Uddannelsesbefalingsmand ved Flyverhjemmeværnet (Genopslag)


Uddannelsesbefalingsmand ved Flyverhjemmeværnet (Genopslag)

Vil du være med til at føre Flyverhjemmeværnets frivillige ind i en endnu mere operativ fremtid, og brænder du for uddannelse og operativt virke og har en høj grad af selvstændighed omkring løsning af opgaver?

Så er stillingen som uddannelsesbefalingsmand ved Flyverhjemmeværnets Operations- og Støttesektion måske lige noget for dig?
Om os
Flyverhjemmeværnets stab er organiseret i en Luftoperationssektion, en Planlægnings- og Ressourcesektion samt en Operations- og Støttesektion. Flyverhjemmeværnets stab består pt. af 25 civile og militære medarbejdere.

Flyverhjemmeværnet er en selvstændig myndighed under Hjemmeværnskommandoen. Flyverhjemmeværnets primære opgave er støtte til Flyvevåbnet i forbindelse med nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Danmark.

Flyverhjemmeværnet har herudover et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen, Landsdelsregionerne, Forsvarskommandoen, Flyverstaben, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.

Flyverhjemmeværnet har pt. ca. 1200 Flyverhjemmeværnssoldater i den aktive struktur samt ca. 3.500 Flyverhjemmeværnssoldater placeret i Flyverhjemmeværnets Reserve.

Flyverhjemmeværnets Operations- og Støttesektion varetager primært opgaver, som er rettet mod den frivillige struktur. Operations- og Støttesektionen har således ansvaret for opstilling af frivillige kapaciteter, de militærfaglige uddannelser, føringsuddannelse, bevogtningsøvelser, øvelser i ind- og udland og meget mere.
Udover sektionschefen indgår der otte medarbejdere i sektionen; en major, fire kaptajner og tre seniorsergenter.
Om stillingen
Som uddannelsesbefalingsmand indgår du i et af Flyverhjemmeværnets tre teams, der har den direkte kontakt med et antal hjemmeværnseskadriller inden for et geografisk område.

Overordnet er det din opgave at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere aktiviteter i Flyverhjemmeværnet (herunder øvelser, uddannelser og generel rådgivning på eskadrilleniveau af Flyverhjemmeværnets hjemmeværnseskadriller).

Du vil være den primære kontaktperson til et antal eskadriller, og du vil over for sektionschefen være ansvarlig for at støtte disse eskadrillers opstilling, uddannelse og træning af Flyverhjemmeværnets jordbaserede kapaciteter. I nogen udstrækning skal du også gennemføre møder og seminarer.

Du vil, efter aftale, blive sagsbehandler inden for sagsområder i relation til nærforsvarsområdet/Force Protection.
Du deltager endvidere i Flyverhjemmeværnets inspektions- og kontrolvirksomhed inden for uddannelsesområdet og besøger Flyverhjemmeværnets enheder, efter aftale med sektionschefen og den enkelte eskadrillechef.

Et væsentligt område er uddannelse og inspektion af prioriterede enheder som f.eks. bevogtningsdelinger, security force delinger (som er under udvikling) samt bevogtningsteams og bevogtningsassistenter. Du bidrager også til udviklingen af Flyverhjemmeværnets aktivitetsplan, skyde- og øvelsesoversigt og øvrige planlægningsprodukter ved Flyverhjemmeværnet.

Der vil være god mulighed for at planlægge og tilrettelægge din tjeneste fleksibelt, herunder med hjemmearbejdsdage. En del opgaver løses om aftenen og i weekender – primært inden for teamets geografiske område.
Om dig
Vi forventer, at du er seniorsergent eller en erfaren oversergent, der er vurderet egnet til udnævnelse, idet stillingsindhold tilpasses derefter. Hvis du er oversergent med en del års erfaring, vil der være mulighed for at indgå en udviklingskontrakt mhp. udnævnelse til seniorsergent.

Det er ønskeligt, at du har en bred operativ og/eller uddannelsesmæssig baggrund. Du er god til at planlægge, og formår at tilrettelægge og koordinere egne opgaver, så terminer overholdes. Du er desuden en dygtig kommunikator, både på skrift og i tale og har gode evner til at at samarbejde, motivere og udvikle andre. Dertil er du initiativrig, fleksibel i tanke og handling og er handlekraftig.

Du er uddannet inden for det stationsoperative område/Force Protection området i Flyvevåbnet (Operations- og Støtteuddannet).

Det er ønskeligt at du:
- Har erfaring med bevogtning.
- Har erfaring fra INTOPS.
- Har erfaring som underviser på Flyvevåbnets skoler (tidligere eller nuværende) eller Hjemmeværnets skoler.
- Er uddannet skydelærer (HKIC 422).
- Er uddannet infanterilærer (HKIC 421),
- Infanterifaglærer (HKIC 521 Fælles Modul KA)
- Er uddannet Køreinstruktør/hjul, Køreinstruktør Særlig Køreteknik
- Faglærer Bykamp (HKIC 524)
- Militær Fysisk Træning (NIV II)

Det vil være en fordel, såfremt du har erfaring fra tjeneste med ledelse af frivillige og forståelse for de særlige forhold, der knytter sig hertil.

Du bør have kendskab til og forståelse for de vilkår, der knytter sig til Hjemmeværnets virksomhed som beredskabsorganisation, der har til opgave at støtte Forsvaret og samfundet.

Sprogkrav: SLP Engelsk 3-3-3-3.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte fungerende chef for Operations- og Støttesektionen, major Pia Rousing Clemmensen på telefon 91 33 50 31.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller på mail FBS-BA-BS246@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 25. januar 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2021 eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
Hjemmeværnskommandoen (HJK) er Hjemmeværnets øverste myndighed, og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJK er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation, og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.
HJK er ansvarlige for opstilling og uddannelse af personel og enheder, herunder løsning af militære opgaver for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, samt hjælp til civile myndigheder. HJK står for information om Hjemmeværnet, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJK med Hjemmeværnsstab, afdelinger og divisioner har til huse på Vordingborg Kaserne.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

25.01.2021

Indrykningsdato

05.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent