Forsyningsassistent til ATW forsyningstjeneste


Forsyningsassistent til Air Transport Wings forsyningstjeneste

Udadvendt og selvstændig forsyningsassistent søges til Forsyningstjenesten, Air Transport Wing, Aalborg
Om os
Air Transport Wing er hjemsted for forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver.

Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig – over alt” mening for Wingens medarbejdere.

Vi ligger vægt på, at vores medarbejdere trives og, at der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling. Du bliver en del af et godt hold med gode og engagerede kolleger.
Om stillingen
Som forsyningsassistent ved Air Transport Wing (ATW) indgår du i den daglige drift af forsyningskæden i relation til vedligeholdelse af ATW luftfartøjer. Flyene er den vigtigste ressource for ATW, og du skal forvente, at der bliver stillet krav til kvalitet og leveringstider. Der er behov for at du kan holde mange bolde i luften på samme tid, både på kort og lang sigt. Du bliver en vigtig del af alle relevante forsyningsopgaver i relation til både vedligeholdelse og anskaffelse af nødvendigt materiel og udstyr og skal kontinuerligt styrke og udvikle dialogen med vores kunder.

Opgaverne er mange og bliver løst med en fleksibel tilgang til tjenesten og spænder fra direkte indkøb af reservedele ved civil leverandør henover materielregnskaber og udlevering fra lager til varemodtagelse og oplægning på lokation.

Med udgangspunkt i de operative opgaver, stilles der store krav til fleksibilitet og selvstændighed for kontinuerligt at yde den bedst mulige forsyningsstøtte til ATW.

Vi indgår i Flyvevåbnets beredskab, og stillingen stiller krav om, at du kan indgå i øvelser i ind- og udland, udsendelser og diverse militære og civile kurser
Om dig
Du er som udgangspunkt erfaren konstabel eller korporal, og du skal helst have forrettet tilfredsstillende tjeneste i en forsyningsfunktion. Du har let til smil, og har forståelsen af at, forsyningstjenesten er en servicefunktion, og kan arbejde selvstændigt inden for definerede rammer.

Du har en faglig uddannelse som logistikassistent, og kan dokumentere dette med et uddannelsesbevis. Alternativt skal du have et stærkt kendskab til SAP og erfaring med forsyningsarbejde i forsvaret. Du skal på sigt være indstillet på at gennemføre uddannelsen som logistikassistent i samarbejde med din nærmeste leder.

Du gøres opmærksom på, at der i 2021 stilles nye krav omkring uddannelse i forsyningsstillinger i Flyvevåbnet. Dette betyder, at du skal have en overbygning på din lager og logistik uddannelse i form af Forsvarets Flytekniske Forsyningsuddannelse. Denne vil kunne erhverves som et led i din ansættelse, men er adgangsgivende for tildeling af et faglært tillæg.

Du skal have en militær baggrund fra Forsvaret. Du skal kunne bruge engelsk i skrift og tale, og have IT kundskaber svarende til PC kørekort
Det er ønskeligt at du har erfaring inden for DEMARS PM
Du sætter faglighed højt og forstår at bruge dine kvalifikationer og erfaringer til at holde et højt fagligt niveau i opgaveløsningen.
Du ønsker at være en del af en enhed, hvor dagene ikke nødvendigvis ikke ligner hinanden, og med mulighed for at udvikle dig selv og andre.

Det forventes, at du har de relevante SAP kurser for at bestride stillingen, ellers kan du forvente en opkvalificering med relevant efteruddannelse til et tilstrækkeligt niveau.

Du skal brænde for livet som både soldat og specialist. Du er opsøgende og fleksibel i dit daglige virke, og du skal have gode sociale egenskaber.

Du skal være opmærksom på, at der knytter sig fysiske og helbredsmæssige krav til stillingen. Du må derfor være forberedt på at gennemgå en helbredsundersøgelse forud for ansættelse og bestå den fysiske test. Kravene er begrundet i, at stillingen i særlig grad er relevant for udsendelse til internationale missioner.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst samt Forsvarets Flytekniske Forsyningsuddannelse.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder af ATW forsyningstjeneste chefsergent Morten Isaksen på telefon 72 84 76 01.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Elling ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS250@MIL.DK

Ansøgningsfrist 31. januar 2021, samtaler umiddelbart her efter. Stillingen er til besættelse 1. marts 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. Kopi af faglært svendebrev medsendes hvis stillingen er faglært.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Air Transport Wing:
ATW er hjemmehørende på flyvestation Aalborg. ATW er hjemsted for flyvevåbnets transport- og inspektionsfly: C130J Hercules og CL604 Challenger. ATW spænder over en bred vifte af opgaver såsom forsyningsflyvning til det nordatlantiske område, flystøtte til specialstyrker, indsættelse i nationale og internationale operationer, farvandsovervågning og suverænitetshævdelse.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

31.01.2021

Indrykningsdato

05.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent