Operationsofficerer til operativ føringscelle ved Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon.


Operationsofficerer til operativ føringscelle ved Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon.

Brænder du for taktik og operationer og vil du gerne arbejde med efterretningsindhentning?

Så har du nu mulighed for at komme med på holdet, der opfylder 1. Brigades efterretningsbehov.
Om os
Intelligence Surveillance Reconnaissane Bataljon (ISRBTN) er en operativ bataljon i rammen af 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring. Bataljonen er garnisoneret på Varde kaserne.

Bataljonen har desuden et betydeligt ansvar for udvikling af kapaciteter og enheder i relation til efterretningstjeneste, ligesom bataljonen har ansvaret for planlægning og gennemførelse af efterretningsmæssig kursusvirksomhed.

Bataljonen består af en Stab, en stabsdeling, en All Source Analysis Cell og tre underafdelinger med kapaciteter til elektronisk krigsførelse, Unmanned Arial Systems og jordbaseret opklaring. Bataljonen består til daglig af ca. 250 medarbejdere, hvoraf ca. 150 er garnisoneret i Fredericia. Ved operativ indsættelse tilgår desuden én opklaringseskadron fra Bornholm.

Vi er en moderne og udviklingsorienteret enhed med fokus på trivsel og kompetenceudvikling. Vi er ligeledes kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme og samarbejde præger en dynamisk hverdag.

ISRBTN virke kendetegnes ved at vi er de første, der indsættes, og de sidste der forlader kampen. Vi indhenter, bearbejder og formidler essentielle efterretninger til tiden og i den bedst mulige kvalitet. Vores efterretninger er kritiske for brigadens planlægning og evne til hurtigt at træffe de rigtige beslutninger i operationer. Vi indhenter overalt på kamppladsen – også dybt i fjendens rum.

Vi er altid indsat, så andre kan opbygge kampkraften. Vi er robuste og løser opgaven uanset vilkår. Vi er rettidige i planlægning og handlekraftige i gennemførelse. Vi tager ansvar og stiller høje krav til os selv og hinanden. Vi fokuserer på løsninger, og får det maksimale ud af det, vi har.

Vi accepterer en større risiko for at minimere truslen mod resten af brigaden.
Om stillingen
Som operationsofficer er du en del af ISRBTN operationscenter, der planlægger og indsætter bataljonens kapaciteter til støtte for BDE kamp. Du deltager i BTN interne stabs- og feltuddannelse samt BDE stabstræning og større øvelser.

Endvidere er du en del af det team der planlægger og tilrettelægger bataljonens egne uddannelsesaktiviteter samt bidrager til planlægningsprocessen forud for større BDE aktiviteter. På sigt vil du indgå i bataljonens instruktørteam, der forestår kursusvirksomhed og uddannelse inden for taktisk efterretningstjeneste.

Du skal bidrage til bataljonens stabs- og føringsuddannelse, samt certificering af bidrag til nationale og internationale missioner. Du er endvidere bataljonens sikkerhedsofficer og har til opgave at forestå bataljonens sikkerhedstjeneste såvel i garnison som under feltforhold.

Til daglig bidrager du til løsning af BTN driftsmæssige opgaver i tæt samarbejde med resten af staben samt eksterne enheder/samarbejdspartnere. Der gennemføres intern uddannelse af operationscenteret på ugentlig basis.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført videreuddannelse trin I, VUK/BTN og –BDE. Er du erfaren premierløjtnant, der er vurderet egnet til føringskursus opfordres du ligeledes til at søge.

Din vigtigste egenskab er at du brænder for taktik og efterretningstjeneste.

Du har måske erfaring med stabsarbejde, ellers får du det. Du er velformuleret i skrift og tale på såvel dansk som engelsk. Du er i stand til at samarbejde på kryds og tværs i organisationen og kan hurtigt skabe et godt netværk.

Du evner hurtigt at sætte dig ind i nye sagsområder og problemstillinger. Du er villig til at tage fornødent efteruddannelse eller on the job training i relation til bataljonens specialer.

Erfaring fra internationale operationer er ønskeligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er en erfaren premierløjtnant, der er i gang med, eller vurderet egnet til, gennemførelse af føringsuddannelsen, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være ved Varde kaserne.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for S3, kaptajn Morten Lykke Højfeldt Andersen på enten telefon +45 4138 5097, eller via mail EFR-1B-S30A@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 7. februar 2021.

Stillingen ønskes besat snarest og vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.

Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren for eksempel mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.
Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk,joni@varde.dk, 30 59 05 95.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

07.02.2021

Indrykningsdato

05.01.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent