Marinekonstabel som havnegast og slæbebådsfører til Havneelementet ved Flådestation Frederikshavn (genopslag)


Marinekonstabel som havnegast og slæbebådsfører til Havneelementet ved Flådestation Frederikshavn (genopslag)

Kunne du tænke dig at indgå som havnegast og slæbebådsfører, arbejde sammen med dygtige og engagerede kollegaer i en spændende og udfordrende hverdag, hvor dagene sjældent bliver ens?
Så er stillingen som marinekonstabel i Havneelementet på Flådestation Frederikshavn noget for dig!
Om os
Som en del af 3. Eskadre er Flådestation Frederikshavns kerneopgaver at yde logistisk støtte til Søværnets skibe og myndigheder, samt operativ drift af flådestationen. Vores evne til at yde service er omdrejningspunktet for vores daglige virke. Vi er altid klar til at støtte Søværnet og Forsvaret, døgnet rundt, året rundt og overalt i verden.

Flådestation Frederikshavn består af en ledelse, to sektioner, hhv. Operativ Støttesektion og Basesektion og et Garnisonselement. Vi er i alt 85 medarbejdere.

Basesektionen er inddelt i tre elementer, hhv. Havneelementet, Transportelementet samt Vagt- og Bevogtningselementet.

Stillingen er i Havneelementet der består af i alt 14 medarbejdere.
Om stillingen
Du kommer til at indgå i et element med en varieret opgaveportefølje, og du vil som medarbejder i Havneelementet deltage i løsning af en lang række forskellige opgaver.

Elementets primære opgave er assistance til søværnets sejlende enheder, hvor du bl.a. vil indgå i slæbebådsbesætning med rullende tørn, assistere som trossehold ved skibes ankomst og afgang, holde tilsyn med enheder ved kaj, bidrage til dykkeropgaver, deltage med levering af pramme o. lign., samt generel opsyn og opklaring af flådestationens havnearealer.

Du vil ligeledes medvirke ved modtagekontrol af gummibåde før udlevering, samt forskellige forefaldende opgaver, herunder også vedligeholdelses- og rengøringsopgaver.

Stillingen som havnegast er alsidig og med mulighed for udvikling, hvor der tages udgangspunkt i din baggrund og erfaring, herunder et evt. uddannelsesforløb som kystskipper ved Skagen navigationsskole.

Uden for normal arbejdstid vil du indgå som beredskabsvagt i stationsvagten på Flådestation Frederikshavn. Der kan også forventes nogen rejseaktivitet, primært i Danmark, ligesom udsendelse med de Maritime Støtteelementer (MSE), støtte til FRONTEX eller lignende kan forekomme.
Om dig
Du har gennemført Søværnets Basisuddannelse eller tilsvarende, og det er en fordel, hvis du er uddannet som kystskipper. Der lægges vægt på, at du har erfaring fra sejlende tjeneste, og gerne militære kompetencer fra andre dele af Forsvaret.

Du har det godt med en afvekslende hverdag med en variation af både administrative og praktiske opgaver.

Det er ønskeligt, at du er uddannet dykker i søværnet, eller er indstillet på at tage uddannelsen. Det er ligeledes ønskeligt, hvis du har erfaring med SAP (MM/PM).

Du er som medarbejder professionel, struktureret, god til at samarbejde, såvel som arbejde selvstændigt, og dette altid med præcision, samt helhedsforståelse for Flådestation Frederikshavn, såvel som Søværnet og Forsvarets overordnede behov.

Af personlige kompetencer lægges der vægt på fleksibilitet, at du er ligefrem i din væremåde, og at du tager aktiv del i fællesskabet.

Du og din familie skal være forberedt på, at der i forbindelse med vagter og støtteopgaver vil forekomme arbejde om aftenen og i weekender.

Du er villig til i perioder at blive udlånt til søværnets sejlende enheder, i det omfang der måtte opstå behov derfor.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstillingpå overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte nærmeste leder SG Kasper B. Rasmussen på tlf. 72 85 61 79, e-mail: 3E-FRH-HNE02@MIL.DK eller næstkommanderende ved Flådestation Frederikshavn OK Tommy Pedersen på tlf. 22 70 74 43, e-mail: 3E-FRH-NK@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS251@mil.dk, eller på telefon 72 81 91 71.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 13. februar 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 3. Eskadre
3. Eskadre i Søværnet omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver. 3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af kadetter.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af flådestationerne i Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

13.02.2021

Indrykningsdato

12.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent