Sagbehandler ECM til Electronic Warefare Elementet ved 1 ISRBTN, Efterretningsregimentet (genopslag)


Sagsbehandler ECM til Electronic Warefare Elementet ved 1 ISRBTN, Efterretningsregimentet (genopslag)

Vil du være med til at udvikle Electronic Attack kapaciteter til Hæren?
Er du en teamplayer, og kan du bevare overblikket og håndtere komplekse opgaver?
Om os
1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon (ISR) er en operativ bataljon under 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste. Tactical Intelligence Development Branch (i daglig tale S7) er ansvarlig for den taktiske udvikling og opbygning af efterretningskapaciteterne.

Endvidere planlægger og gennemfører vi uddannelse inden for vores fagansvarsområde samt støtter tjenestegrensinspektøren i f.m. kontakt- og inspektionsvirksomhed for efterretningstjenesten.

S7 har et højt aktivitetsniveau og sammen med den øvrige bataljonsstab tilbyder vi en meget attraktivt tjeneste. S7 er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads, og vores kerneværdier er: Personellet først, operativ effekt samt stolthed og professionalisme.

ISR har ca. 270 medarbejdere fordelt på tre garnisoner i Varde, Fredericia og på Bornholm. På Varde Kaserne ligger ligeledes vores nærmeste samarbejdspartner Efterretningsregimentet.
Om stillingen
Som sagsbehandler ved Electronic Warfare elementet S7 er du med i den kapacitetsnære udvikling af Electronic Warfare kapaciteten. Du støtter lederen af elementet i løsning af opgaver inden for elementets fagansvar med fokus på følgende opgaver:

Du leverer rådgivning og beslutningstøtte inden for specialet.

Du har ansvaret for følgende fagområder:
- Bidrager til implementeringen af Hæres Electronic Countermeasure system (ECM) 7 & 8, øvrige ECM kapaciteter og fremtidige systemer.
- Udvikling og gennemførelse af ECM kurser.
- Særlig støtte til politiet inden for dit ansvarsområde.
- Varetager funktionen ECM BM Danmark med fokus på INTOPS og NATOPS.
- Er kustode for ECM fills.
- Uddannelse af kommende ECM BM til strukturen og til mission.

Herudover deltager du i:
- Kapacitetsnær udvikling inden for Electronic Attack, herunder kan du få til opgave at deltage i software og hardware test, samt troppeforsøg inden for elementets fagansvar.
- Erfaringsindhentning og registrering af test, troppeforsøg, øvelser, operationer, samt udarbejdelse af aktionslister for uddannelses- og udviklingsvirksomhed.
- Udarbejdelse og ajourføring af dokumentation vedrørende Electronic Attack kapaciteter.
- Støtte til Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i forbindelse med test, måling og certificering af ECM fill og generel fill support.
- Støtte til foresatte myndigheder i forbindelse med Forsvarets studie- og udviklingsvirksomhed inden for specialet.
- Deltagelse i nationale grupper samt i internationale samarbejde i NATO (heriblandt Team Of Experts for ECM mv.).
- Støtte udarbejdelsen af brugerspecifikationer i forbindelse med anskaffelse og opgradering af materiel og systemer.
- Undervisnings- og uddannelsesvirksomhed som faglærer og mentor, samt subject matter expert inden for eget fagansvar.
- Støtte til tjenestegrensinspektør virke i forbindelse med kontakt- og inspektionsvirksomhed.

Du bidrager herudover:
- På ordre, til udfærdigelse af foresattes reglementer med fokus på doktrin, teknologi, materiel og uddannelse inden for Electronic Countermeasuers og Electronic Attack kapaciteter.
- Til udarbejdelse af uddannelsesgrundlag, herunder blivende bestemmelser for uddannelsen, læringsplaner og ’on the job training’ inden for S7 generelle fagansvar.

Dit faste tjenestested er Varde, men du har mulighed for at tilrettelægge dele af tjenesten i Fredericia.
Om dig
Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent, som er vurderet egnet til næste funktionsniveau.

Du har stor interesse og forståelse for Electronic Warfare kapaciteter, det elektromagnetiske spektrum og generel efterretningstjeneste.

Du ser dig selv som specialist og vil arbejde med den kapacitetsnære udvikling af Electronic Attack materiel til forsvar mod radiokontrollerede objekter til Forsvarets myndigheder, og Electronic Attack kapaciteten til Electronic Warfare kompagniet ved ISRBTN.

Du kan identificere dig selv med vores kerneværdier og vil bidrage positivt til opbygning af et stærkt S7 team. Du er i stand til at samarbejde på tværs af organisationen og kan skabe og vedligeholde et godt netværk.

Du er villig til at udvikle dine kompetencer i relation til Electronic Warfare teknologi, det elektromagnetiske spektrum og generel efterretningstjeneste.

Du er velformuleret i skrift og tale både på dansk og engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan søges af en erfaren oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Varde, men du har mulighed for at tilrettelægge dele af tjenesten i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at sende dine kontakt oplysninger og hvornår vi kan træffe dig til efr-ktp-1b-s7@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 31. januar 2021. Samtaler bliver afholdt i uge 5.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment 15 minutters kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater.

Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren. Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året. Endvidere er 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen.

Efterretningsregimentet lægger stor vægt på at integrere nye kolleger, og vi har et meget velfungerende samarbejde med Varde og Esbjerg Kommuner i forhold til bosætning, uddannelsesmuligheder og partner job.

I Varde Kommune har partneren for eksempel mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger.
Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

31.01.2021

Indrykningsdato

13.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent