Stabsdirektør til Forsvarsministeriet


Stabsdirektør til Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriets departement søger en ny stærk stabsdirektør, der med selverkendelse, integritet, helhedsorientering og ledelsesmæssig tyngde kan tage ansvar for en bred opgaveportefølje i ministeriet i tæt samarbejde med ministeriets styrelser.

Stillingen ønskes besat pr. 15. februar eller snarest derefter.
Om os
Med over 20.000 medarbejdere er Forsvarsministeriets koncern en stor og bredt sammensat arbejdsplads, der løser vigtige samfundsmæssige opgaver i forhold til sikkerhed og beredskab – ofte under stor politisk bevågenhed og interesse fra medierne.

Vi arbejder på at omsætte de politiske visioner på forsvarsområdet til løsninger, der bidrager til fred og sikkerhed, både i Danmark og internationalt.

Udover departementet består ministerområdet af en række styrelser, som enten løser operative opgaver (Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnskommandoen og Forsvarets Efterretningstjeneste) eller støtter den operative opgaveløsning inden for forskellige faglige områder (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse).
Om stillingen
Som stabsdirektør bliver du ansvarlig for at drive ministerområdets indsats på bl.a. veteranområdet, strategisk juridisk rådgivning, personalejura, koncernstrategisk HR og uddannelse ligesom departementet som arbejdsplads, forandringsledelse og ledelsesudvikling samt den nærmeste betjening af forsvarsministeren og ministeriets øverste ledelse er placeret under dig.

Dit ansvarsområde omfatter i koncernen Forsvarsministeriets Personalestyrelse, herunder Veterancentret, og Forsvarsministeriets Auditørkorps.

Du vil indgå i departementets direktion med reference til departementschefen. Direktionen arbejder som kollektiv målrettet med at udvikle departementet – som attraktiv arbejdsplads og i forhold til den samlede opgaveløsning - i tråd med de givne politiske mål og i tæt samarbejde med koncernledelsen og ministeriets medarbejdere.
Om dig
Du har solid erfaring med ledelse på strategisk niveau og har arbejdet i en politisk styret organisation.

Du er bevidst om dig selv og din ledelse – og nysgerrig og åben for udvikling. Du er visionær og helhedsorienteret, har høj personlig og professionel integritet og autenticitet. Du interesserer dig for mennesket bag medarbejderen og forstår betydningen af et velfungerede og tværgående samarbejde.

Du har strategisk perspektiv og evner at motivere og inspirere dine medarbejdere til nytænkning og udvikling, ligesom du formår at omsætte idéer og tanker til reel handling og rådgivning.

Du har en veludviklet evne til at navigere i det politiske felt og besidder stærke kommunikations- og samarbejdsevner, som du forstår at bringe i spil på rette tid og sted.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer, og der er mulighed for ansættelse på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 39 efter en konkret vurdering.

Dit daglige tjenestested er Holmens Kanal 9, 1060 København K.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne under hele ansættelsen.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte Forsvarsministeriets departementschef Morten Bæk, på tlf. 7281 1002.

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Anne Morits Andersen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 3266 5564.

Ansøgningen skal stiles til Dronningen, hvis du i forvejen er tjenestemand, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 39.

Ansøgning vedlagt CV, evt. anbefalinger og bedømmelser sendes til fps-ba-bs102@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 26. januar 2021. Vi forventer at gennemføre samtaler i begyndelsen af februar.

Forsvaret ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på fmn.dk.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

M404 Løngruppe 3 Lønramme 39 Generalmajor/kontreadmiral

Ansøgningsfrist

26.01.2021

Indrykningsdato

11.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent