Flymaskinist (M212) FM-2 til Eskadrille 723, Helicopter Wing Karup


Flymaskinist FM-2 til Eskadrille 723, Helicopter Wng Karup

Er du uddannet flymekaniker, og brænder du for operativ tjeneste og er du klar til at indgå i et spændende uddannelsesforløb til anden tekniker på Seahawk? Så søger vi 4 flymaskinisterter FM-2 til Eskadrille 723 på Flyvestation Karup på hhv. SG og KS niveau.
Om os
Helicopter Wing Karup (HWKAR) har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker. Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.

Helicopter Wing Karup støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til Forsvaret.

Eskadrille 723 (ESK 723) er en del af HWKAR. Vi har året rundt to helikoptere i Nordatlanten ombord på et af søværnets skibe, ligesom vi periodevis deltager i internationale operationer, også stationeret ombord på søværnets skibe. ESK opgaver spænder fra suverænitetshævdelse, eftersøgning og redning og over fiskeri- og havmiljøinspektion til sømilitære opgaver og støtte til politiet.

ESK 723 har implementeret den nye skibsbaserede helikopter, MH-60R Seahawk, som erstattede Lynx. Vi er derfor en eskadrille i stadig forandring, og der er mange spændende opgaver forbundet med både den daglige drift og implementeringen af ny skibsbaseret helikopter.

ESK 723 Materieldeling (M-DEL) består af en Line, samt en række støttefunktioner. I-Flight er den del af ESK 723, der understøtter Søværnet i deres taktiske opgaveløsning under øvelser og under Internationale Operationer. Til modsætning fra N-Flight der støtter Søværnets opgaver i Nordatlanten. Som FM-2’er vil du blive tilknyttet begge Flights.
Om stillingen
Som flymaskinist FM-2 vil du under deployering indgå i det 4-mands team, som er ansvarlig for, at helikopteren er klar til at løse opgaverne, samt at du vil indgå som en aktiv del af helikoptergruppen på skibet. Derudover skal du kunne indgå i samarbejde med skibets besætning, så du i samarbejde med den kan løse de daglige operationer, og hvis du har behov for særlig hjælp.

Under flyvninger kommer du til at arbejde i kabinen. I samarbejde med den øvrige flyvende besætning skal du blandt andet kunne anvende helikopterens våben, hoist og lastekrog, samt hjælpe til med navigation. De flyvende opgaver vil du dele med den flymaskinist FM-1, der ligeledes indgår i helikoptergruppen.

En stor del af jobbet som flymaskinist i ESK 723 foregår på søværnets skibe, hvorfra helikopterne opererer. Dvs. du skal være søstærk og forvente at være væk fra hjemmet ca. tre måneder om året. Fraværsperioderne vil i længde variere fra dage til måneder.

Under tjeneste i Karup vil din primære opgave blive daglig flyvedligeholdelse på line-niveau og flyvning som flymaskinist.
Om dig
Du har teknisk baggrund (B1 flymekaniker), og er erfaren konstabel, konstabel vurderet egnet til Grundlæggende Sergent Uddannelse, eller er allerede udnævnt sergent.

Du skal kunne læse og tale engelsk samt anvende PC, herunder også SAP. Du skal have bestået eller kunne bestå optagelseskravene som maskinist ved Forsvarets Rekruttering, samt du skal fremstår moden og velovervejet.

Du trives med forandringer i en omskiftelig hverdag med mange forskelligartede og til tider komplekse opgaver. Du kan arbejde selvstændigt, struktureret, være fagligt grundigt og professionelt efter devisen ”frihed under ansvar”. Du er fleksibel og har en positiv tilgang til dagligdagen.

Du skal være indstillet på at operere fra skib med de udfordringer, det giver, samt at blive udsendt på nationale og internationale operationer. Du skal kunne bestå de periodevise prøver, der findes i ESK (dunkertræning, dinghy drill mv.), samt eksterne kurser (SERE).

Du skal kunne godkendes helbredsmæssigt ved et af forsvarets infirmerier og tandlæger til udsendelse i internationale operationer og til flymedicinsk helbredsundersøgelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingerne er konstabel og sergent stillinger på overenskomstmæssige vilkår. Stillingerne kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved CO1O fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad. I så fald vil aflønningen ske i forhold til stillingens lønniveau. Der vil ved en sådan besættelse, blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. optagelse og gennemgang af sergentuddannelsen.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren, i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets organisation er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte ESK723 Fg TKO kaptajn Sten Langdahl på mail: HW-723-M001@mil.dk eller mobil.: 40414365.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Camilla Lindholm Elling på mail: FPS-BA-BS250@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 31. januar 2020. Vi forventer at gennemføre afprøvning i midten af februar 2021. Stillingen besættes pr. 01 juni 2021.

Hvis du ikke allerede er ansat i Forsvaret, skal du være indstillet på en afprøvning ved Forsvarets Rekruttering, samt at supplere med oplysninger omkring, helbred, Syn, Straffeattest mv.

Du kan søge stillingen via link "Søg den ledige stilling". Du anmodes om at vedhæfte din motiverede ansøgning, samt alle andre relevante dokumenter til ansøgningen, herunder svendebrev.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

31.01.2021

Indrykningsdato

08.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent