelse af kompagniets Sharepoint.
Om dig
Du er korporal eller konstabel der er vurderet egnet til udnævnelse.

Du skal være forberedt på at du naturligt indgår på øvelser. Det er en fordel, hvis du har arbejde med analyse eller administration, men det er ikke et krav.
Til gengæld skal du være parat til at ville efteruddanne dig.

Du bliver en afgørende del af et lille energisk team, hvor dagligdagstempoet er højt, og hvor det er nødvendigt at kunne arbejde detaljeorienteret, målrettet, være punktlig og ikke
mindst være fleksibel. Det er derfor vigtigt at du har sans for god kommunikation, og have gode samarbejdsevner.

Du skal gerne have flair for at arbejde med IT-systemer. Det forventes at du ligeledes stræber efter altid at levere det bedste resultat for kompagniet, da du vil fungere som
serviceorgan.

Det er et krav, at du har B kørekort og ønskeligt, at du har C og/eller CE kørekort.

Du skal være indstillet på nødvendig efteruddannelse, blandet andet:
- Sygehjælperuddannelse.
- CBRN-kursus, warning and reporting.
- SRS 151 HF RDO.
- Sharepoint redaktør og superbruger.
- DeMars.
- Omskoling til lastvogn og Eagle 5.
- FELS BMS.
- FELS EFR-10.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen på telefon 72 82 93 77 eller på mail; EFR-2B-100A@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 10. januar 2021. Samtaler afholdes i uge 2/3.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment 15 minutters kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater.
Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren. Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året. Endvidere er 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen.

Efterretningsregimentet lægger stor vægt på at integrere nye kolleger, og vi har et meget velfungerende samarbejde med Varde og Esbjerg Kommuner i forhold til bosætning, uddannelsesmuligheder og partner job.

Tilflytterservice i Varde og Esbjerg.
EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

31.01.2021

Indrykningsdato

13.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent