Sagsbehandler til S7 med fagansvar for mekaniseret og pansret infanteri med fast tjenestested på Garderkasernen i Høvelte


Sagsbehandler til S7 med fagansvar for mekaniseret og pansret infanteri med fast tjenestested på Garderkasernen i Høvelte

Brænder du for uddannelse og udviklingen af vores militære kernekompetencer?

Vil du være med til at tage ansvar for uddannelsen og udviklingen af kampenheder?
Om os
S7 er underlagt chefen for I Panserinfanteribataljon Gardehusarregimentet og varetager fagansvaret for panseret og mekaniseret infanteri på tværs af de tre panserinfanteribataljoner.

Vi er geografisk fordelt på Antvorskov, Holstebro og Høvelte kaserne.

Vores professionelle ambition er at holde et fagligt højt niveau, og til enhver tid levere kvalitet til de operative enheder.

Uddannelsessektionen består af et målrettet, professionelt og ambitiøst team, som sammen løfter et væsentligt fagansvar på tværs af Hæren med ansvar for panseret- og mekaniseret infanteri samt infanterikampkøretøjet som platform.

Vi er Hærens faglige eksperter og sagsbehandlere indenfor doktrin, teknologi, organisation og uddannelse inden for vores fagansvar.

Stillingen kræver flair for samarbejde med både foresatte, kolleger og enhederne ved de tre panserinfanteribataljoner.

Vi lægger vægt på et uformelt og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor alle yder deres bedste for at give deres bidrag til opgaveløsningen. Derfor ser vi også udviklingen af den enkelte som afgørende for vores evne til i fællesskab at skabe kvalitet og succes.

Den enkelte medarbejder har hos både forpligtelse til, og krav på, udvikling fagligt og personligt.
Om stillingen
Som sagsbehandler i sektionen er du medvirkende til, at der eksisterer relevante uddannelsesforløb, der tilsikrer, at enhederne og soldaterne har mulighed for at opnå et højt uddannelsesmæssigt niveau.

Du skal som uddanner i sektionen være med til at udvikle de uddannelser, som er knyttet til fagansvaret samt støtte og kontrollere enhedernes gennemførsel af disse.

Som sagsbehandler skal du være med til at udvikle det reglementariske grundlag for Hærens pansrede og mekaniserede infanteri samt for infanterikampkøretøjet som platform.

Ydermere skal du deltage i sektionens støtte til tjenestegrensinspektøren for kamptropperne under dennes inspektioner af de tre panserinfanteribataljoner og deres underafdelinger.
Om dig
Du er seniorsergent og har erfaring fra forskellige funktioner i den operative og uddannelsesmæssige struktur ved kamptropperne.

Du kan enten være en stærk infanteriprofil med baggrund som næstkommanderende deling og gerne infanterilærer.

Du kan også være stærk på køretøjssiden med stor erfaring som operativ og uddanner på IKK og/eller PMV, gerne som skydelærer panser i en underafdeling.

Det er vigtigt, at du kan forholde dig til fagrelaterede problemstillinger funderet i din operative erfaring, og har en indgående indsigt i delingens og underafdelingens funktionsbetingelser, procedurer og processer.

Du fremstår fagligt stærk, og trives i et udfordrende miljø med fagligt stærke og kompetente kolleger.

Du kan se muligheder, og er villig til at tænke uddannelse på andre måder end dem du selv har oplevet.

Som person er du engageret, nytænkende og er god til at uddanne soldaterne på en spændende måde. Du kan holde fokus på det essentielle i opgaven og formår at medinddrage andre inden du træffer et valg.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Allerød.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for uddannelsessektionen kaptajn Rune Kayser på telefon 2566 4855 eller mail GHR-1B-S70A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 1. februar 2021. Ansættelsessamtaler forventes gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristens ophør.

Forventet tiltrædelse efter tidligst muligt efter ansættelsessamtaler, da stillingen er ledig.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Høvelte, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

01.02.2021

Indrykningsdato

06.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent