Seniorsergent med INFO OPS- eller E-baggrund til STRATCOM Divisionen ved HQ MNC NE i Polen


Udstationering – Seniorsergent med INFO OPS- eller E-baggrund til STRATCOM Divisionen ved HQ MNC NE i Polen

Vil du arbejde med informationsindhentning og -analyser i rammen af Strategisk Kommunikation, og vil du prøve dine evner af i en operativ og multinational ramme? Så tilbyder vi en stilling som Staff Assistant Information Operations and - Assessment i Strategic Communication Division (STRATCOM) ved Headquarters Multinational Corps Northeast.
Om os
Hovedkvarteret er beliggende i Szczecin i det nordvestlige Polen, tæt ved grænsen til Tyskland og med gode muligheder for transport hjem til Danmark eller rundt i det øvrige Europa.

Danmark har været en vigtig del af HQ MNC NE siden 1999. Hovedkvarteret består af ca. 460 militære og civile medarbejdere fra 25 forskellige nationer, hvor Danmark, Polen og Tyskland udgør den største del som framework nations.

Danmarks nuværende engagement er 45 militære stillinger fordelt i hele hovedkvarteret samt ved vores nationale støtteelement. Udover de faste stillinger udgør reserven en vigtig del af det danske bidrag, hvor Danmark besætter 23 funktioner i korpsets reservestruktur. Samlet set er det danske bidrag til hovedkvarteret i Szczecin blandt de største, som Danmark stiller til NATO målt på udstationeringsstillinger.

HQ MNC NE er et hovedkvarter på permanent højt beredskab i NATO´s styrkestruktur og varetager det landbaserede regionale ansvar for sikkerhed i det baltiske område og Polen. Hovedkvarteret har således et permanent ansvar for NATOs aktiviteter i Alliancens nordøstlige område og er operativt 24/7 - 365, hvilket også betyder, at du vil være på et relativt højt beredskab.

Hovedkvarteret har til dagligt kommando over Multinational Division Northeast (MND NE), Multinational Division North (MND N), Command Support Brigade (CSB), NATO Force Integration Units (NFIU) og enhanced Forward Presence (eFP) bataljonskampgrupperne.

Du kommer til at arbejde i et operativt, dynamisk og udviklingsorienteret multinationalt miljø, hvor omgangstonen kan være både formel og uformel afhængig af situationen, men altid professionel, og hvor alle er klar til at yde deres bedste for at opnå gode resultater.

I Szczecin findes der internationale skoler der følger anerkendte internationale undervisningsprogrammer, ligesom der er flere institutioner for børn med et internationalt islæt. Hovedkvarterets sports- og velfærdsklubber, samt de mange sociale aktiviteter for hele familien, giver gode muligheder for et aktivt fritidsliv med mange multinationale og nationale aktiviteter, som er med til at skabe gode vilkår for både din og familiens trivsel i Polen. Du og familien vil således få en masse spændende oplevelser, som er forbundet med det at bo i et andet land end Danmark.

Du kan finde yderligere oplysninger om hovedkvarteret på www.mncne.pl og Facebook (Multinational Corps Northeast).
Om stillingen
Som Staff Assistant Information Operations and - Assessment i Knowledge Development and Assessment afdelingen (KDA) løser du opgaverne i samarbejde med din polske afdelingschef, en ungarsk oberstløjtnant og to civile analytikere. Det er bl.a. dine opgaver dagligt at monitere og vurdere situationen i informationsdomænet på de elektroniske / sociale medier, med speciel fokus på vores ansvars- og interesseområde. Du forventes herved også at blive administrator og superbruger på de analytiske værktøjer indenfor sociale medier, der anvendes i hovedkvarteret.

Du indsamler data fra vores underlagte dispositionsenheder og udvikler månedlige vurderinger af NATOs kommunikationsindsats i vores ansvarsområde. Herudover forbereder og gennemfører du jævnligt opdateringer indenfor specifikke områder af informationsdomænet til arbejdsgrupper og chefgruppen ved HQ MNC NE.
Du støtter selvfølgelig også KDA afdelingens øvrige INFO OPS opgaver fra start til slut.
Du skal forvente at deltage i gennemførelse af funktionsrelaterede uddannelser, kurser og relevante interne og eksterne konferencer og seminarer samt naturligvis også hovedkvarterets

øvelsesvirksomhed. Ligeledes skal du forudse at støtte i forbindelse med nationale opgaver i relation til vores interne beredskabsuddannelse (kaldet Green Days) og andre uddannelsesrelaterede opgaver.
Om dig
Du er seniorsergent og har gennemført videreuddannelse II for mellemledere.

Din våbenart er ikke afgørende, men vi ser gerne at du har enten INFOOPS- eller E-baggrund.

Vi forventer, at du har en god analytisk tilgang, er systematisk og vedholdende. Du interesserer dig for den globale situation, og er nysgerrig efter at spore effekten i informationsdomænet regionalt i vores ansvars- og interesseområde.

Du kender de sociale medier og hvordan mekanismerne er på elektroniske medier, og har en nysgerrig og undersøgende tilgang, hvor du følger trådene helt ud.
Det er afgørende, at du er god til at læse og skrive engelsk, da de primære kilder er på engelsk.

Du er klar til en hverdag der er præget af dynamik og fokus på opgaven. Du kan arbejde målrettet og selvstændigt på baggrund af udstukne retningslinjer og bestemmelser.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til generelle NATO-stabsprocedurer samt at du evt. har deltaget i nogle af NATO´s stabsbefalingsmandskurser.

Du er god til at skabe samarbejdsrelationer i forskellige fora, du trives godt i et multinationalt miljø, og så har du respekt for de kulturelle forskelle.
Ansættelsesvilkår
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe familien i en periode på 3 år med mulighed for forlængelse i yderligere ét år. Stillingen besættes 1. august 2021.

Du bliver udstationeret under gældende udetillægsordning, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter ligesom du modtager et skattefrit udetillæg. Evt. skolesøgende børn vil kunne blive optaget på en af de internationale skoler i byen.

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

På Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPTBST 566-2, som omhandler forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
- Bestået forsvarets fysiske basiskrav,
- Være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder),
- Have gennemført CAC-A og TSE,
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
- Sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET.

Fælles for alle Q’er er, at de skal kunne opretholdes under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Senior National Officer, oberst Jens Sund på telefon +48 914 445 100

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Anders K. Nygaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 56 98.

Ansøgningsfristen er 31. januar 2021.

Ansættelsessamtaler gennemføres efter nærmere aftale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Hvis du udover denne stilling generelt er interesseret i tjeneste ved HQ MNC NE i Polen, så kontakt os gerne omkring mulighederne.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Udlandet

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

31.01.2021

Indrykningsdato

08.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent