Elektronikfagtekniker med interesse for ledelse til Fregatten NIELS JUEL


Elektronikfagtekniker med interesse for ledelse til Fregatten NIELS JUEL

Er du uddannet elektronikfagtekniker eller lignende, med interesse for personaleledelse samt drift af højteknologiske radarer, satellitkommunikation og større integrerede netværk?
Har du samtidig erfaring fra militæret, eller en ledelseserfaring fra civil virksomhed?
Hvis ja, så har fregatten NIELS JUEL et spændende job at tilbyde dig som elektronikassistent!
Om os
Fregatten NIELS JUEL er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er Søværnets største sejlende enheder og måske en af Danmarks mest avancerede og teknologisk bredspektrede arbejdspladser med en bred vifte af sensor-, kommunikations- og computersystemer som f.eks. radarer, HF-radioer og taktiske netværk.
Fregatterne er moderne skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

Elektroniksektionen i fregatten NIELS JUEL består af otte konstabler, to sergenter og en elektronikofficer. Sektionen er en del af Våben- og Elektronikdivisionen, der ledes af skibets Våben- og Elektronikofficer.

Divisionen varetager drift og vedligehold på skibets våben- og elektroniksystemer, der udgør ca. halvdelen af alle skibets tekniske systemer.

Om stillingen
Som elektronikassistent bistår du skibets elektronikbefalingsmand med den daglige ledelse af elektroniksektionen, som udover dig består af en elektronikofficer (EKO), elektronikbefalingsmand (EKB), samt otte teknikere på konstabel-niveau. Du vil referere til EKB og samarbejde tæt med både EKB og EKO.

Elektroniksektionen er ansvarlig for daglig drift og vedligehold af underlagte systemer samt service til skibets øvrige divisioner.
EKA´s opgaver vil omfatte:
Daglig drift og ledelse af elektroniksektionen.
Støtte EKB med at planlægge og tilsikre intern uddannelse af elektroniksektionens personel.
Håndtering af administrative IT-opgaver samt føre tilsyn med IT-sikkerheden ombord
Under klart skib fungere som ”Operations Room Manager” og assistere skibets operationsrum i forbindelse med elektroniksektionens systemer.

Desuden vil du indgå som vagtassistent i havn sammen med skibets øvrige mellemledere.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelses- og tjenesteforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og de kompetencer stillingen kræver samt i videst muligt omfang, dine ønsker.

Krav:
Du skal enten have gennemført, eller kunne gennemføre såvel Søværnets Basis Uddannelse (SBU) eller tilsvarende samt sergentuddannelsen (GSU). Personel der er i gang med sergentuddannelsen, eller som findes egnet hertil, vil ved indgåelse af uddannelsesaftale også kunne komme i betragtning.
Du skal være uddannet elektronikfagtekniker, alternativt en videregående uddannelse inden for tilsvarende område.
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT.
Du skal kunne erklæres egnet til internationale operationer.

Ønskeligt:
At du har funktionsuddannelse EK.
At du har DeMars-kursus i myndighedsbeholdning og planlagt vedligehold.

Helbredskrav:
Du skal kunne godkendes ved en helbreds- og tandundersøgelse (Blåt Bevis).
Du skal kunne bestå Forsvarets Fysiske Basistest (FFB).
Du skal kunne modtage grundvaccination.
Du skal være egnet til røgdykning.

Om dig
Du skal være i stand til at kunne sætte dig ind skibets mange avancerede sensor-, kommunikations- og IT-systemer, skabe overblik, være med til at prioritere opgaver indenfor disse og assistere i fejlfinding.
Du skal være struktureret og professionel i din tilgang til arbejdet og kunne samarbejde på tværs af faggrænser og personelgrupper. Du skal være medvirkende til at skabe stabilitet og sikre opgaveløsningen i en sektion med fokus på drift og service i en tid præget af udvikling.

Vi søger en kollega med et åbent og fordomsfrit sind, som imødeser udfordringer og anser dem som noget positivt, ser muligheder i stedet for begrænsninger og er klar på at lede et ungt, lærende og omskifteligt team - i en til tider hektisk hverdag.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en marineoverkonstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte skibets Elektronikofficer, premierløjtnant Morten Eriksen på telefon 728 54364.
Alternativt CSG John Rasmussen, SCA, telefon 728 57522

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 1. februar 2021 og samtaler forventes afholdt i uge 6.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Korsør, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

01.02.2021

Indrykningsdato

06.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent